Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

06.03.2019 12:35:00 UGLimanowa 251

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia, objęta jest Kw. Nr 11761, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia stanowi część działki ew. nr 1034 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Męcina, gmina Limanowa.
  2. Nieruchomość stanowiąca działkę ew. nr 1034 położona w Męcinie zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia.
  3. Powierzchnia działki przeznaczona do wydzierżawienia na cele postojowe to obszar o pow. 15 m2.
  4. Minimalną stawkę za 1 m2 wydzierżawianej powierzchni określa zarządzenie nr          12/2019  Wójta Gminy Limanowa z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
  5. Czynsz za dzierżawę jest płatny z góry w terminie do dwunastego dnia każdego miesiąca.
  6. Czynsz z tytułu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.ug.limanowa.)

Wójt Gminy Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, w okresie 01.03.2019 r. – 22.03.2019 r. został podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa – przeznaczonych do dzierżawy:

 1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia, objęta jest Kw. Nr 11761, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia stanowi część działki ew. nr 1034 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Męcina, gmina Limanowa.
  2. Nieruchomość stanowiąca działkę ew. nr 1034 położona w Męcinie zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia.
  3. Powierzchnia działki przeznaczona do wydzierżawienia na cele postojowe to obszar o pow. 15 m2.
  4. Minimalną stawkę za 1 m2 wydzierżawianej powierzchni określa zarządzenie nr          12/2019  Wójta Gminy Limanowa z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
  5. Czynsz za dzierżawę jest płatny z góry w terminie do dwunastego dnia każdego miesiąca.
  6. Czynsz z tytułu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację

 
 

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in