Sobota, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

List Otwarty do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego pana Zbigniewa Ziobry

11.12.2018 16:16:00 pawel_zastrzezynski 7 5728

Jako publicysta i reżyser, ale nade wszystko obywatel zwracam się do Pana Ministra z apelem o podjęcie działań na rzecz praworządności w postępowaniach przetargowych.

12 grudnia br. złożę kolejne zeznania na Policji w sprawie mojego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w przestrzeni przetargów publicznych związanych z funkcjonowaniem samorządów miejskich. 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w raporcie, w 2015 r. na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych oszacował, że w Polsce prawdopodobieństwo korupcji dotyczy 19–23 proc. rozpisywanych przetargów, co przekłada się na 40 mld zł. 

Niewątpliwie ta wiedza jest Panu znana. 

Potwierdzone jest to również w obiegowej wiedzy jaką dysponuje każdy obywatel jak i przedsiębiorca, który startował w publicznych przetargach, że większość przetargów w Polsce jest przygotowywana nie tyle z łamaniem prawa, co omijaniem go. Rozbieżność prawa naturalnego a stosowanego w tej przestrzeni dla obywatela jest niezrozumiała!

Dlatego zawracam się do Pana Ministra z apelem o zapoznanie się ze sprawą. Nie dla partykularnego interesu, a dla dobra wspólnego. Nie jestem stroną w opisanej sprawie, a pragnę tylko  Panu Ministrowi przedstawić prosty przykład działania. Opis tego zjawiska nie ma na celu uderzenia w człowieka a walkę ze złą strukturą „zła”.

W 2002 roku w toku mojej pracy (reżyser) złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędnika miejskiego, który w komitywie z przedsiębiorcą naraził skarb państwa na straty. Sprawa została rozpatrzona przez prokuraturę i w konsekwencji Sąd w Limanowej (sygn. II K 189/02) skazał urzędnika. Jednak ten nadal pracował w urzędzie. Zasiadał też jako autorytet w komisjach. Po 16 latach od tamtego zdarzenia złożyłem kolejne zawiadomienie do prokuratury, gdyż okazało się, że firma która współpracowała z tamtym urzędnikiem nadal wygrywa w mieście przetargi a ostatni z nich opiewał na kwotę ok. dwudziestu milionów złotych. Co ciekawe, przedsiębiorca ten zdobył maksymalną ilość punktów w postępowaniu przetargowym. 

Skrajnie patologiczne zjawiska w przeciągu czasu zmutowały się tak bardzo, że budowle które są wykonywane w ramach przetargów, w których występuje wskazana w zawiadomieniu firma docelowo niszczeją. Są bezużyteczne w przestrzeni publicznej.  

Są po nic!

Dlatego zwracam się do Pana z apelem, aby moje jutrzejsze przesłuchanie nie miało charakteru „egzekucji”, a zostało potraktowane jako gest praworządności obywatelskiej, który zmotywuje innych do odwagi w obnażaniu zjawisk korupcyjnych związanych z przetargami.

***
Paweł Zastrzeżyński (46 lat) – reżyser filmowy, scenarzysta, producent. Ostatni film i książka Jeden Pokój o dr Wandzie Półtawskiej, wyprodukowany niezależnie, sprzedany w nakładzie 20 000 szt. Ukończył szkołę reżyserii Andrzeja Wajdy. Współpracownik prof. Grzegorza Królikiewicza. Współorganizator sztabu akcji Deklaracji Wiary. Inicjator nadania dr Wandzie Półtawskiej tytułu honorowego obywatela miasta Limanowa, oraz odznaczenia Orderu Orła Białego. Publicysta, autor Hołdu dla Beaty Szydło oraz listu otwartego do Premier w sprawie ograniczenia YouTube. W 2018 r. zainicjował na nowo dyskusję wokół Deklaracji Wiary. Jako pierwszy poinformował opinię publiczną o patologicznych zjawiskach na YouTubowych streamach. Inicjator naprawy Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Obecnie pracuje nad filmem fabularnym Wyspa W oraz nad książką pt. ŚWIATŁO LATARNI dotyczącą genezy powstania PISF w odniesieniu do środowiska filmowego uwikłanego w struktury Służby Bezpieczeństwa w PRL. Motto życiowe: w twórczości nie idę na żaden kompromis.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in