Sobota, 08 sierpnia
Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Oczyszczalnia ścieków w Starej Wsi kolejne etapy realizacji inwestycji

06.05.2020 08:58:00 UGLimanowa 415

Z dniem 18 grudnia 2019 roku rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z realizacją oczyszczalni ścieków w Starej Wsi. Konieczność skorygowania i uzupełnienia dokumentacji spowodowała spore opóźnienie w rozpoczęciu robót, jednak zaraz po otrzymaniu pozwolenia Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GOLDFOOD” s.c. z Nowego Sącza przystąpił do wykonywania prac. W pierwszej kolejności usunięto kolizję z siecią średniego napięcia, wykonano roboty ziemne i zjazd z drogi gminnej oraz stabilizację gruntu pod obiekt. Następnie wykonano płyty denne zbiorników i przystąpiono do montażu zbrojenia ścian.

W chwili obecnej, z powodu ograniczeń spowodowanych wprowadzonym stanem epidemii postęp robót uległ znacznemu zwolnieniu z uwagi na opóźnienia w dostawach materiałów, jak i przez konieczność ograniczania liczby pracowników jednocześnie wykonujących prace na budowie. Roboty jednak nie ustają  i nie ma przeszkód ku realizacji inwestycji  - jak zaznacza Wykonawca - należy się jednak liczyć z dłuższym niż przewidywano  czasem jej realizacji.

Jak podkreśla Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut  "Dodać należy, że równolegle Wykonawca robót przygotowuje dokumentację potrzebną do realizacji kanalizacji sanitarnej, która ma objąć znaczną cześć Starej Wsi"- link do  artykułu z przebiegiem kanalizacji w załącznikach mapki:

https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/03/przebieg-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-stara-wies-i--po-wprowadzeniu-korekt

Realizowana w ramach robót sieć kanalizacji ma za zadanie oprócz skanalizowania poszczególnych gospodarstw, doprowadzenie ścieków z istniejącej już przestarzałej oczyszczalni, co umożliwi jej likwidację. W tym celu Wykonawca jest aktualnie na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej.

Nadzór nad inwestycją prowadzony jest przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa, posiadających stosowne uprawnienia budowlane.


udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in