Wtorek, 14 lipca
Bonawentura, Stella, Izabela, Franciszek, Kamil, Kamila, Ulryk, Marceli

Droga Męcina – Kłodne – Stańkowa odebrana

29.05.2020 16:46:00 UGLimanowa 1172

W dniu 29 maja br. miał miejsce odbiór techniczny inwestycji - Przebudowa drogi gminnej Męcina – Kłodne – Stańkowa, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele firmy „ZIBUD” – wykonawcy zadania oraz władze gminy Limanowa, na czele z wójtem Janem Skrzekutem. Zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr K340452 Męcina – Kłodne – Stańkowa w km od 0+027,22 do km 0+975 realizowane było w latach 2019-2020. Zakres robót drogowych obejmował m.in. wykonanie: nowej nawierzchni drogi na odcinku o długości ok. 950 m, chodnika na długości 600 m oraz poboczy.

Inwestycja obejmowała również  przebudowę odwodnienia - w tym wykonanie kanalizacji deszczowej, umocnienie rowów oraz przebudowę istniejącej, kolidującej sieci gazowej, teletechnicznej, energetycznej i wodociągowej. W ramach zadania wykonane zostało także oświetlenie uliczne - przy drodze powstały 23 lampy hybrydowe.

Technicznego odbioru przebudowanej drogi dokonali przedstawiciele firmy „ZIBUD” realizującej zadanie,
inspektor budowy Janusz Liptak oraz ze strony gminy Limanowa wójt gminy Jan Skrzekut, wicewójt Wojciech Pazdan wraz z radnymi gminy Limanowa - Jerzym Jabłońskim, Władysławem Lachorem i  Rafałem Woźniakiem, a także   Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 mln 450 428,26 zł, z czego 1 mln 344 571,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane przez gminę Limanowa z Funduszu Dróg Samorządowych.

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in