Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 14.09.2020 r.

15.09.2020 12:29:00 UMLimanowa 644

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 652/42 obr 4 m. Limanowa.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2020 roku do dnia 06.10.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 652/42 obr 4 m. Limanowa o łącznej pow.  170,57 m2 z przeznaczeniem pod garaż, pod usługi oraz pod obiekty gospodarcze. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela zabudowań.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in