Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Powiat projektuje kolejny budynek w centrum (wizualizacje)

30.11.2022 18:20:00 PAN 20 13350

Limanowa. Po wykonaniu koncepcji nowego budynku przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Zarząd Powiatu zlecił opracowanie kolejnej – tym razem ma ona dotyczyć działki przy ul. Marka, obok siedziby starostwa. Budynek administracyjno-usługowy miałby powstać w miejscu parterowego obiektu przed parkingiem, gdzie obecnie mieszczą się dwa sklepy.

Samorząd powiatu planuje budowę budynku administracyjno-usługowego przy ul. Józefa Marka w Limanowej. Zarząd Powiatu zlecił opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie badań geologicznych miejsca obok siedziby starostwa, przy wjeździe na parking, w którym znajduje się niewielki, parterowy budynek zajmowany przez dwa sklepy – mięsny i odzieżowy.

- Chciałabym wiedzieć, skąd zarząd posiada środki i czego ma dotyczyć to zadanie – pytała na wtorkowej sesji radna Ewa Filipiak.

Na jej pytania odpowiadał starosta Mieczysław Uryga. - Zarząd musi być przygotowany na dalsze działania. Jest wstępna koncepcja, która ma być rozpatrywana. Chodzi o badania geologiczne tego obszaru na styku działek, by dowiedzieć się, czy w tym miejscu może być posadowiony budynek. Chcemy być dobrze przygotowani na ewentualne aplikowanie o środki – wyjaśniał starosta.

- Czyli mówi pan o budowie budynku administracyjno-usługowego? Czy Rada Powiatu wyraziła zgodę na tego typu inwestycję? Dlaczego zarząd wydatkował środki, skoro nie ma zgody ze strony radnych? Coraz częściej słyszę głosy radnych sprzeciwiających się inwestowaniu w budynki administracyjno-usługowe – odpowiedziała była przewodnicząca.

- Ja też rozmawiam z radnymi, więc proszę się skupić na swoim głosie. To koncepcja, by kiedyś ewentualnie być gotowym na rozbudowę tego obiektu. To nie jest jeszcze żadna budowa, proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Żeby budować, trzeba być przygotowanym, więc się przygotowujemy - odparł starosta.

„W obronie Ewy Filipiak” stanął radny Lech Nowak. - Ma rację. Etap badań geologicznych odbywa się w ramach projektowania budynku. A projektowanie inwestycji odbywa się dopiero wtedy, gdy ta inwestycja jest ujęta w budżecie. Wydatki na badania geologiczne są ponoszone kosztem innych zadań. Tragedia się nie stanie, ale uważam, że dla czystości powinno to być ujęte w kosztach inwestycji, tymczasem takiego zadania nie zapisano budżecie – powiedział Lech Nowak.

Starosta w swojej kolejnej wypowiedzi wyjaśniał, że na działania w temacie przygotowań do budowy nowego budynku wykorzystywane są środki pochodzące „z oszczędności inwestycyjnych”. Tłumaczył również, iż badania geologiczne są konieczne. - To specyficzny teren, w znajduje się m.in. kanał i wiemy, że są pewne rozbieżności, bo nie został dokładnie zinwentaryzowany – powiedział Mieczysław Uryga.

Co dokładnie chce zbudować powiat?

Projektowany obiekt to budynek administracyjno-usługowy. Przewidziano w nim dwa główne wejścia zlokalizowane od strony ul. Józefa Marka i od strony parkingu. Funkcjonalnie projektowany budynek został podzielony na trzy strefy. W północnej części znalazły się funkcje niewymagające naturalnego światła – pomieszczenia komunikacji, techniczne, sanitarne i socjalne. W pozostałej, południowej części budynku, przewidziano właściwe funkcje budynku. Poziom parteru stanowią lokale usługowe. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano przestrzenie biurowe. Z kolei najwyższą kondygnację stanowi sala konferencyjna z możliwością podziału na dwie mniejsze. Dach płaski nad niższą częścią budynku przewidziano na fragmencie jako użytkowy (w budynku przewiduje się dwa lokale handlowo-usługowe zlokalizowane na parterze, wyższe kondygnacje zostały przewidziane dla potrzeb funkcji administracyjnej). Powierzchnia zabudowy ma wynosić niespełna 370 m kw., całkowita – ponad 1200 m kw., a powierzchnia użytkowa – ponad 900 m kw.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in