Poniedziałek, 18 stycznia
Piotr, Małgorzata, Beatrycze

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

17.11.2020 15:08:00 UGLimanowa 125

Informujemy o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Limanowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Limanowa do zgłaszania propozycji i uwag do Programu.

Propozycje prosimy wnosić w terminie do dnia 27 listopada 2020 r.:

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@gminalimanowa.pl

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Limanowa,
ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa (decyduje data wpływu do Urzędu).

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Wydział Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa tel.: 18/ 263 00 34.

Projekt Programu współpracy na 2021 rok oraz Formularz konsultacji pod linkiem: https://www.gminalimanowa.pl/a...

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in