Niedziela, 23 lutego
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela

PÓŁWIECZE PARTNERSTWA MIĘDZY LIMANOWĄ, A DOLNYM KUBINEM

11.06.2019 10:24:00 UMLimanowa 114

Jak opowiedzieć pięćdziesiąt lat, okres czasu, w którym dorosło kolejne pokolenie, czasu wielkich zmian, które przeszła cała Europa i niezmiennej przyjaźni łączącej mieszkańców dwóch miast, leżących niegdyś po obu stronach granicy, wcześniej polsko – czechosłowackiej, później słowackiej, a teraz będących miastami jednej Zjednoczonej Europy. Miast które zadzierzgnęły więzy partnerskiej przyjaźni w czasach, kiedy bardzo różnie rozumiana była owa międzynarodowa przyjaźń z mocno strzeżonymi granicami. Ona nie tylko przetrwała, ale rozwinęła się.

Trudno wymienić wszystkie wspólne przedsięwzięcia, które zrealizowano w czasie trwającej 50-letniej współpracy między obydwoma miastami. Współpraca partnerska nawiązana przed laty w dziedzinie sportu i turystyki obejmowała z kolejnymi latami inne dziedziny życia. Wspólnie uczestniczyliśmy w projektach kulturalnych programu współpracy transgranicznej Euroregionu Tatry. Odbyło się wiele pięknych,  niezapomnianych dla obydwu stron imprez, które ożywiały stare zwyczaje i tradycje, przypominały dawną kuchnię i potrawy. Przekazywaliśmy sobie doświadczenia i pomysły na urozmaicenie i wzbogacenie życia kulturalnego w naszych miastach. Z biegiem lat program przedsięwzięć kulturalnych wzbogacał się o współpracę szkół podstawowych i artystycznych oraz stowarzyszeń religijnych.

W jubileuszowy rok partnerstwa wpisały się dwa wspólnie realizowane mikroprojekty: „Poznać przeszłość i zadbać o jej przyszłość – kulinarne tradycje Limanowej i Dolnego Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury pogranicza polsko-słowackiego”, a także „Ochrona tradycji i technik pożarniczych z przełomu wieków na obszarze pogranicza Polsko - Słowackiego” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Dziesiątki zrealizowanych do tej pory wspólnych projektów z roku na rok coraz bardziej tę przyjaźń cementują i udowadniają, że dzielące te dwa miasta 140 km nie stanowią żadnej bariery dla partnerskiej współpracy. Dziś można śmiało powiedzieć, że Limanowa i Dolny Kubin to starzy, dobrzy sąsiedzi, którzy znają się od pół wieku i których dzieli przysłowiowa miedza.


Spotkania organizowane w ramach mikroprojektów były znakomitą okazją do lepszego poznania, umocnienia więzi między regionami, a także wspólnego świętowania pięćdziesięciu lat partnerstwa oraz wymiany serdeczności i symbolicznych upominków, które przez kolejne lata przypominały będą o wzajemnej przyjaźni. W maju br. na limanowskim rynku podczas promocji kulinarnych tradycji pogranicza Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wręczył Burmistrzowi Miasta Dolny Kubin Janowi Prilepokowi symboliczną rzeźbę przedstawiającą herby partnerskich miast.


Natomiast czerwcowe spotkanie w Dolnym Kubinie było okazją do wyróżnienia osób, które bez wątpienia przyczyniły się do tego, że urzędowe partnerskie umowy przeistoczyły się w więzi przyjaźni. Z rąk Zastępcy Burmistrza Dolnego Kubina Matúša Lakoštíka podziękowania przyjęli: Władysław Bieda, Leszek Woźniak, Stanisław Strug, Marian Wójtowicz, Jan Kurek, Jolanta Szyler, Anna Noskova oraz Ivan Sagal.


Pięćdziesiąt lat w dziejach ludzkości jest czasem krótkim, ale w życiu człowieka i społeczności wystarczająco długim na zyskanie nowych doświadczeń życiowych i kierowanie się nimi. Współpracujmy nadal, spotykajmy się, aby nasza przyjaźń przynosiła korzyści dla każdej ze stron. Śpiewając  „sto lat, sto lat ...”, jak w chwilach uroczystych i z okazji rocznic, życzyliśmy sobie, aby wspólnie spędzone chwile stały się początkiem kolejnych przyjaźni i współpracy mieszkańców Limanowej i Dolnego Kubina.

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in