Sobota, 30 maja
Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda

Zmiana, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie z CEIDG - od 6 kwietnia obsługa telefoniczna

06.04.2020 16:35:00 UGLimanowa 270

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 6 kwietnia 2020 r. wszelkich informacji dot. złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego zmianę, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenia z CEIDG można uzyskać pod numerem telefonu 660 487 836.

Zgodnie z otrzymanym komunikatem z Ministerstwa Rozwoju kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
 
1. Informujemy przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.                    
                                                                              
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód np. choroby.

3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).                
                                                                                          
4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności, gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

 
Mając na uwadze Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Limanowa w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 § 1.1 Od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy Limanowa z/s w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Zgodnie z § 1.4 Bezpośrednie załatwienie sprawy z Urzędem Gminy Limanowa w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownictwa Urzędu lub pracowników do tego wyznaczonych.

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in