Sobota, 26 września
Justyna, Cyprian, Wawrzyniec, Łucja

POROZUMIENIE Z GDDKiA W SPRAWIE BUDOWY RONDA

23.07.2020 10:35:00 UMLimanowa 466

W dniu 22 lipca Miasto Limanowa podpisało Porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na przekazanie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 28 w Limanowej w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z ulicami : Kopernika i Kolejowej.

Miasto Limanowa ze swojej strony sporządziło dokumentację wstępną realizacji przedsięwzięcia tj. projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskało pozwolenie na budowę. Koszty realizacji robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestycyjnego będą finansowane w całości przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Głównym celem planowanej inwestycji jest oporawa istniejących warunków ruchu, w tym poprawa płynności głównego potoku ruchu na drodze krajowej nr 28, a także poprawa bezpieczeństwa na wlotach podporządkowanych skrzyżowania dk 28 z ulicami Kopernika i Kolejową.W tej chwili prace są na etapie ogłaszania przetargu przez Miasto Limanowa.

Tutaj prezentujemy projekt przebudowy istniejącego skrzyżowania.


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in