Wtorek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Gmina nie mogła się wycofać z budowy drugiej oczyszczalni. Pierwsza działa na... 7%

24.02.2020 00:30:00 PAN 13 12308

Stara Wieś. Ponad 15 mln zł kosztować będzie budowa nowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji w Starej Wsi. To największa tegoroczna inwestycja gminy Limanowa. W 2018 roku zakończyła się budowa podobnego obiektu w Młynnem. Dziś ten obiekt pracuje na... 7% swojej wydajności.

Budowa oczyszczalni ścieków w Starej Wsi wraz z pierwszym etapem budowy sieci kanalizacji to największe tegoroczne zadanie inwestycyjne w gminie Limanowa. Całe przedsięwzięcie pochłonie około 15 mln zł.

Jeszcze w poprzedniej kadencji, gdy stanowisko wójta pełnił Władysław Pazdan, gmina prowadziła rozmowy z miastem Limanowa na temat przyłączenia gminnej sieci do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ostatecznie, porozumienia nie zawarto – choć władze miasta zapewniały, że zaproponowane warunki były korzystne.

- W interesie gminy Limanowa jest budowa własnej oczyszczalni - przekonuje wójt Skrzekut i tłumaczy, że pomysł umieszczenia licznika na granicy miasta i gminy odrzucono. Z powodu możliwej nieszczelności na linii, przewidywano rozbieżność w granicach 30%, co musiałoby być pokryte z budżetu gminy.

Gmina posiada już nową oczyszczalnię – znajduje się ona w miejscowości Młynne, a jej wydajność to ponad 900 m3 na dobę. Rozpoczęta w 2016 roku trzyletnia inwestycja kosztowała 9,3 mln zł. Docelowo, oczyszczalnia ma przyjmować ścieki dopływające z sołectw: Bałażówka, Kisielówka, Koszary, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Nowy Rybie, Pasierbiec, Rupniów, Sowliny i Walowa Góra. Obecnie obiekt pracuje na... 7 procent swojej wydajności, bo samorząd nie ma na tyle rozbudowanej sieci. Rozważano więc porozumienie z miastem na użyczenie infrastruktury i skierowanie ścieków ze Starej Wsi do Młynnego wraz z opłatą za tranzyt.

- Od każdego kubika miasto mogłoby naliczać opłatę. Początkowo wydawało się to korzystne, ale w dłuższej perspektywie byłoby nieopłacalne – twierdzi Jan Skrzekut.

Obecne władze gminy podkreślają, że obowiązek jego realizacji to wynik wcześniejszych zobowiązań. - Gmina nie mogła się wycofać z budowy oczyszczalni w Starej Wsi - mówi Jan Skrzekut. Wójt wyjaśnia, że inwestycja została zlecona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego w przypadku odstąpienia od realizacji po opracowaniu dokumentacji, samorząd musiałby zapłacić wykonawcy wysokie kary umowne.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in