Sobota, 21 września
Jonasz, Mateusz, Mirosław, Hipolit, Daria, Wawrzyniec

Pierwsze szkolenia za nami

28.06.2019 13:10:00 UMLimanowa 135

W dniach 22 – 23 czerwca 2019 r. w sali narad w Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się pierwsze bezpłatne szkolenie z modułu „Działam w sieciach społecznościowych” w ramach realizowanego przez Miasto Limanowa projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”.

W szkoleniu wzięło udział 12 uczestników, którym przekazano materiały biurowe. Szkolenie trwało 16 godzin dydaktycznych, prowadzone było przez dwóch instruktorów wyłonionych w drodze ogłoszenia. Uczestnicy podczas szkolenia nabyli umiejętności pozwalających na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, korzystania z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP oraz profilu zaufanego oraz z portali społecznościowych ( takich jak: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.).

Obecnie nadal trwa nabór na kolejne szkolenia, do których gorąco zachęcamy. Najbliższe szkolenia odbędą się z modułów „MOJE FINANSE I TRANSKACJE W SIECI” oraz „TWORZĘ WŁASNĄ STRONE INTERNETOWĄ” na oba te szkolenia mamy jeszcze wolne miejsca.
Nadmienić należy, że Miasto Limanowa na realizację grantu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w mieście Limanowa” "w ramach projektu „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji, otrzymało grant w wysokości 147 658,00 zł.udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in