Czwartek, 24 września
Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - od 1 sierpnia składanie wniosków

30.07.2020 08:39:00 UGLimanowa 223

Urząd Gminy Limanowa informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

UWAGA!!!!

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie i wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu w Urzędzie Gminy Limanowa. We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego. W celu ułatwienia ewentualnego kontaktu prosimy o padanie numeru telefonu kontaktowego.


Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli ww. dokument w pierwszym terminie tj. luty 2020 r., w drugim terminie (sierpień 2020 r.) nie dołączają już do wniosku  tego zaświadczenia. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 31 października 2020 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.

Formularz wniosku dostępny jest pod linkiem https://www.gminalimanowa.pl/a...

a także umieszczony jest w holu przy wejściu głównym do Urzędu.

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in