Piątek, 10 lipca
Olaf, Witalis, Filip, Amelia, January, Antoni, Sylwana

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

10.02.2020 13:32:00 UGLimanowa 1009

Od dnia 2 marca 2020 r. rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. W tym samym okresie zbierane będą wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Limanowa.

Rekrutacja do szkół podstawowych:

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2013 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2014 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

W marcowej rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej maluchy kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice muszą złożyć jedynie deklarację potwierdzającą wolę, by dziecko nadal chodziło na zajęcia w dotychczasowej placówce. 

 

Poniżej w załącznikach linki do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa oraz Uchwał Rady Gminy Limanowa:

https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1723575,zarzadzenie-nr-122020-wojta-gminy-limanowa-z-dnia-4-lutego-2020-r-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-c.html

https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1310590,uchwala-nr-xvi1722017-rady-gminy-limanowa-z-dnia-28-marca-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-na-d.html

https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1310596,uchwala-nr-xvi1732017-rady-gminy-limanowa-z-dnia-28-marca-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz.html

 

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in