Niedziela, 19 września
January, Konstancja, Teodor, Leopold

Długa dyskusja na komisji, niejednogłośna decyzja: znane nowe stawki za odbiór odpadów

15.12.2019 12:16:00 PAN 56 14047

Limanowa. Od nowego roku mieszkaniec Limanowej zapłaci każdego miesiąca 28 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie spełniał obowiązku selektywnej zbiórki, naliczona zostanie opłata w wysokości 84 zł za osobę. Radni niejednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie podczas piątkowej sesji.

W porządku obrad piątkowej sesji Rady Miasta Limanowa znalazła się projekt uchwały dotyczącej ustanowienia nowych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Według naszych informacji, właśnie temu tematowi poświęcona była dyskusja w czasie komisji, przez którą rozpoczęcie sesji opóźniło się o przeszło trzy godziny.

Żaden z radnych, ani też burmistrz Władysław Bieda, początkowo nie chcieli zabierać głosu, co wskazywało, że nowe stawki uchwalone zostaną bez publicznej dyskusji z wyjaśnieniami dla mieszkańców. Upomniał się jednak o to radny Piotr Zoń. – Mieszkańcy nas słuchają, proszę więc powiedzieć o prowadzonych analizach, proszę powiedzieć że jest to „konieczna konieczność” - zaapelował do burmistrza. - Bardzo krótko, ale mieszkańcy powinni to usłyszeć – argumentował.

Problem według burmistrza jest powszechny, a ceny za odpady rosną wszędzie, nie tylko w Limanowej. W imieniu samorządu zapewnił, że urzędnicy próbują znaleźć wyjście z sytuacji. - Ale jest to trudne – zaznaczył. - Rynek został podzielony, mimo że ogłaszane są przetargi i mogą w nich występować instalacje z innych regionów, to konkurencja się nie pojawia – powiedział Bieda.

Obecnie samorząd miasta do odbioru i transportu odpadów wynajmuje MZGKiM, a spółka ogłasza przetarg, szukając instalacji która przyjmie i zutylizuje śmieci. Jednak co roku, wpływa tylko jedyna oferta – z Myślenic. W tym roku prowadzono rozmowy z firmą z Tylmanowej, a także nową spalarnią w Rzeszowie. Nie przyniosły jednak rezultatu. - Stoimy w takiej sytuacji, że jedynym podmiotem odbierającym śmieci od MZGKiM jest instalacja w Myślenicach – zaznaczył burmistrz.

Spółka obliczyła, ile będzie kosztowało usunięcie śmieci z terenu miasta, pod warunkiem, że ilość odpadów nie zwiększy się bardziej, niż o 10%. - Nie mamy innej możliwości, jak tylko podzielić zaoferowaną cenę przez liczbę mieszkańców – mówił na sesji burmistrz. W mieście jest ich zameldowanych 15 154, natomiast według deklaracji składanych przez mieszkańców, systemem gospodarowania odpadami objętych jest 12 400 osób.

Jak poinformował Władysław Bieda, w bieżącym roku cena za tonę odpadów, jaką ponosi miasto, to 460 zł. Stawka na przyszły rok to już 767 zł za tonę, co oznacza wzrost o 65%,.

- Na ten moment nie ma na to lekarstwa. Samorządy występują do ustawodawcy, by wprowadził zmiany, które pozwolą inaczej prowadzić system gospodarowania odpadami komunalnymi – stwierdził Bieda.

Samorząd liczył, że w tym roku uda się wciągnąć w system wszystkie budynki na terenie miasta – także te nie zamieszkane, w których powstają odpady. Mimo przygotowań, wdrożenie takiego uniemożliwiła lipcowa nowelizacja przepisów, która w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wprowadziła dobrowolność uczestniczenia w systemie organizowanym przez gminę.

Burmistrz zapowiedział, że miasto poczyni starania o „bardziej szczegółowy recykling”. - Są jednak trudności formalne, które nie pozwalają nam tego zrealizować, dlatego jest jak jest – powiedział Władysław Bieda.

Do tej pory w Limanowej obowiązywały stawki w wysokości 13,00 i 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w zależności od sposobu gromadzenia odpadów. Nową stawkę za odbiór segregowanych śmieci na przyszły rok ustalono w wysokości 28,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obowiązkowej segregacji, naliczona zostanie kara stanowiąca trzykrotność podstawowej stawki, czyli 84,00 zł. W głosowaniu 11 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, a 4 wstrzymało się od głosu.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in