-2°   dziś 0°   jutro
Czwartek, 07 grudnia Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława

Przykład relacji pomiędzy PZPR, SB a teraźniejszością w Limanowej

13.01.2021 05:34:00 pawel_zastrzezynski
39 20149

W piśmie do Naczelnika Wydziału „C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie, szef limanowskiego SB porucznik Jan Gudyka w 1983 r. prosi o przesłanie do wglądu akt 38962/IV, dotyczących Krzanowskiego Józefa i podkreśla że, „Z uwagi na planowane przedsięwzięcia operacyjne proszę potraktować sprawę jako pilną”.

Krzanowski Józef urodzony w 1937 r., w PZPR był od 1962 r., wykształcenie wyższe, uświadomienie partyjne budował na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, były członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej oraz członek Egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Urzędzie Miasta i Gminy w Limanowej, uczestnik Konferencji Miejsko Gminnej ORMO w Limanowej. W 1988 r. wyróżniony za wielkie zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Limanowej. Zastępca Naczelnika Limanowej Jana Kubowicza.

W 2020 r. Urząd Miasta Limanowa reprezentowany przez Burmistrza Władysława Biedę z okazji ferii zimowych zorganizował XI Otwarte Indywidualne Zawody w Strzelectwie Sportowym im. Józefa Krzanowskiego. Tak, tego samego!

Dziennik Polski w 2007 r. wspominając tego człowieka, tworzy laurkę: Nauczyciel i oświatowy inspektor. Urodził się w Łukowicy. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Limanowej. Maturę zdał w 1961 roku i został nauczycielem w szkole podstawowej w Kamionce Małej, potem pracował w Urzędzie Powiatowym w Wydziale Oświaty w Limanowej jako inspektor, a w latach 1975 - 1983 był inspektorem Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Limanowa. Równocześnie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra matematyki. W latach 1983-91 pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Limanowej jako nauczyciel matematyki i zastępca dyrektora. Po przejściu na emeryturę w 1991 r. nadal pozostawał aktywny - uczył w Szkole Podstawowej nr 2 w Rupniowie, działał w Lidze Obrony Kraju, gdzie między innymi organizował zawody strzeleckie. Wszędzie dał się poznać jako człowiek pełen spokoju i pogody ducha. Za swe dokonania był wielokrotnie nagradzany, między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego", "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Limanowa", Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Miał też niezwykle cenione wyróżnienie - Medal Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Henryka Jordana - "Przyjaciel Dziecka".

Zobacz również:

W 1975 r. z nauczyciela awansuje na Inspektora Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy w Limanowej. 13 kwietnia 1976 r. Służba Bezpieczeństwa z Nowego Sącza pisze w jego sprawie do Naczelnika Wydziału „C” Komendy Miejskiej MO w Krakowie, że „Według uzyskanej informacji z Biura „C” MSW - w archiwum Waszego Wydziału znajdują się materiały dotyczące KRZANOWSKIEGO Józefa s. Stanisława ur. 14 lutego 1937 r. zam. Limanowa. W związku z tym, że wymieniony typowany jest do wykonywania prac tajnych o charakterze obronnym, proszę o poinformowanie nas, czy w posiadanych przez Was teczkach znajdują się materiały kompromitujące, które stanowiłyby przeszkodę w dopuszczeniu do wykonywania w/w prac”. 

Co kryją wspomniane akta, o które prosiło SB w Limanowej i Nowym Sączu? Pełną informację odnajdujemy w charakterystyce tajnego współpracownika o pseudonimie „TRAPER”. W dokumencie oznaczonym jako tajne specjalnego znaczenia z 15 września 1967 r. ppor. Jan Szyrszeń pisze, że „Krzanowski Józef s. Stanisława i Genowefy Roztocka urodzony 14 lutego 1937 r. w Łukowicy narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłopskie, wykształcenie średnie Liceum Pedagogiczne, pracuje w charakterze nauczyciela w szkole podstawowej w Kamionce Małej. Wymieniony został zaangażowany w marcu 1965 roku do udzielania pomocy z zakresu inwigilacji kazań głoszonych w kościele parafialnym Kamionka Mała oraz zewnętrznej działalności kleru i aktywu katolickiego w parafii Kamionka Mała [---]. W okresie udzielania pomocy przekazał szereg ciekawych informacji o działalności kleru i aktywu”.

TW „Traper” donosił również w czasie koronacji Matki Boskiej Bolesnej w 1966 r. Jest on uwzględniony w głównej sieci agenturalnej limanowskiego SB, która była zorganizowana w związku z koronacją. Poza nim w terminarzu pracy operacyjnej uwzględniono dwóch księży tj. TW KONRAD i TW STEFAN oraz kilkanaście osób świeckich TW ROMAN, TW ANDRZEJ, TW KRYSIA, TW DANEK, TW TURYSTA, TW NIECNY, TW JAROSŁAW, TW OSET, TW WŁADEK TW ADAM, TW WACŁAW, TW KLAIN, TW ORZEŁ, TW AS, TW FILOZOF, TW LIS, TW KOSMOS. 

Materiały zawarte w teczce „Kościelne obchody millenijne w diecezji tarnowskiej – Koronacja figury M.B w Limanowej 11 września 1966 r.” ukazują ogromną skalę represji w stosunku do działalności Kościoła Katolickiego. Zaś teczka z rozpracowania proboszcza ks. Ludwika Kowalskiego, która w swej treści pokrywa się z materiałami dotyczącymi koronacji, ukazuje dramatyczne losy i heroiczną walkę proboszcza o rozpropagowanie kultu Matki Boskiej Limanowskiej. Rozpracowanie prowadził porucznik SB Korzeniowski. To właśnie za czasów tego oficera, jak wynika z zeznania świadka, na terenie Pałacyku „Pod Pszczółką” miał być katowany, zamordowany i zakopany ksiądz. 

27 marca 1969 r. w tajnej notatce Jan Szyrszeń pisze raport o rezygnacji z dalszej łączności z figurantem i podkreśla, że w okresie udzielania pomocy limanowskiemu SB przekazywał ciekawe i prawdziwe informacje za co został wynagrodzony na ogólną kwotę 1600 zł. Fakt zakończenia współpracy związany jest z tym, że Krzanowski wstąpił w szeregi PZPR. W teczce „TRAPERA”, na około stu stronach, znajduje się 16 pokwitowań odbioru pieniędzy od SB podpisanych przez figuranta i kilkadziesiąt donosów, w których bez skrupułów wypełnia założenia współpracy. Treść materiałów jest skrajnie odmienna od tytułów i zaszczytów, które oficjalnie do niego zostały przypisane. Donosy w swej formie są podłe i odarte z honoru. Jednak to nie przeszkadzało SB i partii, aby reprezentował ich interesy w mieście. Nawet został za to wyróżniony. 

TW „TRAPER” razem z Agentem „NIECNYM” czyli Cyprianem Zelkiem urodzonym 15 stycznia 1915 r. w Laskowej byli głównymi źródłami informacji z gminy Laskowej. Z dokumentów odnalezionych w Instytucie Pamięci Narodowej w związku z kwerendą prowadzaną przez Pawła Zastrzeżyńskiego w temacie odkrywania historii limanowskiej katowni UB, dowiadujemy się, że Agent „NIECNY” pracował w Miejskiej Radzie Narodowej w Laskowej jako pracownik umysłowy. W 1954 r. był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej. Był też kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Laskowej. Do współpracy jako agent został pozyskany 22 lutego 1950 r. Zachowało się jego własnoręcznie podpisane zobowiązanie. Jak wskazują dokumenty został pozyskany na zasadzie dobrowolności do rozpracowania środowiska Armii Krajowej. W początkowym okresie współpracy Agent „NIECNY” przekazał UB w Limanowej szereg materiałów dotyczących działającego na terenie Kamionki Małej oddziału niepodległościowego „Augustyna” - „Wojsko Generała Andersa”. Jego zdrada, zdaniem UB w Limanowej, w dużym stopniu przyczyniła się do ostatecznej likwidacji tej grupy. W 1953 r. UB w Nowym Sączu w bestialski sposób zamordowało Kazimierza Augustyna. Pełna lista ofiar jest opublikowana na portalu limanowa.in. 

Działalność Służby Bezpieczeństwa w tym czasie na terenie Limanowej odkrywa dramatyczne wydarzenia. Pokazuje propagandowe zaangażowanie osób będących na „świeczniku”, członków PZPR oraz tych, które są współwinne w zaniechaniu poznawania prawdy. To powinno wzbudzić refleksję... 

udostępnij

Komentarze (39)

Wfra
2021-01-13 07:07:36
2 15
Panie Pawle dziekuje za solidna prace. Przynajmniej nasze dzieci beda mialy dobry przekaz kto byl w tym czasie bohaterem a kto donosil. Mysmy takiej wiedzy nie moglismy miec i w ocenach ludzi czesto bladzilismy. Za co przepraszam!
Pozdrawiam
Odpowiedz
konto usunięte
2021-01-13 07:47:57
2 6
Tak to tworzono bohaterów, którzy na prawdę działali na szkodę Polaków i Polski.

Obecnie już wszyscy widzimy KTO jest zdrajcą narodu , nie potrzebne już są teczki bo robią to otwarcie w ramach rzekomej "koronki".
Serdeczne podziękowania dla pracy Pana Zastrzeżyńskiego . Tak swoją drogą to jest wiele łączników pomiędzy naszymi okupantami z czasów II W. Ś do dzisiaj ,
Ludzie z Kotliny Kłodzkiej, naoczni świadkowie zdarzeń to pokazują, tj. jak naziści " strażnicy;' nadal pilnują PODZIEMI w kompleksie nazistowkim tam zlokalizowanym zwanym kompleksem Riese .

Tutaj jest ciągłość historyczna , top jest największy dowód na to , że jesteśmy pod CIĄGŁĄ, NIEPRZERWANĄ OKUPACJĄ. !!
Wszystkie RZĄDY W Polsce ICH CHRONIŁY, CHRONIĄ.

To kim są ci czołowi partyjniacy , przebierańcy?

Odpowiedz
thenever1
2021-01-13 07:58:23
0 5
a ja się pytam ; Dlaczego komuniści ,za darmo i na siłę kształcili wyżej wpisanych i dlaczego z tak marnym skutkiem?
Odpowiedz
Manitou
2021-01-13 09:23:48
4 16
@Wfra Nasze, jak to napisałeś dzieci to już takie sprawy wcale nie obchodzą :) Kto na kogo donosił i czy donosił, co to jest PZPR czy komuna obchodzi je jak śnieg ubiegłoroczny, był czas karać takich dawno temu, teraz już za późno bo ci ludzie albo nie żyją albo już są bardzo starzy ,kiedy "Bolki" i inne takie przejmowały władzę trzeba było to robić teraz to ewentualnie ucierpią być może ewentualnie te właśnie dzieci za nazwisko lub pokrewieństwo więc nie wiem czemu mają służyć takie publikacje. Nawet w tamtych czasach nie wszystko było czarno-białe , nawet jak nie chciałeś być zwykłym robolem tylko czymś więcej musiałeś należeć do partii, takie były czasy. Tu kiedyś były zdjęcia żołnierzy SB czy KBW a wśród nich byli tacy młodzi dwudziestokilkuletni chłopcy którzy poszli do wojska bo akurat taka robota im się trafiła i nawet niektórzy z nich zostali zabici a tu postawiono ich w jednym szeregu z wszystkimi, trzeba mieć wiedzę i szersze spojrzenie na te sprawy i czasy a nie tylko przepisywanie papierów z IPN bez żadnej refleksji. Zalecam głęboką refleksję bo nie każdy kto był w PZPR, SB, ORMO, Milicji czy innych organach to był bandyta i nie każdy kto był w ZWZ czy AK był "Swięty"
Odpowiedz
andi
2021-01-13 09:29:35
2 8
Takich co działali niemal do dziś na szkodę Polski i Polaków, sprzedając co się da
jeszcze jest cała zgraja na różnych stanowiskach w Polsce i unii, ukrywających się pod hasłem
Walka o praworządność. A naprawdę jest walką o swoje dupy i aby czasem nikt nie dobrał się im do nich
za działanie na szkodę państwa polskiego.
Na szczęście ktoś pokrzyżował im plany i nie udało im się wszystkiego sprzedać, więc teraz sieją propagandę i jak widać z dobrym skutkiem, bo zwolenników mają jeszcze całą kupę-dosłownie ujmując.
Odpowiedz
zabawny
2021-01-13 09:35:15
1 12
"zorganizował XI Otwarte Indywidualne Zawody w Strzelectwie Sportowym im. Józefa Krzanowskiego. Tak, tego samego!"

Raz słyszymy(czytamy) jak rodzinę mera prześladowali komuniści , tymczasem ten pan organizuje zawody na cześć ówczesnego arcy-złoczyńcy .

? Jutro będzie wyjaśnienie , że najważniejszy miasta nic o przeszłości „TRAPERa” nie wiedział , a ja w to uwierzę . :)

Ps.
Redakcjo , kiedy opublikujecie teczki , nadal czynnych zawodowo - szanowanych obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej .
Odpowiedz
straznik5
2021-01-13 09:56:54
1 7
Dziwie się Burmistrzowi, takiego popaprańca brać za patrona zawodów strzeleckich dla młodzieży.
Odpowiedz
peres
2021-01-13 10:04:12
8 4
Tak, jak napisał Manitou, to teraz młodzi mają gdzieś jakieś rozgrywki z lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. To już inny świat i inna rzeczywistość. Pan Zastrzeżyński niech lepiej napisze i wyda książkę o ulubionej tematyce. Kto będzie zainteresowany, to kupi i przeczyta, a nie okresowo wałkuje ten temat i nakręca co niektórych
Odpowiedz
pacho
2021-01-13 10:22:08
1 15
w sumie teraz prokurator stanu wojennego Piotrowicz, członek PZPR, robi karierę w Trybunale Konstytucyjnym i o tym żywym przykładzie dla naszej młodzieży nic nie słychać u pana felietonisty....
Odpowiedz
konto usunięte
2021-01-13 11:52:06
1 8
Synowie minister Emilewicz razem z nią i jej mężem dobrze się bawili na nartach na Podhalu. Rodzice na skiturach, a dzieciaki na nartach. Mimo, że nie sa żadnymi zawodnikami, że jest zakaz korzystania ze stoków i że za zwykłymi obywatelami którzy tak robią ganiaja policjanci i wlepiaja mandaty , karząc także właścicieli stokow narciarskich.
Widać są równi i równiejsi w tym państwie. I że jest zakaz noclegów - a jakby nie było przyjechała rodzina z Warszawki...
Pisi rząd to powtórka z PZPR - im wolno, a na ciebie szaraku sa paragrafy , zamknij się w domu i nie wychodź, żeby pisowcy mogli korzystać z tego co "im się należy".
Odpowiedz
Flerow
2021-01-13 12:45:28
0 8
@ pers - dałbym Ci dwa bany, ale nie da się - jesteś "młody" ? - to nikt Cię nie zmusza do czytania.

Gro osób w tym i ja nie wiele więcej wie o tamtych czasach, bo niby z skąd mogli poznać prawdę, jak są to dopiero pierwsze nieśmiałe publikacje.
W tym roku też będą zawody pod patronatem "Trapera"?
Nikt tu nie chce być mściwym ani nie formułuje wyroków za postępowanie, ale historię należy znać.

Do autora: dobra robota.
Odpowiedz
straznik5
2021-01-13 13:55:45
2 10
Argumenty typu „młodzi dwudziestokilkuletni chłopcy którzy poszli do SB czy KBW, ORMO, Milicji” niczego nie usprawiedliwiają ci młodzi ludzie, mogli wykonywać inne przydatne zawody a nie utrwalać totalitarny system. To „zwykli robole” odbudowywali kraj po wojnie natomiast grupa pasożytów SB, UB, ORMO, Milicji, czerpali korzyści z przynależności do zbrodniczych organizacji. Tu nie może być żadnego tłumaczenia. Dzisiaj tez mamy ludzi, którzy dla własnych korzyści podejmują działania przeciw własnemu krajowi. Po latach będą się tłumaczyć, takie były czasy. Totalna bzdura nieróbstwa, donosicielstwa, służbę przeciw własnemu narodowi, nic nie tłumaczy.

Odpowiedz
Manitou
2021-01-13 15:16:55
8 6
@straznik5 O i właśnie taka wypowiedź jak twoja jest dokładnie tym o czym piszę, kompletny brak jakiejkolwiek wiedzy czy rozeznania w ówczesnej rzeczywistości, w tamtych latach tuż po wojnie nikt albo prawie nikt PZPR-u czy KBW nie uważał za "organizację przestępczą" Zwykli ludzie byli już zmęczeni terrorem, okupacją strachem, biedą etc... Każdy z nas przecież chce przeżyć swoje życie we względnym spokoju i dobrobycie. no i przyszła nowa władza która ten względny spokój dawała, dzieci poszły do szkoły , ludzie do pracy, zwykły człowiek do lekarza mógł pójść itd... do tego propaganda też swoje zrobiła (zresztą do tej pory robi bo 95% ludzi wierzy w to co w telewizji lub internecie zobaczą bez żadnej refleksji) teraz jesteś taki mądry! A postaw się w roli 19 letniego chłopaka który może nawet za dobrze czytać nie umiał, a już o takiej wiedzy jak mamy teraz mógł zapomnieć i nawet nie umiał sobie tego wyobrazić, gdzie w chałupie bieda była przed wojną, w jej trakcie a i po wojnie się nie przelewało że poszedł na dobrze płatną "fuchę" jak na ówczesne czasy. A nie wiem czy wiesz ale czy to KBW ,Milicja czy inne takie organy nie tylko uganiały się za AK ale też pilnowały porządku, łapały złodziei i innych bandytów których była masa po okupacji, walczyły choćby z UPA które jakoś tak sobie wymyśliło że jeszcze po wojnie będzie mordować Polaków, była też cała masa "partyzantów" którzy nachodzili wioski przelewać krew "byczą i indyczą" . Co ty wiesz o latach 40,50,60.. Kiedy to kraj dźwigał się z ruin i wiele rzeczy nie było tak czarno-białe jak teraz, pewnie nawet nie umiesz sobie wyobrazić co to znaczy nie mieć co do garnka włożyć, a potępiasz ludzi którzy przy bardzo małej świadomości brali to co dawała władza z prostego powodu, byle nie głodować! Trudno to komuś bez elementarnej wiedzy wytłumaczyć bo to jest temat na bardzo długą rozmowę a nie komentarz pod artykułem kogoś kto też tamtejszych realiów nie zna tylko przepisuje akta i robi sobie clickbait bez żadnej refleksji.
Odpowiedz
boxbox
2021-01-13 16:03:09
3 6
@Manitou słabe to wszystko co napisałeś.

Ewidentnie kierowałeś się w swoim życiu niskimi pobodkami skoro w imię jak to określiłeś "dobrobytu" zapisałeś się po to tylko by pałować ludzi którym nie podobała się ideologią wschodu. I chcieli normalności.
Owszem można żyć dostanie Ale nie kKosztem bolu innych.
Ciężki z Ciebie człowiek bo mimo upływu czasu nadal jesteś przekonany o swojej racji.
Pamiętaj, że zawsze zło zaczyna się niewinnie.
Takie twoje tłumaczenie że przyszła nowa władza która ten względny spokój dawała pokazuje że byłeś jednym z nich czy tych którzy uciskali Polaków. I piszesz że można było iść do lekarza. Owszem można było Ale z konkretnym załącznikiem. Każdy wie jakim.

Pamiętaj, tylko winni się tłumaczą.

Smutne jest to że po 2021 roku są ludzie którzy twierdzą że to co było od 1945 do 1989 było dobre.
Manitou rozejrzyj się wokół siebie i zobacz i porównaj to co było z tym co jest.
Odpowiedz
boxbox
2021-01-13 16:03:53
2 9
A Panu Pawłowi Zastrzezynskiemuu dziękujemy za otwieranie oczu innym
Odpowiedz
szaradaa
2021-01-13 16:05:56
0 4
Pan Zastrzeżyński to chyba się sam za dużo nakręca co nie znaczy, że popieram jakichkolwiek tajnych współpracowników czy donosicieli, ale znam takiego jednego mamlasa co przez lata podlizywał się i latał z informacjami kto by u władzy nie był to zawsze był "blisko generała".
Może ta i nic nie podpisywał bo był zbyt przebiegły, ale szkody pewnie znacznie więcej ludziom wyrządził niż niejeden agent.
Jakiś czas temu jednemu z pisowskich posłów z naszego rejonu napomkełam o tym bo i jemu "usługiwał ' to mi Poseł odpowiedział -
"No wie pani każde ręce się liczą'
Co tam prawo albo sprawiedliwość ważne że teraz my.
Odpowiedz
zabawny
2021-01-13 16:26:25
2 7
@Manitou - "co to znaczy nie mieć co do garnka włożyć, a potępiasz ludzi którzy przy bardzo małej świadomości brali to co dawała władza z prostego powodu, byle nie głodować! "

Popatrz , popatrz , kto by pomyślał , że MO, ORMO, UB, to były organizacje o charakterze porównywalnym z dzisiejszym Caritasem i dawały chleb najbardziej głodującym . :)

Odpowiedz
robek
2021-01-13 16:49:13
2 6
@Manitou a żeś się obnażył kim jesteś.

Trzeba być mocno stukniętym żeby uważać, że komunizm był wporządku
Odpowiedz
straznik5
2021-01-13 16:50:29
2 5
@Manitou Ta wg ciebie ta niewinna organizacja KBW utworzona na polecenie Stalina
1945–1954 pełniła Funkcję MOPS względem Polski? Manitou to nie jest prawdą, że nie było społecznej świadomości ,co to za organizacja i komu służy. Była świadomość oto przykłady:
23 kwietnia 1945 zdezerterował prawie cały 2 Samodzielny Batalion Operacyjny Wojsk Wewnętrznych z Lubaczowa, 27 kwietnia 1945 – 2 Batalion 1 Brygady Wojsk Wewnętrznych z Sokołowa Górnego , a 1 maja 1945 zdezerterował Samodzielny Batalion Operacyjny 3 Brygady Wojsk Wewnętrznych z Biłgoraja Manitou po zakończonej II wojnie światowej to SB, UB, częściowo KBW dopuszczały się terroru i siały strach w zmęczonym wojną społeczeństwie.
Manitou nie próbuj ze mną dyskutować na tematy historyczne podyskutuj z tymi oderwanymi granatem od pługa.
Odpowiedz
Manitou
2021-01-13 17:45:22
4 5
@straznik5 kolego kopiuj/wklej z wikipedii to nie wiedza ani mądrość ani wiedza, kimże ty jesteś że mam nie dyskutować? Jak nawet nie potrafisz ze zrozumieniem przeczytać co napisałem, gdzie nigdzie nie pochwalam systemu który był wcześniej, nie zgadzam się tylko ze stawianiem wszystkich w jednym szeregu, nie wszystko było czarne i białe wtedy, też mógłbym wzorem ciebie wyszukać całą masę takich "patriotów" którzy z WiN, AK, ZWZ i innych przeszli do nowej władzy i to ma być argument? To jest zbyt szerokie zagadnienie żeby tak je czarnobiało opisać. Dobrze jest się teraz mądrzyć żyjąc w dobrobycie , gdzie jedynym zagrożeniem jest że internet może wolno chodzić. Poczytaj sobie choćby o tym jak w międzywojniu potraktowała władza chłopów podczas strajków, gdzie nie wahała się do nich strzelać i zabijać i myślisz że jak tą władzę zmieniała inna to wszyscy gremialnie za nią tęsknili? Za mało wiesz żeby polemizować na te tematy. Łatwo się mówi to było złe a to dobre, ale trzeba wiedzieć dlaczego dla jednych było dobre a dla drugich złe i rozumieć ich racje .Potępianie czegoś w czambuł bo ktoś tak powiedział jest właśnie spowodowane brakiem własnych refleksji, i sądząc z tego co piszesz to jesteś właśnie sztandarowym przykładem kogoś kogo "nowa władza" uwiodła by frazesami tak jak ci chłopcy o których wcześniej pisałem.
Odpowiedz
Manitou
2021-01-13 17:52:02
3 5
@zabawny No właśnie jak nie wiesz co to znaczy "nie mieć co do garnka włożyć" nigdy nie zrozumiesz sytuacji ludzi w tamtym okresie, będziesz tylko powtarzał frazesy jak szpak wyuczony, bez jakiejkolwiek refleksji. Nigdzie nie napisałem że UB,Milicja itd były Caritasem tylko dla bardzo wielu była to po prostu praca za którą dostawało sie pensję, ty myślisz że dziś wszyscy którzy pracują w Policji czy w wojsku robią to dla szczytnych idei? Zapewniam cię że nie, tak samo było wtedy tyle że ci ludzie nie mieli ani 10% tej świadomości i wiedzy którą my teraz mamy!
Odpowiedz
Manitou
2021-01-13 17:56:53
2 4
@boxbox A czytanie ze zrozumieniem?
a może jakieś konkretne argumenty a nie frazesy, które powtarzasz tak samo jak i inni ?
I na co ci ten autor otworzył oczy? Dopiero teraz dowiedziałeś się że w PZPR byli ludzie? Każdy kto w tamtych czasach chciał być "kimś" musiał do niej należeć, pamiętaj że każde społeczeństwo w większej części składa się z oportunistów a mniej w nim jest ideowców.
Odpowiedz
Dagi
2021-01-13 18:01:14
0 7
Oj były mendy w tamtych czasach, były , ale w obecnych ich też nie brakuje, dla pieniędzy, pozycji i aby zabłysnąć posuną się do wszystkiego - donosicielstwo kwitnie, niszczenie na różne sposoby innych, przestępstwa -by tylko osiągnąć cel.
Odpowiedz
Manitou
2021-01-13 18:15:05
1 3
@robek A ty obnażyłeś swój kompletny brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, znajdź jedno zdanie w moich wypowiedziach w których pochwaliłem komunizm? Spróbuję ci to łopatą wytłumaczyć może zrozumiesz, mnie chodzi o to że nie wszyscy którzy w tamtym systemie pracowali w jego strukturach to byli świadomi, ideowi działacze, wielu tam było po prostu takich którzy potraktowali tę służbę jako pracę bez ideowości do czego duża część z nich nie miała ani wiedzy ani świadomości którą my teraz mamy. To o tym cały czas piszę, w każdym społeczeństwie jest wielu oportunistów którzy nie robią tego co robią dla idei tylko po to żeby żyć, ja po prostu sprzeciwiam się stawianiu w jednym szeregu 19 letniego chłopaka który poszedł do KBW z Kiszczakiem, Gomółka czy Jaruzelskim i tylko tyle bez żadnych pochwał dla starego systemu.
Odpowiedz
robek
2021-01-13 18:50:28
4 2
@Manitou już wiem skąd u Ciebie tęsknota za tamtym komunistycznym systemem. Skoro wtedy byłeś "kimś" a teraz używasz łopaty (sam napisałeś że używasz łopaty do tłumaczenia zatem z całą pewnością jest to Twoje narzędzie pracy) to po '89 roku był u Ciebie awans pionowy w dół :)

za to Ty jesteś tak merytoryczny, że każdemu forumowiczowi odpisujesz, że nie umie czytać ze zrozumieniem.
Zobaczy ile osób zinterpretowało to jak ja.
A może ty nie umiesz pisać ze zrozumieniem ???
Odpowiedz
straznik5
2021-01-13 19:03:46
1 4

@Manitou w strajkach chłopskich w 16–25 sierpnia 1937r zginęło 44 chłopów, 5 tysięcy osób aresztowano, a 617 uwięziono na mocy wyroków sądowych. Natomiast system który ty pokrętnie próbujesz bronić, narzucony przez sowietów pozbawił życia 150tys Polaków Uznaje się 1.8 mln było represjonowanych. Dane nie są nie do końca znane z uwagi na brak dostępu do archiwów rosyjskich.
@Manitou nie próbuj zaklinać faktów historycznych, usprawiedliwiać -nie wiem kogo siebie? czy kogoś bliskiego? @Manitou to marne próby rozmydlenia historii z tamtego okresu i raczej daremne wysiłki.
Odpowiedz
boxbox
2021-01-13 19:11:06
1 2
@Manitou powtarzasz jak mantre, że nie potrafimy czytać że zrozumieniem. Potrafimy. Mało tego niektórzy nawet potrafią Cię zdemaskowac jak chociażby @strażnik. Prawda w oczy kole. Nie proboj zacierać przeszłości. Ja rozumiem, że to jeszcze twój relikt z przeszłości wszak to jedna z metod komunistycznych. Więcej jest takich osób jak Zastrzezynski i uważaj sobie bo niebawem i Twoje nazwisko wymieni Pan Paweł w swoich publikacjach. No chyba że już to zrobił i dlatego tak się rzucasz. A może Cię boli że pisiorki obniżyli Ci emeryturę
Odpowiedz
vvv
2021-01-13 19:29:21
0 5
@pacho, @dagi zgadzam się na 200% , donosicieli ("życzliwych") w naszych czasach nie brakuje, oj nie nie brakuje. Dla kariery, z zazdrości zrobią nie jedna podłą rzecz, a jaki komfort nie figurują w żadnym rejestrze TW. Niech autor odniesie się do sprawy p. Piotrowicza, jakie Pan ma w tej sprawie stanowisko? Liczę na odpowiedź.
Odpowiedz
niski
2021-01-13 20:52:37
0 2
im dalej od 1989 r tym więcej zrobiło się tych, którzy bohatersko walczyli z systemem PRL-u. Dlaczego mam potępiać krawężnika z MO z Pcimia Dolnego albo sekretarza komórki partyjnej w gwoździarni?
Przecież idąc tym tropem powinienem też potępić Jarosława Kaczyńskiego, który zrobił doktorat na uczelni, która propagowała socjalizm (bo każda uczelnia musiała propagować) . a w latach 1971–1976 zatrudniony był jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
Opanujmy się - czym innym był stalinizm do 1956 a czym innym komuna. Represje np w latach 70-tych czy 80-tych były, ale dotykały niewielu. Cała reszta, z większą lub mniejszą ochotą maszerowała w pochodach, uczestniczyła w agitacyjnych spotkaniach, a tak naprawdę kombinowała jak zarobić na fiata, mieszkanie,, a w końcówce lat 80-tych na kolorowy telewizor.
Odpowiedz
scigany01
2021-01-13 20:53:29
2 2
Dobra robota Panie Pawle, czekamy na dalsze odcinki. Ktoś (Manitou)w poprzedzających komentarzach podnosił kwestię zasadności tych artykułów twierdząc że ucierpią dzieci lub krewni tych ludzi. Otóż każdy w swoim życiu jest odpowiedzialny za swoje czyny,te dobre jak i te złe. Czy jest coś złego w tym że te uczynki kiedyś ujrzą światło dzienne?
Odpowiedz
zajec
2021-01-13 21:18:00
1 2
Może nie powinienem wypowiadać się tutaj w gronie specjalistów , jako słabo się znający, ale popatrzmy na przykład na Estonię i Łotwę. Nie udało się tam zbudować wystarczająco silnej partii komunistycznej do sprawowania władzy. Co zrobili Sowieci ? A no , zaczęli wywozić pociągami rdzenną ludność w głąb ZSRR, a ich miejsce zasiedlać Rosjanami. Do dzisiaj się nie poznajdowali, a ci, co zamieszkali do dzisiaj nie mają przyznanego obywatelstwa, tylko są na szarych paszportach bezpaństwowców. Co przeszkodziłoby Stalinowi wywieźć kilka milionów Polaków w stepy- jedynie problemy logistyczne, bo drobne strzelanki byłyby bez znaczenia. Polaków ze wschodu też wyrzucono nie po to, żeby Ukraińcom robić prezent, tylko, by te ziemie zaludnić Rosjanami, co teraz udają Ukraińców. Jak wyglądałaby Polska, gdyby nasza rodzima komuna nie dogadałaby się ze Stalinem, jakoś nikt się nie wypowiada. Jest teraz serial rosyjski ' Najpiękniejsza"- pokazują co jedli w 61 roku. Na stołach ziemniaki, kapusta kiszona i kiszone ogórki. Jak skończyła się ukraińska nieustępliwość po wojnie? Czerwona Armia weszła od wschodu i wyniszczyła UPA do korzeni. A ta UPA wypierała nasze wojska za San i budowała juz swoją cywilną administrację na zachodnim brzegu. W NRD wyrosło nowe pokolenie Niemców i w 53 roku próbowali podskakiwać. Sowieci wywieźli w step kilka tysięcy , wracali w latach 70 tych, nie wszyscy. Dzięki Gomułce uniknęliśmy kołchozów, może tego Wam brakuje, bo Polak podobno stworzony do cierpienia.
Odpowiedz
konto usunięte
2021-01-13 21:19:49
0 0
"Apel do wójtów gmin górskich i nie tylko górskich "
https://www.youtube.com/watch?v=4UIzCzEKqKE&ab_channel=Pito%C5%84.TV

;-))

Odpowiedz
BRZEGI
2021-01-13 22:34:00
2 0
..jak było to wie starsze pokolenie .... a młodsze to nie interesuje aż tak bardzo ...
......to jakbyśmy dochodzili prawdy kto współpracował z zaborcami ..a potem pracował dla wolnej Polski po 1918 roku...
...czas leczy i pozwala zapomnieć ......
..ale za pracę i upartość , dociekliwość dla Pana autor ..szacunek'.trzeba z żywymi na przód iść po życie sięgać nowe a nie z uwiędłych laurów liści z uporem stroić głowę.
Odpowiedz
studenciak69
2021-01-14 00:35:51
0 3
Manitou robisz z siebie idiotę dyskredytując autora. to że ktoś sobie bada przeszłość i tym pisze to jest świetna sprawa, jest szansa że ktoś z młodszego pokolenia na to spojrzy i nawet nie chodzi o te nazwiska, ale o mechanizmy społeczne które się aż tak bardzo nie mogły zmienić, wystarczy zaobserwować niektórych ludzi u władzy teraz.
Odpowiedz
ciekawy
2021-01-14 01:59:49
0 3
Szyrszeń i Gudyka żyja to może LImanowa.in przeprowadzi z nimi wywiad???
Odpowiedz
pacho
2021-01-14 11:22:48
0 0
@Manitou
strasznie trudno idzie zrozumienie, że po biedzie przedwojennej wsi , zwłaszcza tu w Małopolsce , po przejściu dwóch frontów, po bezwzględnej okupacji niemieckiej ludzie poparli nowa władze , która dala względny pokój, edukacje i reformę rolną i zatrudnienie w przemyśle tym najbiedniejszym, poparcie skończyło się, gdy zaczęła zabierać tą rozparcelowaną ziemie pod przymusowe spółdzielnie a robotników na głodowych pensjach ale za to wyśrubowanych normach potraktowała ołowiem i pałką (Poznań) .
Jak nie masz co do gara włożyć dzieciom to większość przynajmniej milcząco popiera tych co dają jeść i dają pracować , to normalne, władza , która po wojnie daje jeść i pokój zawsze będzie miała poparcie i funkcjonariuszy, przynajmniej do czasu, bo idei do garka się nie włoży...
Odpowiedz
pacho
2021-01-14 11:40:23
0 0
@zajec
dla mnie ciekawy głos,
komuna była inna do śmierci Stalina, za Gomułki i za Gierka,
a w wojnie z ZSRR raczej Polska szans by nie miała
inna sprawa, ze Estonia i Łotwa współpracowała z Niemcami (z resztą nie miały wyjścia)
i to była też zemsta Stalina
Polacy natomiast zasilili 2 Armie LWP i mieli z nim jakakolwiek kartę w negocjacjach, drugą miał rzad w Londynie poprzez zachód (zwłaszcza Anglię)
Stalin potrzebował nas też do odsunięcia Niemców
Nic nie jest proste, ale jako kraj przez który przeszło tyle frontów i okupacji, nie wyszliśmy najgorzej....
Oczywiście można było zorganizować powstanie i dać się zabić, to jest wbrew pozorom bardzo proste....
Odpowiedz
Hiena
2021-01-14 15:57:42
1 0
Miałkość umysłu autora nie ma granic. Żywy dowód, że intelektualne zero to tylko zero...
Odpowiedz
powrotdzedaja
2021-01-14 18:35:54
0 2
@Flerow, lepiej go nie strasz. Może nie wiesz, ale ten, komu groziłeś, to tak naprawdę beneficjent poprzedniego systemu i ma nadal duże znajomości. Pamiętaj tylko, że wtedy policjanci, czyli milicjanci mogli zabijać i jeszcze dostawali za to pochwały.
Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował zemsty starego komucha z czerwoną mordą. Kilka tragedii w Limanowej było, kto wie, kto za nimi stał. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten komuch maczał w nich palce. Może i pisze głupie komentarze, i jest niedorozwinięty, ale nadal jest niebezpieczny.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Przykład relacji pomiędzy PZPR, SB a teraźniejszością w Limanowej"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in