Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Informacja o XXX sesji Rady Gminy Limanowa

12.10.2018 08:57:00 UGLimanowa 541

W dniu 10 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXX sesja Rady Gminy Limanowa. Była to ostatnia planowana sesja rady gminy, w trwającej kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia.

Na wstępnie głos zabrała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, która wyraziła słowa podziękowania za współpracę w obecnej kadencji oraz wspólnie podejmowane inicjatywy. Wójt Gminy Władysław Pazdan wraz z Zastępcą Marianem Mąką oraz radni i sołtysi  gminy podziękowali Urszuli Nowogórskiej za wsparcie wszelkich działań gminy oraz merytoryczną  współpracę.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, który przekazał informacje dotyczące realizacji inwestycji na terenie Powiatu Limanowskiego i Gminy Limanowa. Złożył wyrazy podziękowania za współdziałanie  oraz liczne wspólnie zrealizowane inwestycje w tej kadencji.

W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Władysław Pazdan złożył sprawozdanie z działalności podejmowanej w okresie trwającej kadencji. Radni i sołtysi gminy podziękowali Wójtowi Gminy za minione lata pracy na rzecz samorządu gminy i realizację wielu przedsięwzięć służących społeczności gminnej.

Podczas sesji, radni zapoznali się z informacją o zadaniach wykonanych w okresie międzysesyjnym oraz dokonali analizy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.

W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie w sprawie:

  • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 r.,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siekierczynie, 
  • rozpatrzenia skargi.

W ramach interpelacji i wniosków radni zgłosili kwestie związane z:

  • likwidacją szkód powodziowych na terenie sołectwa Stara Wieś I, powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu w lipcu br.,
  • obsługą oświetlenia ulicznego,
  • uruchomieniem kursów busa na drodze Pisarzowa – Działy,
  • odbudowy mostu w Rupniowie, który uległ zniszczeniu w wyniku odpadów deszczu w tym roku.


Posiedzenie ostatniej w VII kadencji sesji Rady Gminy zamknął Przewodniczący Rady Stanisław Młyński, dziękując za współpracę wójtom, radnym oraz sołtysom w okresie minionych czterech lat.

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in