Środa, 08 lipca
Adriana, Eugeniusz, Elżbieta, Edgar, Wirginia, Arnold

Obchody Jubileuszu 90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej

02.12.2019 10:24:00 UMLimanowa 487

W poniedziałek 25 listopada 2019 roku odbyły się uroczystości jubileuszu 90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Obchody jubileuszu rozpoczęły się na łososińskim cmentarzu parafialnym przy grobie inż. Jana Drożdża. Zgromadzeni uczestnicy uroczystości odmówili tam modlitwę za zmarłych: dyrektora Jana Drożdża oraz nauczycieli i uczniów Górskiej Szkoły Rolniczej. Modlitwie przewodniczył proboszcz łososiński ks. dr Kazimierz Fąfara. Po modlitwie złożono także wiązanki kwiatów na grobie twórcy szkoły inż. Jana Drożdża a w tym samym czasie także na cmentarzu parafialnym w Tymbarku delegacja złożyła wiązankę na grobie inż. Józefa Marka.

Z cmentarza uczestnicy obchodów przeszli do kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji zmarłych twórców szkoły oraz jej absolwentów. Po zakończeniu mszy przy Pomniku Legionistów złożono kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli wspólnie alejkami parku w kierunku budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. Podczas przemarszu Stanisław Golonka oraz Karol Wojtas zapoznali uczestników obchodów 90 – lecia z miejscami związanymi z Górską Szkołą Rolniczą. Wskazali oni miejsce gdzie znajdował się dawny dwór Pieniążków, w którym znajdowała się szkoła oraz opowiedzieli o jedynym zachowanym do dziś budynku zabudowań szkolnych, czyli dawnym „Domu Nauczyciela” (obecnie budynek Ośrodka Zdrowia).

Następnie wszyscy przeszli do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 gdzie wszystkich gości przy wejściu przywitał dyrektor placówki Albert Golonka. Przy wejściu na salę gimnastyczną gości witał śpiewem Zespół Regionalny „Słopniczanie” W korytarzu przed salą gimnastyczną na przygotowanych stoiskach gastronomicznych można było degustować tradycyjne produkty i potrawy regionalne Ziemi Limanowskiej.

Następnie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości jubileuszowych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego powitano przybyłych gości a w imieniu organizatorów przemówił Stefan Hutek – przewodniczący komitetu organizacyjnego jubileuszu. Wśród przybyłych na uroczystości gości szczególnie powitano rodziny inż. Jana Drożdża i inż. Józefa Marka. Potem nastąpiła krótka część artystyczna, podczas której wystąpiły Zespół Regionalny „Słopniczanie” oraz uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. Uczniowie zaprezentowali krótkie przedstawienie przygotowane przy pomocy nauczycieli szkoły: Joanny Głabuś – Chowaniec, Małgorzaty Rychlewskiej, Jolanty Pawlik oraz Wojciecha Dudka, na podstawie scenariusza Adama Szafrańca. Następnie historyk i regionalista Karol Wojtas przedstawił historię powstania Górskiej Szkoły Rolniczej oraz przybliżył sylwetkę jej założyciela inż. Jana Drożdża. Po tym wystąpieniu nastąpiła część, w której zabrali głos przybyli na obchody goście. Po przemówieniach gości rozpoczęła się konferencja naukowa „Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich”, podczas której referaty przedstawili wykładowcy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencje prowadził dr  Józef Szymon Wroński wykładowca UPJPII w Krakowie a poszczególne wykłady wygłosili: 1. Prof. dr hab. Jan Szarek - „Ekologiczna produkcja zwierzęca w terenach górskich i podgórskich”, 2. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski - „Gospodarka górska – współczesne uwarunkowania”, 3. Prof. dr hab. Wiesław Musiał - „Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich”, 4. Dr inż. Renata Bieżanowska – Kopeć – „Wpływ żywienia na choroby cywilizacyjne”.

Po zaprezentowaniu referatów członkowie komitetu organizacyjnego jubileuszu podziękowali wykładowcom i wszystkim gościom za przybycie na uroczyste obchody a przewodniczący komitetu Stefan Hutek podsumował uroczystość.

Podczas trwania uroczystości wszyscy chętni goście mogli zwiedzić Izbę Pamięci Szkół Łososińskich, w której prezentowane są pamiątki związane z Górską Szkoła Rolniczą. Podczas obchodów promowana była także publikacja okolicznościowa dotycząca dziejów Górskiej Szkoły Rolniczej opracowana przez Stanisława Golonkę i Karola Wojtasa. Publikacja ta nosi tytuł „Górska Szkoła Rolnicza w Łososinie Górnej perłą limanowskiej oświaty” i jest dostępna za darmo dla wszystkich chętnych po skontaktowaniu się z komitetem organizacyjnym jubileuszu.

W uroczystościach wzięły udział: Pani Jadwiga Nowak – córka inż. Józefa Marka, Lidia Marek - Jurkowska – wnuczka inż. Józefa Marka, Pani Elizabeth Bleszynski – wnuczka inż. Jana Drożdża, która przybyła ze Stanów Zjednoczonych, Pani Anna Pomirczy – wnuczka inż. Jana Drożdża, która przybyła z Norwegii, Pan Jarosław Drożdż – wnuk inż. Jana Drożdża, z rodziny Jana Drożdża przybyli także Pan dr Kazimierz Kapera oraz Pani Genowefa Drożdż – Kęska.

Liczną  grupę gości stanowili przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, administracji państwowej oraz służb rolnych w osobach: Senatora Jana Hamerskiego, Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, Małopolskiej Wicekurator Oświaty Haliny Cimer, Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, Wójta Gminy Łukowica Bogdana Łuczkowskiego, Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby, Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka, Zastępcy Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  Izabeli Stefańczyk oraz radnych powiatowych, miejskich i gminnych z samorządów całej Ziemi Limanowskiej. Wśród gości byli także przedstawiciele służb rolnych na czele z Karolem Zachwieją – Członkiem Zarządu Małopolskiej Izby Rolnej oraz dyrektorzy szkół średnich i podstawowych z terenu miasta i powiatu limanowskiego.

Stoiska z produktami regionalnymi wystawiły: Koło Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi, Gmina Łukowica, Firma „Laskopol”, Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach „Suska Sechlońska”, Gospodarstwo Sadownicze Pana Wincentego Krzyżaka „Sady Wincenta” z  Żmiącej, Firma „Tymbark”, Firma Produkcyjno-Usługowa „Naturex” z Żmiącej.

Organizatorzy Jubileuszu 90 – lecia Górskiej Szkoły Rolniczej składają podziękowania Wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości jubileuszowych.

Stefan Hutek
Karol Wojtas

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in