Poniedziałek, 08 sierpnia
Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Burmistrz wypowiada umowy przewoźnikom

25.07.2013 08:22:18 top 101 13966

Limanowa. Urząd Miasta wypowiada umowy przewoźnikom na korzystanie wszystkich przystanków na terenie miasta, gdyż przejął nad nimi zarządzanie. W nowych umowach chce m.in. wziąć na urząd sprawę rozkładów jazdy. Według burmistrza to kolejny krok do uporządkowania komunikacji w mieście. Przewoźnikom sytuację to komplikuje, gdyż znikają przystanki.

- Na podstawie odpowiednich porozumień pomiędzy powiatem, samorządem województwa i GDDKiA Miasto Limanowa przejęło zarządzanie przystankami na terenie miasta - mówi Władysław Bieda, burmistrz miasta Limanowa. - Do tej pory, przed podpisaniem tych porozumieć, zarządzało tylko przystankami przy drogach miejskich. Na podstawie porozumień staliśmy się zarządcą wszystkich przystanków w Limanowej. W związku z tym chcemy doprowadzić do tego aby były spisane nowe umowy pomiędzy przewoźnikami, a aktualnym zarządcą przystanków, czyli miastem Limanowa. Jest to kolejny krok do uporządkowania sytuacji komunikacji zbiorowej na terenie miasta.

W związku z tym, jak mówi burmistrz, do każdego z przewoźników wysłane zostało wypowiedzenie dotychczasowej umowy, a wraz z nim projekt nowej. - Obecnie czekamy na przewoźników, aby zawarli umowy - mówi Władysław Bieda. - Umowy te porządkują sprawę związaną chociażby nawet z przekazywaniem informacji dotyczących zmian w rozkładach jazdy. Precyzują też w jaki sposób przewoźnicy mają korzystać z przystanków - np. że na przystanku przewoźnicy nie mogą urządzać postojów, lecz zatrzymywać się tylko na czas wsiadania i wysiadania pasażerów.

Po stronie Urzędu Miasta będzie leżało umieszczenie aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. - Chcemy by rozkłady jazdy były zintegrowane, by dla poszczególnych linii były wywieszone rozkłady wszystkich przewoźników, którzy je obsługują w kolejności wynikającej z godzin odjazdu, przy czym każdy kurs będzie zindeksowany, by pasażer wiedział, który przewoźnik dany przejazd obsługuje - mówi Władysław Bieda. - Takie zintegrowane rozkłady jazdy będziemy mogli drukować dzięki zakupionemu programowi komputerowemu. Ten program pozwoli również na wydruki rozkładów jazdy dla kierowców poszczególnych przewoźników, wydruki opisów trasy z miejscami zatrzymywania się kursu. Podany też będzie czas przejazdu pomiędzy przystankami, a wszystko to w wersji drukowanej jak i w internecie, co myślę, że w dużīm stopniu ułatwi podróżującym korzystanie z komunikacji.

Burmistrz tłumaczy, że dla przewoźników nowe umowy związane są z występowaniem do odpowiednich urzędów o nowe zezwolenia na wykonywanie przewozów, gdyż na niektórych liniach będą nieaktualne przystanki. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta w wykazie przystanków na terenie miasta nie ma przystanku na ulicy Targowej, czy Kilińskiego, więc przewoźnicy nie będą mogli się na nich zatrzymywać.

O zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy właściciela największej okolicznej firmy przewozowej, Bogumiła Pietruchę. - Sprawa jest w toku, nie chcę jej teraz komentować - powiedział w rozmowie telefonicznej właściciel frmy 'Maxbus'.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in