Po 60 tys. zł za doświetlenie jednego przejścia - w regionie płacono połowę tej kwoty

14.11.2021 05:30:00 PAN 23 6489

Mszana Dolna. W Limanowej, Wadowicach, Krzeszowicach i Olkuszu przejścia dla pieszych w ciągu dróg krajowych można doświetlić za połowę kwoty, którą na ten cel wydano w Mszanie Dolnej.

Tegoroczna inwestycja zrealizowana przez samorząd miasta Mszana Dolna w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wzbudziła sporo kontrowersje. Nawet podczas jednej z sesji Rady Miejskiej dyskutowano nad osobliwym wyglądem nowych latarni, które doświetlają przejścia dla pieszych zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr 28. O sprawie pisaliśmy w artykule: Osobliwe lampy przy przejściach. Przedsięwzięciu warto się jednak bliżej z powodu… kosztów.

Z możliwości sfinansowania doświetlenia przejść dla pieszych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad skorzystało także miasto Limanowa. W tym przypadku chodzi o poprawę bezpieczeństwa na 16 przejściach w ciągu DK 28 na terenie miasta poprzez budowę linii kablowych nN-0,4kV zasilających projektowane oprawy oświetleniowe oraz budowę latarni do oświetlenia przejść dla pieszych. 

Maksymalna kwota na sfinansowanie zadania wynosiła w przypadku Limanowej 650 tys. zł. Po otwarciu dwóch ofert złożonych w postępowaniu okazało się, że najtańszą propozycję – na kwotę 260 tys. zł – złożyła miejscowa firma ELEKTRICAL, druga oferta - zakładu POWER z Krakowa – opiewała na 391 tys. zł. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Gdyby nawet za korzystniejszą wybrano droższą ofertę, uśredniony koszt doświetlenia przejścia wynosi około 24 tys. zł, a montażu 1 lampy - około 12 tys. zł.

Jak sytuacja wyglądała w innych małopolskich samorządach? Sprawdziliśmy dane dostępne w biuletynie informacji publicznej. Wynika z nich, że miasto Wadowice doświetliło 13 istniejących przejść dla pieszych w ciągu dróg krajowych nr 28 i 52. Tak jak w przypadku Mszany Dolnej, zadanie zlecono w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wybrano ofertę za 428 tys. zł, co daje blisko 33 tys. zł na przejście i niespełna 16,5 tys. zł za latarnię.

Samorząd Krzeszowic latem tego roku rozpisał przetarg na wykonanie doświetlenia 10 istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK 79. Wybrano ofertę na kwotę 362 tys. zł, czyli zapłacono około 36 tys. zł za przejście i 18 tys. za latarnię. Z kolei w Olkuszu, gdzie wykonawca także odpowiedzialny był za zaprojektowanie i wykonanie prac, za doświetlenie 4 przejść zapłacono 127 tys. zł, a zatem także około 32 tys. zł i blisko 16 tys. zł za latarnię.

W Mszanie Dolnej przewidziano poprawę bezpieczeństwa na 7 przejściach. Jedyna oferta złożona w postępowaniu opiewała na kwotę 420 tys. zł. Cena była zbliżona do kosztorysu (450 tys. zł), który jednocześnie stanowił górną granicę finansowania zadania, wyznaczoną przez GDDKiA. Gdyby zatem posłużyć się uproszczonymi wyliczeniami, doświetlenie jednego przejścia w stolicy Zagórzan kosztowało równo 60 tys. zł, co daje 30 tys. zł za jedną lampę.

Informacje dostępne na stronach specjalistycznych hurtowni informacje na temat kosztów poszczególnych elementów od producenta oświetlenia zamontowanego w Mszanie Dolnej, czyli między innymi słupa, fundamentu, wysięgnika i oprawy oświetleniowej, pozwalają oszacować koszt ich zakupu w granicach 4 tys. zł.

Co oczywiste, zakres prac - np. w kwestii długości kablowych linii zasilających dla poszczególnych przejść - mógł być różny w przypadku poszczególnych inwestycji, stąd też wszystkie powyższe wyliczenia są bardzo uproszczone. Z pytaniami o realizację zadań w ramach krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zwróciliśmy się do małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Do sprawy powrócimy. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in