Czwartek, 13 maja
Gloria, Gerwazy, Robert, Serwacy, Agnieszka, Magdalena

Nowa droga ma skrócić podróż z Limanowej do Krakowa

04.04.2021 05:32:00 PAN 12 23485

Samorząd województwa małopolskiego podjął inicjatywę przygotowania dokumentacji w sprawie budowy nowej drogi łączącej Limanową z Gdowem. Przygotowanie studium techniczo-ekonomiczno-środowiskowego ma kosztować 800 tys. zł.

Pod koniec lutego marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski zwrócił się do lokalnych samorządowców z Limanowszczyzny, a także z terenu powiatów wielickiego i bocheńskiego, informując o podjęciu inicjatywy przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej. 

Nowa droga ma ułatwić i skrócić czas dotarcia z Limanowej do Gdowa, skąd kierowcy będą mogli udać się do Bochni bądź Wieliczki i Krakowa. Jak podkreśla w korespondencji marszałek Witold Kozłowski, decyzję o rozpoczęciu działań podjęto w celu „poprawy dostępności drogowej oraz bezpieczeństwa na siedzi dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych relacji Gdów – Limanowa”. 

- Opracowanie takie będzie miało na celu przeprowadzenie szeregu analiz prowadzących do wskazania zasadności realizacji przedmiotowego połączenia, a następnie do ewentualnego wyznaczenia najodpowiedniejszych korytarzy pod przedmiotową inwestycję. Pozwoli rozpoznać i wskazać zasadnicze problemy z jakimi przyjdzie się zmierzyć na dalszych etapach realizacji inwestycji – napisał marszałek.

Zarząd Województwa zdecydował przeznaczyć w latach 2021 - 2022 pieniądze na opracowanie dokumentacji studialnej – samorząd zadeklarował udział w wysokości 400 tys. zł. Według szacunków, jest to połowa potrzebnej kwoty; pozostałe 400 tys. zł mają zabezpieczyć na rok 2022 lokalne jednostki samorządu terytorialnego. 

- Aktualnie rozpoczynają się prace nad przygotowaniem szczegółowej specyfikacji technicznej dla omawianego przedsięwzięcia, celem ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji – poinformował Witold Kozłowski. 

Pismo marszałka zostało skierowane do: starostów powiatów wielickiego, bocheńskiego i limanowskiego, burmistrza Limanowej oraz wójtów gmin: Limanowa, Tymbark, Gdów, Jodłownik i Łapanów. 

W odpowiedzi, starosta limanowski Mieczysław Uryga zwrócił się do marszałka o organizację spotkania, na którym samorządowcy będą mogli zapoznać się z koncepcjami oraz wstępnie określić zakres zadań i sprecyzować wysokość i zasady partycypacji w finansowaniu zadania przez poszczególne jednostki. 

- Zrealizowanie inwestycji usprawniającej komunikację drogową między Limanową a Gdowem – i dalej w kierunku Krakowa – miałoby nieocenione znaczenie dla dalszego dynamicznego rozwoju naszego powiatu – napisał starosta do marszałka. 

Przypomnijmy, że w połowie minionego roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyli m.in. marszałek Witold Kozłowski oraz dyrektor ZDW w Krakowie, Katarzyna Węgrzyn-Madeja. Już wówczas uzgodniono, że nowy trakt mógłby wieść od strony Rupniowa i Szyku, przez dolinę rzeki Tarnawa.

(Na zdjęciu obwodnica Gdowa. Fot.: ZDW w Krakowie)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in