-1°   dziś 0°   jutro
Środa, 29 listopada Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Filar spółdzielczości bankowej w Limanowej członkiem ZMS, PZPR, PRON i ORMO

08.03.2020 00:25:00 pan
39 20244

„Od roku 1991 związany był ze spółdzielczością bankową. W Banku Spółdzielczym w Laskowej pełnił obowiązki głównego księgowego, a od roku 1994 był Prezesem tego Banku. W roku 2000 został Dyrektorem Oddziału w Laskowej oraz Członkiem Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej. Od stycznia 2011 roku był Wiceprezesem Zarządu tego Banku ds. handlowych. Sprawował bezpośredni nadzór nad Oddziałami oraz komórkami organizacyjnymi pionu handlowego”.

Taką informację umieścił na swoich łamach Kurier Finansowy BS w Limanowej nr 13 z 2016 r., opisując wydarzenia z dnia 31 maja 2016 r., gdy w BS w Limanowej odbyła się uroczystość związana z przejściem na emeryturę wiceprezesa Zarządu Banku, Tadeusza Wątroby.

W tym samym dokumencie czytamy: Pan Tadeusz Wątroba przywiązywał dużą wagę do wypełniania przez Bank jego społecznej roli służącej rozwijaniu lokalnych środowisk. Współpracował aktywnie z sektorem JST oraz sektorem MŚP, tworząc warunki do ich rozwoju. Ponadto pracował na różnych poziomach z młodzieżą szkolną propagując postawę przedsiębiorczości. Należy podkreślić szczególne jego zasługi w zakresie wspierania lokalnej społeczności w dziedzinie kultury, sportu i oświaty. [---] Realizowane przez Pana Tadeusza Wątrobę przedsięwzięcia w praktyce zawodowej podczas 49-letniego stażu pracy, są dowodem na to, że można osiągnąć zamierzone cele wspierające lokalny i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy.

Czy w tej laurce wystawionej byłemu wiceprezesowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, który był jednym z najważniejszych filarów w strukturze, jest coś niepokojącego? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wrócić do początku tworzenia się spółdzielczości w Polsce Ludowej.

Zobacz również:

Warto spojrzeć na statut Banku Spółdzielczego w Limanowej z 1945 r. w ostanim punkcie § 53 zapisane jest, że Spółdzielnia jest członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej i poddaje się ustawowej rewizji tegoż Związku oraz jego postanowieniom. W biuletynie Związku z 1945 r. czytamy: Ruch robotniczy ma kilka form walki. Są nimi: 1. ruch polityczny, 2. ruch zawodowy, 3. ruch spółdzielczy. Wszystkie one zmierzają do zniesienia ustroju kapitalistycznego i budowy ustroju socjalistycznego. Pracując odmiennymi metodami — zdążają wspólnie do bezklasowego społeczeństwa, opartego na pracy i sprawiedliwości społecznej. Spółdzielczość i ruch zawodowy to podstawa demokracji gospodarczej w Państwie Polskim. Od ich rozwoju zależy ugruntowanie Polski Ludowej i szczęśliwość narodu.

W przemówieniu na obchodach 100 rocznicy BS w Limanowej w 1977, Członek Prezydium Rady Narodowej w Nowym Sączu podkreśla znaczenie Banku Spółdzielczego w Limanowej:

Bank Spółdzielczy skupia w swoich zakresach działania całość spraw związanych z finansowaniem rolnictwa, obrotu ziemią, obsługę kredytową rzemiosła; prowadzi obsługę kasową instytucji, stał się jednym z głównych ogniw wiążących system finansowy z poczynaniami gospodarczymi i administracją. [---] Samorząd Banku spełniając społeczną kontrolę, prowadząc działalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową dał niejednokrotnie dowody swej społecznej aktywności. [---] Podkreślić należy, że realizacja zadań Banku możliwa również była z uwagi na pomoc i opiekę ze strony miejscowych władz politycznych i administracyjnych. [---] Tak więc od samego początku powstania Polski Ludowej do dnia dzisiejszego rozszerza się stale zakres działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej. Stale wzrasta jego operatywność i rentowność. [---] Bank w coraz większym stopniu stawać się będzie doradcą w sprawach finansowych rolnictwa, rolników, w coraz większym stopniu ogarniać musi sprawy finansowe regionu, musi stać się bankiem całej gminy, regionu, w którym skupione będą sprawy obsługi finansowej.

Na marginesie, warto zaznaczyć, że w Urzędzie Miasta Limanowa, wszystkie opłaty skarbowe, targowe, ze sprzedaży alkoholi, dzierżaw, najmu, wykupu mieszkań, zajęć pasa drogowego, mandatów, kar porządkowych, opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty za korzystanie ze stref płatnego parkowania, rachunku wydatków miasta, sum depozytowych, świadczeń socjalnych są powiązane z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej.

Jak to możliwe, że 30 lat od upadku komunizmu, BS w Limanowej może realizować statut wykuty w walce klasowej? Odpowiedzią na to pytanie może być nieznany życiorys byłego Wiceprezesa Banku, własnoręcznie spisany 1 lutego 1985 roku:

Urodziłem się 12 października 1947 r. w Laskowej w rodzinie chłopskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w Młynnem a po jej ukończeniu w 1961 r. rozpocząłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej, gdzie w 1965 r. zdałem maturę. Następnie rozpocząłem naukę w Państwowej Szkole Technicznej, gdzie w 1967 r. zdałem egzamin i uzyskałem tytuł Technika Mechanika. Po ukończeniu nauki od września 1967 r. rozpocząłem pracę zawodową w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Limanowej, najpierw jako stażysta a z kolei powierzane mi były różnego rodzaju funkcje. W trakcie pracy zawodowej uzupełniałem również swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach. W czerwcu 1975 r. powierzono mi funkcję dyrektora w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ujanowicach, którą pełniłem do lutego 1983 tj. do mementu powołania mnie na stanowisko I Sekretarza Komitetu Gminnego PZPR w Laskowej. Członkiem PZPR jestem od 1972 r., w latach 1974-75 pełniłem funkcję II Sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej przy POM w Limanowej, w latach 1980-83 byłem członkiem Egzekutywy KG PZPR. W latach szkolnych należałem do organizacji młodzieżowej Związku Młodzieży Socjalistycznej. Obecnie pełnię również społeczną funkcję ławnika sądowego (drugą kadencję), jestem członkiem RR PRON.

Ten życiorys został odnaleziony w IPN, w teczce ORMO opisywanej osoby, która dotąd nigdy nie była otwarta. W zbiorze dokumentów zachowało się zdjęcie figuranta, własnoręcznie napisane podanie skierowane do ORMO w Laskowej oraz własnoręcznie podpisane przyrzeczenie. Podpis jest zgodny z tym, który widnieje na oficjalnych dokumentach udostępnionych przez BS w Limanowej na stronie internetowej.

Jednak w oficjalnym życiorysie byłego Wiceprezesa Banku nie ma śladu tego, co sam zapisał w 1985 r. Dlaczego?

Zastanawiające jest również to, że obecny wiceprezes Banku Spółdzielczego w Limanowej Stanisław Paluch, przez władze komunistyczne był postrzegany jako ten, który jest pozytywnie ustosunkowany do aparatu Służby Bezpieczeństwa. Wyraźnie jest to zapisane w jego teczce odnalezionej w IPN. Co ciekawe rejestracja nastąpiła pod koniec 1988 r. Czyli KO nie miał już możliwości wykazać się zaangażowaniem, gdyż system komunistyczny upadał.

BS w Limanowej swoją historię buduje o Towarzystwo Zaliczkowe, które mieściło się w Pałacyku „Pod Pszczółką”, gdzie była siedziba Gestapo, Urzędu Bezpieczeństwa a do roku 1989 Służby Bezpieczeństwa. To miejsce w IPN opisane jest jako limanowska katownia UB. W żadnej oficjalnej publikacji Banku nie było śladu o zbrodniach, które tu miały miejsce; o skrajnym bestialstwie. Ta informacja, może podobnie jak życiorys byłego wiceprezesa tego banku, została wykreślona, jako ta, która jest „niewygodna”?

Jednak ta wiedza jest fundamentalna dla zrozumienia, dlaczego historia limanowskiej katowni była i jest całkowicie ignorowana.

Paweł Zastrzeżyński (47 lat) – reżyser filmowy, scenarzysta, producent. Ostatni film i książka Jeden Pokój o dr Wandzie Półtawskiej, wyprodukowany niezależnie, sprzedany w nakładzie 20 000 szt. Ukończył szkołę reżyserii Andrzeja Wajdy. Współpracownik prof. Grzegorza Królikiewicza. Współorganizator sztabu akcji Deklaracji Wiary. Inicjator nadania dr Wandzie Półtawskiej tytułu honorowego obywatela miasta Limanowa, oraz odznaczenia Orderu Orła Białego. Jako publicysta napisał około 150 artykułów, m.in. autor Hołdu dla Beaty Szydło oraz listu otwartego do Premier w sprawie ograniczenia YouTube. W 2018 r. zainicjował na nowo dyskusję wokół Deklaracji Wiary. Jako pierwszy poinformował opinię publiczną o patologicznych zjawiskach na YouTubowych streamach. Inicjator naprawy Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Upowszechnił informację na temat limanowskiej katowni UB. Obecnie pracuje nad filmem fabularnym Wyspa W oraz nad książką pt. ŚWIATŁO LATARNI dotyczącą genezy powstania PISF w odniesieniu do środowiska filmowego uwikłanego w struktury Służby Bezpieczeństwa w PRL, jak również nad książką pt. ODNALEZIONY pod redakcją dr Wandy Półtawskiej. Motto życiowe: w twórczości nie idę na żaden kompromis.

udostępnij

Komentarze (39)

pikador
2020-03-08 00:45:16
1 8
I wszystko jasne.... wicie rozumiecie towarzyszu .... ORMO CZUWA
Odpowiedz
ciekawy
2020-03-08 04:38:10
1 6
czyli UFO??? - Ukryty Funkcjonariusz ORMO
Odpowiedz
zajec
2020-03-08 07:57:12
0 1
Teraz wystarczy ognisko zapalić i zaraz wkoło sami ormowcy.
Odpowiedz
Wfra
2020-03-08 08:18:30
0 8
Polecam Wszystkim artykuł o obchodach Swieta Zolnierzy Wykletych w Limanowej który ukazał sie w WNET.PL

https://wnet.fm/2020/03/06/7-dni-pozniej-jak-zabic-pamiec-o-zolnierzach-wykletych-ponizyc-ich-i-wyszydzic-felieton-sobotni-jana-a-kowalskiego/

Pamietajmy o ofiarach. To nasz obowiazek!
Pozdrawiam
Odpowiedz
Oserwator
2020-03-08 08:27:38
10 0
Mam nadzieje, ze zaraz zglosza sie mieszkancy Laskowej skrzywdzeni przez Tadeusza Wotrobe. Jezeli nie, to Zastrzezynski powinien mu podziekowac, bo dzieki ormowcom moze przypominac nam o swoim istnieniu i miec poczucie, ze robi w zyciu cos pozytecznego. Nie wiem ilu bylo ormowcow w Powiecie, lecz przypuszczam, ze Zastrzezynski ma pokarm dla nas na kilkadziesiat miesiecy.
Odpowiedz
Wfra
2020-03-08 09:11:00
0 9
Obserwator - jezeli to bedzie praca jednego Pana Zastrzezynskiego to moze bedzie trwac i lata. Mam nadzieje ze w przywroceniu pamieci i prawdy pomoga mlodzi historycy z Regionu/ a znam takich/ .
Pozdrawiam
Odpowiedz
kolormarchewki
2020-03-08 09:25:23
5 2
Kto wtedy na STANOWISKACH, funkcjach publicznych, stanowiskach kierowniczych , studiach wyższych nie był w PZPR a jeśli chciał wyjechać? ORMO wtedy drodzy Państwo było tak jak VAT teraz. Pan Paweł nie przedstawił żadnych negatywnych działań tego Pana. Co innego jak napisze o takich działaniach i pokaże dokumenty potwierdzające, to się zgodzę jest o czym pisać a teraz wygląda na kolejne bicie piany.
Odpowiedz
urzedas
2020-03-08 09:44:56
0 3
Panie Pawle na tej zamieszczonej karcie ze zdjęciem istnieją trzy podpisy napisz Pan o wszystkich
Odpowiedz
pacho
2020-03-08 10:10:05
4 2
uwalam że prospekt Banku powinien zawierać przede wszystkim informacje że jego miejsce mieści się w dawnej katowni Gestapo, podobnie powinna zaczynać się każda podstawowa informacja o firmie mającej siedzibę w Oświęcimiu,, albo np każda informacja o firmie mającej siedzibie na Alei Szucha w Warszawie.....
a co do "walki klasowej" to jakby autor pożył sobie przed wojna w płynącej niewątpliwym dobrobytem małorolnej wsi mało-polski, to pewnie z jego zapałem rewolucyjnym we krwi puścił by już paru obszarników z dymem :)
Odpowiedz
pacho
2020-03-08 10:15:47
0 0
a to z wycinków prasy międzywojennej z dzisiejszego wydania limanowa.in, proponuje autorowi zabrać się też za dekomunizacje międzywojnia, a zwłaszcza jeżyka używanego dość powszechnie wtedy w polityce np PPS czy PSL :

https://limanowa.in/index.php/aktualnosci/wycinki-z-przedwojennej-prasy-cz-cv/47982


-"Tow. Z. Bocian, imieniem głównego komitetu budowy domów ludowych i Centrali związku robotników przemysłu chemicznego wygłosił obszerne okolicznościowe przemówienie, kreśląc znaczenie Domu Robotniczego oraz jego cele i złożył miejscowym towarzyszom życzenia, aby ten dom imienia tow. pos. Żuławskiego był kuźnią oświaty, nowej kultury i walki o zwycięstwo ideałów socjalistycznych, by służył klasie robotniczej tak wiernie, jak tego domu imiennik tow. pos. Żuławski. Gorące życzenia składali: tow. Matkowski, prezes Związku Kolejarzy z N. Sącza, imieniem organizacjij kolejarzy i tow. Gajewski z Glinika Marjampolskiego imieniem Związku metalowców; ob. Mamak imieniem włościan."-
Odpowiedz
cichy1
2020-03-08 10:19:31
0 12
Tak zasugerowałem w poprzednim artykule . Zresztą nic się nie zmieniło , komuna i tak dobrze się trzyma . Nikt ich do tej pory nie rozliczył . Jesteśmy jedynym państwem byłej post sowieto komuny,które nie rozliczyło tego potwora.
Odpowiedz
ewa
2020-03-08 10:42:51
6 15
Panie Pawle ja również jestem z Laskowej i znam Tadeusz Wątroba od dziecka. Wszyscy w Laskowej wiemy jakie pełnił funkcje i gdzie pracował. Żyliśmy w takim a nie innym systemie i to że pełnił takie funkcje nie musiało świadczyć o tym że robił komuś krzywdę . Nie wiem czy Pan znajdzie kogoś kto by się na Tadeusza poskarżył. Raczej starał się pomagać tym którzy się o pomoc zwrócili niż komuś zaszkodzić. Żyje wśród nas z rodziną wychował dzieci na porządnych ludzi chodził od zawsze i chodzi dotychczas do Kościoła a o Jego przynależnościach chyba wszyscy w Laskowej wiedzieli. Gdyby Pan był łaskaw a wyjaśnił nam wszystkim czym się różniło ORMO od obecnych tzw "SYGNALISTÓW " ?. Czy za parę lat "Sygnaliści " również przez Pana będą rozliczani ?. Pozdrawiam.
Odpowiedz
Yaris
2020-03-08 11:11:05
3 12
Ci ludzie teraz są awangardą ruchu poparcia PiS i tworzą trzon Rodzin Radia Maryja.
To ludzie obarczeni genem parcia na koryto.
Odpowiedz
duszpasztet
2020-03-08 11:27:47
2 7
Teraz jeszcze zrobić przegląd powiązana rodzinnych kto wygrywał w auto lokacie.
Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-08 11:38:03
4 4
@ewa Ci ludzie, którzy POTAJEMNIE , bez wiedzy społeczeństwa działali w tego typu aparacie represji do którego niewątpliwie należą też wszystkie sekretne organizacje illuminackie, masońskie i zakulisowych rządów jak np. Grupa Bilderberg, , NIGDY nie pokazują swoich zakulisowych, antyludzkich działań otwarcie.

To są ludzie o PODWÓJNEJ osobowości, podwójnych życiach.
Jedno to te wzorcowe, na pokaz dla społeczeństwa, a drugie te prawdziwe oblicze to te destrukcyjne działania w ich organizacjach, nastawione na NISZCZENIE więzi międzyludzkich oraz na niszczenie boskiego porządku świata.

Zapytaj się przeciętnego obywatela krajów zachodniej Europy jacy są masoni, to ci powiedzą, że są to wspaniali ludzie o ogromnym sercu , często zaangażowani w akcje charytatywne, w zakładanie i opiekę nad domami dziecka , czuwającymi nad fundacjami do adopcji dzieci itp.

To jest OFICJALNA wersja , zasłona dymna, w której do tych akcji charytatywnych używano ludzi spoza tego typu masońskich organizacja np. biznesmenów , którzy odnosili duży sukces, .
Takich PRO SPOŁECZNIKÓW , ludzi sukcesu uczciwej pracy, znanych w regionie grupowano, niby w nagrodę w tzw. klubach okrągłego stołu. Ci ludzie byli zupełnie NIEŚWIADOMI , iż masoneria używa ich prospołeczne dfziaŁania, aby się na nich LANSOWAĆ. !!

Wiem to, bo mój mąż mi to wszystko opowiadał i był on biznesmenem , który działał charytatywnie oraz członkiem Round TABLE. !

W Polsce działa to podobnie . , dokładnie tak jak to napisał Pan Zastrzeżyński plus wystarczy chodzić do KOŚCIOŁA.
Ileż to ludzi tzw, miejscowych klik, którzy działają we własnym interesie chodziło i chodzi do kościoła?

Iluż spośród nich wybudowało się z publicznych pieniędzy? mają lewe podłączanie wodne itp, itd?

Całe moje dorosłe życie, słyszę lub znałam takich " świętych" cwaniaków.
Tak własnie to działa, ten moralny DUALIZM.

Wystarczy tylko zobaczyć ten prawdziwy, al;e UKRYTY przed ludzkimi oczami wymiar, jak np. okult dziewiątego kręgu to jest ofiarę z dzieci. Tak mówią byli iluminaci jak np. ścigany przez nich Kevin Annett.
On mówi, że te wszystkie dobroczynności, fundacje tak naprawdę to dostęp do tych przyszłych ofiar ich podłych , ale ukrytych działań.

Tak to jest z tym dualizmem, podwójna osobowością.

Bardzo dobry felieton Panie Pawle.
Gratuluje .

Odpowiedz
Flerow
2020-03-08 11:49:43
0 6
Nie rozumiem negowania przedstawionych historycznych dokumentów .
Przecież przynależność do partii ,ub, czy ormo to powód do dumy i chwały za zasługi w umacnianiu systemu narzuconego przez sowieckiego okupanta Polski posługującego się swoimi wybrańcami.
Oby więcej takich bezstronnych historycznych artykułów.
„Prawda w oczy kole”? Kogo i dla czego?
Odpowiedz
kolormarchewki
2020-03-08 11:59:51
4 6
@grazyna, tylko jest problem, bo Pan Paweł, przy szacunku do Jego działalności, nie umieszcza tutaj żadnej informacji o szkodliwości działania, czy robienia komuś krzywdy. Przynależność do w/w organizacji była jak obecnie Vat gdy zajmowało się stanowiska, studiowało, wyjeżdżało za granice.
Dlatego uważam, że uczciwie oceniać Człowieka ale gdy pojawią się fakty a nie sam fakt bycia w jakiejś organizacji.
To co piszesz, to nadal domniemania.
Odpowiedz
wasylis
2020-03-08 12:11:02
2 1
Flerow pisze: "Przecież przynależność do partii ,ub, czy ormo to powód do dumy i chwały za zasługi w umacnianiu systemu narzuconego przez sowieckiego okupanta Polski". Też nie daje mi to spokoju. Dopiero co huczne obchody stulecia odzyskania niepodległości były. Jak się ma do tego dominacja sowiecka w naszym kraju ze wszystkimi "dobrodziejstwami"? Rozliczanie poszczególnych ludzi z jednoczesnym zamykaniem oczu na upokażającą zależność całego państwa?
Odpowiedz
zabawny
2020-03-08 12:23:38
2 7
Zawsze słowo ORMO, działało na mnie jak czerwona płachta na byka.
ORMO-wców ludzie znali i ewentualnie mieli na nich oko.
Pośród nich też na pewno byli uczciwi ludzie i zdarzali się zagorzali DONOSICIELE.

Ja osobiście za gorsze ścierwo uważałem, tak zwanych DOBRYCH SĄSIADÓW I PRZYJACIÓŁ - podkreślają to słowa niby modlitwy:

Strzeż mnie Panie Boże od "przyjaciół". bo z wrogami sam sobie Q*a PORADZĘ !

Z Panem Wątrobą tylko raz przed laty osobiście rozmawiałem, gdy żyrowałem kredyt sąsiadowi i odniosłem wrażenie, że mam do czynienia z godnym zaufania człowiekiem .

anegdota:
Przychodzi młody ormowiec do do chłopa i mówi ;
Gospodarzu schowajcie dobrze bimber lub dajcie mnie do przechowania, bo jutro odwiedzą Was panowie w mundurach z nakazem - dzień później jego słowa okazały się prorocze. :)

Odpowiedz
Antykaczysta
2020-03-08 12:44:09
5 10
I cóż w tym dziwnego, za PRL żeby coś osiągnąć to trzeba było zapisać się do partii, a czy dziś nie mamy podobnie? Dziś będąc w PIS można tez wiele osiągnąć bez wykształcenia i doświadczenia przykład tzw. "Misiewicze" A najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to że prawie 1/4 PIS to byli członkowie PZPR z Stanisławem Piotrowiczem na czele prokuratorem PRL, ale o tym się nie mówi a "komuniści i złodzieje" to są ci co myślą inaczej. O tym trzeba głośno mówić bo są u steru władzy.
Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-08 12:52:58
4 4
@kolormarchewki W sumie pomarańczowy kolor dużo mówi,. '-))
Ja te, jak to nazywasz, domniemania znałam osobiście Z IMIENIA I NAZWISKA , tych niby " świętych" cwaniaków.
Bywało, że i część z nich miała zarzuty prawne.
Tak czy siak sprawa jest powszechnie znana, a ty nie wiem dlaczego chcesz zrobić z tego temat tabu.

Jak widać nawet na załączonym obrazku, aby zostać prezesem lub wiceprezesem banku nie są potrzebne wysokie lub kierunkowe kwalifikacje .
Wystarczy tylko być ogniwem systemu represji lub jego fanem .
Takie koligacje ludzi promujących morderców, oprawców polskich patriotów jakie miało miejsce w uroczystościach święta Żołnierzy Wyklętych w Limanowej według informacji zawartych w wnet.pl jest samym w sobie bardzo wymownym.

Pan Zastrzeżyński wniósł swoją BEZINTERESOWNĄ, za własne pieniądze, BEZ wsparcia lokalnych władz, ogromną PRACĘ na rzecz limanowskiego społeczeństwa . Poświecił i nadal poświęca on temu zagadnieniu, mozolnej pracy BADAWCZEJ swój własny czas przy nagonce ludzi z lokalnego układu przeciwko niemu.

Przy szczuciu na niego, przeciwko niemu nawet przez proboszcza . Ludzie władzy zamiast oddać hołd, godność rodzinom pomordowanych i przynajmniej starać się zrobić jakieś zadośćuczynienie- O jakże chrześcijański gest- !
zachowują się dokładnie odwrotnie jakby pod wpływem diabelskiego podszeptu.

Jakich więcej dowodów tobie potrzeba?
Co boskie należy oddać Bogu .

Kolejny dowód, to ludzie wspierający lokalny układ klik, którzy rzucali mięsem i okropnymi określeniami w stosunku do niego w poprzednich dwóch artykułach Pana Zastrzeżynskiego .
Upór, pracowitość i konsekwencja działań Pana Zastrzeżyńskiego na rzecz dobra publicznego zaczyna przechylać szalę na stronę PRAWDY.
;-))
Nie znałam i nie znam wielu ludzi, którzy w praktyce , w imię prawdy, niewygodnej niektórym ludziom prawdy, poświęcali swoje własne życie i spokój ducha i to wszystko bezinteresownie.
Pan Paweł należy do tego zaszczytnego grona ludzi odważnych i żyjących w PRAWDZIE.
Tutaj dualizmu , obłudy nie znajdziesz .Odpowiedz
konto usunięte
2020-03-08 13:19:41
10 6
Ten artykuł to próba oczerniania człowieka i Całego Banku Spółdzielczego W Limanowej, jego pracowników i ich rodzin. To jest karalne i tak tego nie można zostawić. Nikt nie zrobił więcej dla Społeczności Lokalnej niż ten Bank. Ten portal to dno.
Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-08 13:38:53
2 4
@BS28 Nikt nie oczernia całego banku, wszystkich jego pracowników -to po pierwsze.
Przedstawione zostały stosowne dokumenty na poparcie wszystkich informacji zawartych w artykule.

Oświeć mnie proszę jaką to zbawienną rolę mają banki w Polsce . Co konkretnie ten wspomniany bank zrobił dobrego dla lokalnej społeczności?
Wiesz na jakiej zasadzie funkcjonują banki w Europie , we wszystkich krajach poza arabskimi , gdzie lichwa i branie oprocentowania od pożyczkobiorców jest prawem zabronione?

Banki nie mają własnych pieniędzy, są to pieniądze ludzi, którymi to banki obracają , a na domiar tego biorą pieniądze za obsługę rachunku, wciskają ludziom ubezpieczenia kredytów tzw. PPI co naprawdę jest prawem zabronione . zabronione JEST PRZYMUSZANIE LUDZI DO TEGO UBEZPIECZENIA, GDYŻ MA BYĆ TO OPARTE NA DOBROWOLNOŚCI. podejmowanej dobrowolnie decyzji.
Pożyczki dla ludzi oparte są na długu itp, itd.

Innymi słowy w bilansie strat i zysków klienci banków są na minusie.
Głownem beneficjentem są pożyczkodawcy.Co uważasz w tym temacie?
Odpowiedz
konto usunięte
2020-03-08 14:28:14
2 4
Jest taka gazetka Banku Spółdzielczego Kurier Finansowy wydawana co 3 miesiące i tam na ostatniej stronie są wymieniane podmioty którym w danym okresie pomógł Bank a jest ich zawsze po kilka dziesiąt od szkół po kluby sportowe i inne instytucje z naszego regionu powiatu jeśli o tym nawet nie masz pojęcia to nie wypowiadaj się na tematy o których pojęcia nawet nie masz.
Odpowiedz
Jaworina
2020-03-08 14:34:22
3 12
panie Pawle. Ja panu opowiem lepszą sensację - porównamy dwóch ludzi:

1. pan Wątroba - CZŁONEK PZPR, ORMO, ZMS - i żadnych informacji o szkodzeniu ludziom

2. pan PIOTROWICZ - CZŁONEK PZPR, członek egzekutywy w prokuraturze wojewódzkiej, wykładowca i kierownik szkolenia partyjnego, prokurator OSKARŻAJĄCY patriotów z Solidarności również w stanie wojennym, wielokrotnie nagradzany przez reżim komunistyczny - a za WOLNEJ POLSKI - członek PIS oraz SĘDZIA !!!!!! Trybunału Konstytucyjnego.

I co ??? I teraz widać jaki Pan jest " malutki "

I żeby była jasność !!!! Jestem za ujawnieniem oraz rozliczeniem WSZYSTKICH którzy za PRL krzywdzili ludzi - a ale wszystkich na raz i systemowo - a nie wybiórczo. Miłego dnia życzę
Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-08 15:43:38
3 3
@BS28 Nie bądź uszczypliwy , proszę. Powtarzam , napisz w jaki KONKRETNY sposób rzeczony bank pomógł wspomnianym przez ciebie instytucjom?

Czy zarząd tego banku dal tym instytucjom, własne, zarobione pieniądze?
Czy też udzielił im preferencyjne pożyczki z NASZYCH pieniędzy, z pieniędzy klientów tego banku?

Czy też chodziło o tzw. akcje charytatywne jako znany sposób ucieczki biznesmenów od płacenia wyższych podatków ?

Odpowiedz proszę .Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-08 15:53:00
2 2
@Jaworina Czy ty wymagasz od pana Zastrzeżyńskiego rozliczenia wszystkich polskich polityków?
był na to czas, czas na DEKOMUNIZACJĘ . Rządy, politycy III RP tego nie uczynili jako JEDYNE państwo w dawnym obozie krajów postkomunistycznych.

Nie zrobili , bo takich cienkich bolków, jest tam wielu i agentów obcych służb wielu krajów. !!
Dlaczego atakujesz pana PAWŁA, ZRÓB TO SAM, NIE BĄDŹ TAKI WYGODNICKI.
;-))
Powodzenia życzę.
Jak wygrasz z systemem okrzykną ciebie bohaterem narodowym. Mam nadzieję, że wcześniej nie będziesz jednym z seryjnych" samobójców".


Odpowiedz
konto usunięte
2020-03-08 16:09:49
1 2
Wszystkiego Najlepszego Wszystkim Panią. Nie mam ochoty powtarzać tego co już napisałem. Bank Spółdzielczy w Limanowej finansuje z wypracowanego zysku choć mógłby dać więcej zarobić swoim pracownikom, przedsięwzięcia ,których próżno szukać w komercyjnej konkurencji np SKO w Szkołach Podstawowych , nagrody i gadżety dla dzieci. Np ten duży parking w Dobrej koło Banku na przeciw przychodni jest Banku a udostępnił go za free ludzią i napewno każdy korzystał kiedyś. Pozdrawiam
Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-08 16:38:47
3 2
@BS28 Potwierdziłeś moje przypuszczenia, to jest:
używają naszych, klientów pieniędzy, po to aby być uznawanym za dobroczyńców.
Ten wypracowany "zysk " to skąd niby pochodzi? No z naszych pieniędzy. !!
Mam już dosyć tego ciągłego, systemowego kadzenia. manipulowania opinią publiczną.

Te zyski obcych firm, korporacji , a nawet banków pochodzące od polskich klientów, i późniejsza ich :dobroczynność" czyli użycie pewnej , małej części zysku na tzw. dobroczynność jest niczym innym jak uciekaniem z wyższego progu podatkowego od tzw. dochodów.

Inną formą jest np. wykazywanie tzw strat przez obce , zagraniczne konsorcja, korporacje działające w Polsce . W ten sposób polski skarb państwa , My polscy podatnicy tracimy zyski, tzw. zyski utracone.
Baju, baju, bajki z mchu i paproci.

Dziękuję za odpowiedź oraz za życzenia.
;-))

Tutaj geneza manipulacji polskich polityków. :
https://www.youtube.com/watch?v=q8Yn_n7OOYw&ab_channel=MateuszJarosiewicz

Odpowiedz
Dagi
2020-03-08 17:24:54
2 5
Pytania do pana Zastrzeżyńskiego
Co chce Pan pokazać przez ten felieton?, to że obowiązek udowodnienia prawdy o "Pałacyku pod Pszczółką, spoczywał na osobach Zarządu Banku?
A teraz obowiązek należy do nowych właścicieli firmy, która kupiła ten budynek?, bo już Pan ich atakuje ,przypisując bogactwo, budowę galerii.. zyski itp..
Czy nie wydaję się Panu, iż jest to sprawa IPN ?, który myślę, że przez te kilkadziesiąt lat IPN mając swój aparat władzy dokładnie wszystko zbadał i na to powinny być przedstawione dokumenty, poparte dowodami i tego oczekujemy, rzetelności i prawdy, a nie pana wywody i insynuacje.
Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-08 18:27:21
2 0
Teraz to jestem skołowana, kto w końcu napisał ten felieton?
PAN czy też pan Paweł Zastrzeżyński?

Dopiero teraz zauważyłam obok daty napis "PAN " czyli skrót, nick od pana Przemysława Ankiewicza.
No to teraz @Dagi będzie miał problem z uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytania.
;-))
Odpowiedz
Dagi
2020-03-08 18:54:27
0 0
Myślę, że nie powinien mieć problemu, jeden styl pisania i przekazu. Ale proszę również PANa niech odpowie na te pytania, które skierowałam do pana Zastrzeżyńskiego.
Odpowiedz
mnimitz
2020-03-08 19:16:41
0 2
BS28 – litości … panią, ludzią
Odpowiedz
tezet
2020-03-08 21:10:07
2 0
Półknij sié w łeb autorze tego tekstu napisałem trzy razy żaden się nie ukazał , bo co ? Miałem rację? Zawsze mam , to moja wada. Można popełnić błąd, to normalne , można popłejnićtysiąc błędów ale niektórzy tego nie zauważą
Odpowiedz
pikaap77
2020-03-08 21:36:27
0 3
Czytając rano tą wiadomość miałem wrażenie że jest to sen. Jednak teraz mogę śmiało stwierdzić że ta wiadomość jest dla mnie porażająca i utwierdazjąca w przekonaniu, jeżeli komunistycznej pępowiný nie odetniemy jedną ustawą lub dekretem będziemy w tym g!!!!!e siedzieć kilkadziesiąt lat. Jednak nie widzę aby władza ustawodawcza robiła coś w tym kierunku, chyba że się mylę.
Odpowiedz
BRZEGI
2020-03-08 23:25:55
0 2
..ludzie już 30 lat po tzw komunie ...no może mniej bo b komuniści który nazwali się neodemokratami rządzili do 2005..to już w sumie starzy ludzie 60 70 plus....
...urosło juz nowe pokolenie które ma ok 40 lat i o komunie wie tyle co z książek i to zależy przez kogo pisane są te książki ....
1945 koniec wojny ..nowe marzenia ludzi
1956 październik ..nowe marzenia ludzi
1970 strajki ..nowe marzenia ludzi
1976 strajki ścieżki zdrowia..nowe marzenie ludzi
1980 Solidarność nowe marzenia ludzi
1981 stan wojenny ...przetrącenia marzeń i kręgosłupów
1989 ,,,,nowe marzenia w...ale obudowa ..sprawdzona ..stara
1995- 2005 ..starzy wyjadacze urządzają się na biznesmenów...a ludzie na emigracji zarobkowej.......
teraz nie ma tzw drastycznych zmian......wymyślono wybory co 4 lub 5 lat i ....znów każdy co te 4 lu 5 lat ma marzenia...a życie pędzi......
Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-09 10:12:18
2 2
Nikt nie poruszył bardzo istotnej kwestii, a mianowicie dlaczego samorządowcy mogą mieć tak duże przywiązanie do lokalnych banków oraz ich zarządów?

Zarząd to zazwyczaj dobrze znani decydentom ludzie. Większość dotacji jakie mogą otrzymać samorządy wymagają także własnego finansowania. Bardzo wiele gmin, w tym te gminne mają większe aspiracje lub zobowiązanio finansowe niż ich faktyczne możliwości , dochody z podatków oraz innych danin.

Dobra znajomość z zarządem banków okazuje się więc bezcenna dla nich. Na przykład pożyczkę jaką otrzymał nasz wójt na budowę ronda zaskoczyła bardzo wielu ludzi, przy fakcie ogromnego zadłużenia finansowego gminy oraz wielu pożyczkach tzw. " sprzedaży nie na zawsze" .

Tutaj znajomości a może i wspólne ideologie bardzo zbliżają ludzi do siebie i pomagają otwierać wrota cudów.

Pożyczki biorą rozumiejący się na wzajem ludzie, natomiast odsetki i wszelkie konsekwencje chybionych inwestycji pozostają na barkach postników, mieszkańców tych gmin.

@Dagi Nie masz racji z rzeczonymi przez ciebie obowiązkami IPN tylko , Wiedziałbyś dlaczego, gdybyś czytał wywiad PAN z Panem Zastrzeżyńskim, tam prawie wszystko zostało wyjaśnione w tej materii.

Odpowiedz
grazynahayes
2020-03-09 10:30:24
4 1
@Dagi Widać boicie się tych prac badawczych Pana Pawła jak diabeł święconej wody.

Oj niejeden króliczek wyskoczy jeszcze z kapelusza zbiorów IPN które TRZEBA SZUKAĆ CZĘSTO W INNYCH TECZKACH, odnajdywać przypadkowo w teczkach przypadkowych ludzi.

Wiele teczek zostało bowiem zniszczone, a pracownicy IPN po prostu nie mają czasu aby w nich grzebać.
Skarżyli się oni nieoficjalnie iż tutaj ważniacy z naszego regionu na nich naciskali.
Przecież Pan Zastrzezyński pisał już o tym, a ty rżniesz przysłowiowego dudka.

@BRZEGI jest jak piszesz , z tym , że BRAK rozliczenia destrukcyjnych działań wszystkich wymienionych, poprzednich ekip doprowadza do sytuacji totalnej ignorancji, arogancji władzy oraz lokalnych klik.

Oni czują się BEZKARNIE i czas jest najwyższy, aby NARÓD, społeczeństwo ich rozliczyło . .
Na władze tą centralną czy też lokalną nie ma co liczyć, bo to są " sami swoi na publicznym obszarze" , ale traktują sprawy publiczne oraz te mienie jak własny folwark zaprzyjaźnionych kolesi.

Właśnie z tych powodów praca Pana Zastrzeżyńkiego jest bardzo ZASADNA i działa na korzyść DOBRZE POJĘTEGO dobra publicznego. !!

PRO PUBLICA BONO.
;-))

Tutaj dla odświeżenia waszej pamięci:
https://limanowa.in/index.php/aktualnosci/ten-czlowiek-w-limanowskiej-celi-to-ja-w-tej-celi-siedze-razem-z-nim-do-tej-pory/45902

Panie Pawle Zastrzezyński niech BÓG błogosławi Pana wraz z całą Pana rodziną.
Serdecznie dziękuje za Pana ciężką pracę, wiem jak to jest, gdyż wielu cwaniaków, bardzo " grube ryby" SZANTAŻOWAŁO MNIE W ŻYCIU ZA MOJĄ PRACĘ NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA i mnie straszono , zwolniono za ujawnienie ich przekrętów.

Śmiało się ze mnie wielu pajaców, których ostrzegałam przed pracą w warunkach szkodliwych, rakotwórczych.
Oni wybrali te "elity", ale niestety wszyscy wraz z wieloma z tych grubych ryb umarli w wielkich cierpieniach na nowotwory. Dyrektor beknął prawnie.

Tak to się kończy ignorancja i arogancja wobec innych.
ZDROWIA wiele życzę.
Odpowiedz
Dagi
2020-03-09 18:19:38
0 2
@grażyna Wszystkich. którzy piszą, a nie po Twojej myśli w arogancki sposób atakujesz, przypisując im nie wiadomo co.
Czy Ty uważasz, że inni to nie mają własnego rozumu, nie potrafią się nim posługiwać?
To są moje myśli. spostrzeżenia, wnioski jakie wyciągam z felietonów Pana Zastrzeżyńskiego. bo ten felieton jest chyba również jego, a opublikował PAN, a PAN chyba nie ma uprawnień dostępu do teczek w IPN.

A co ciekawe , iż dwa nazwiska z podpisami osób z Zarządu BS zostały zamazane, pozostał tylko pan Wątroba,
proszę moje spostrzeżenia trafne.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Filar spółdzielczości bankowej w Limanowej członkiem ZMS, PZPR, PRON i ORMO"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in