Sobota, 16 stycznia
Waldemar, Marceli, Włodzimierz, Waleria

Informacja o korzystaniu ze świadczeń w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Limanowa

21.02.2020 12:52:00 UGLimanowa 402

Informujemy, że od 1 lutego 2020 roku weszła w życie Uchwała Rady Gminy Limanowa dotycząca ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa: tj. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, ustawą prawo oświatowe i ustawą o samorządzie gminnym oraz wspomnianą Uchwałą Rady Gminy Limanowa, świadczenia w oddziałach przedszkolnych realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie podczas których realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa -  godziny te określone są statucie szkoły w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Każda godzina wykraczająca poza wspomniane bezpłatne 5 godzin dziennie to wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego.

Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie w konkretnej placówce oświatowej za korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki za godziny wykraczające ponad 5 godzin dziennie czasu pobytu dziecka za każdą rozpoczętą godzinę w kwocie 1 zł. Wspomniana opłata dotyczy dzieci 3, 4, i 5-letnich oraz dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłaty następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok). Zgodnie z zasadą przyjętą w przepisach oświatowych „dzieckiem 6 letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września) w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia). Dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne  - nie płacą.


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in