Poniedziałek, 20 maja
Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Zaproszenie do konsultacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY z organizacjami pozarządowymi na 2019

27.11.2018 15:14:00 UGLimanowa 250

Wójt Gminy Limanowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. Uwagi w formie pisemnej zgłaszać można za pomocą Formularza konsultacji do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa, z siedzibą w Limanowej przy ul. M.B. Bolesnej 18, pok. nr 30. lub elektronicznie na adres: promocja@gminalimanowa.pl Termin na wyrażenie opinii: do 5 grudnia 2018 r.

Program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej pod linkiem: http://www.gminalimanowa.pl/ak...

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in