Niedziela, 21 kwietnia
Bartosz, Feliks, Konrad, Anzelm, Jarosław, Selma

Wieczornica patriotyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Starej Wsi

08.11.2018 11:29:00 UGLimanowa 404

7 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi miała miejsce niezwykła uroczystość. Uczniowie, nauczyciele, rodzice a także wszyscy chętni mieszkańcy wzięli udział w Wieczornicy Niepodległościowej, zorganizowanej wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Wsi w ramach Ogólnopolskiego Programu NIEPODLEGŁA. Wśród zaproszonych gości byli obecni: przedstawiciele Gminy Limanowa Edyta Król – dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Wojciech Korabik – Kierownik Kultury i Promocji, radni - Stefan Hutek i Marek Młynarczyk, proboszcz parafii w Starej Wsi ks. Marian Tyrka, sołtys Starej Wsi Urszula Biernat oraz liczni przedstawiciele Rady Rodziców.

Podobna uroczystość miała miejsce rok temu i spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Zachęceni tym sukcesem organizatorzy przygotowali zwiększoną liczbę miejsc i śpiewników. Ich
przewidywania okazały się słuszne i zanotowano rekordową liczbę uczestników. Tegoroczny program obchodów został poszerzony. Chcąc jak najpełniej wyrazić swoją miłość do Ojczyzny oraz wdzięczność za
możliwość świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości, uczestnicy wzięli także udział w nabożeństwie modlitewnym w intencji Polski odprawionym przez ks. Bartłomieja Wilkosza oraz wysłuchali wykładu na temat udziału mieszkańców Starej Wsi w odzyskaniu niepodległości wygłoszonego przez doktora Przemysława Stanko - wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie.

Potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie, któremu przewodniczył szkolny chór oraz zespół muzyczny złożony z uczniów i absolwentów szkoły pod przewodnictwem Pani Iwony Koczanowicz. Wykonano wiele utworów pochodzących z czasów walk (m.in. Wojenko, wojenko; Przybyli ułani pod okienko; Rota) i tych nowszych, upamiętniających ofiarną walkę o Ojczyznę (m.in. Biały krzyż; Niepodległa, niepokorna; Żeby Polska była Polską). Wszyscy zgromadzeni byli pod wrażeniem talentów wokalnych i instrumentalnych młodzieży oraz panującej atmosfery – poczucia wspólnoty, wzajemnej życzliwości i radości. Uczczono także pamięć ks. Ignacego Zonia – kapłana niezłomnego ze Starej Wsi. Przedstawiono poświęconą mu prezentację. Zgromadzeni poznali również wyniki sondażu przeprowadzanego wśród uczniów, dotyczącego odpowiedzi na pytanie: Kto to jest patriota? Udzielone przez dzieci odpowiedzi pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość i zapewne napawały dumą zgromadzonych rodziców i dziadków. Na zakończenie Pani Dyrektor Halina Mąka podziękowała wszystkim uczestnikom i organizatorom za ich zaangażowanie ientuzjazm. Podkreśliła także ogrom pracy, jaką uczniowie włożyli w to, aby całość uroczystości wypadła tak imponująco.

Wieczornica stanowiła wyraz miłości do Ojczyzny i wdzięczności dla jej bohaterów,a także była doskonałą okazją do spotkania lokalnej społeczności i pogłębienia poczucia jedności narodowej. Wszyscy
opuszczali budynek szkoły z gorącymi sercami i nadzieją, że za rok spotkają się w takim samym lub jeszcze liczniejszym gronie.


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in