Budowa sieci wodociągowej w Wysokiem - odbiór inwestycji

06.05.2020 12:56:00 UGLimanowa 965

Z końcem kwietnia dokonano odbioru inwestycji - przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem zbiornika wody w Wysokiem, wykonanej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i Wysokie”. Zadanie mogło zostać zrealizowane dzięki współpracy z gminą Chełmiec, gdyż zbiornik wody na Wysokiem łączy się ze zbiornikiem wody w Krasnem Potockim, z którego to pobierana jest woda pitna. Na wstępie zaznaczyć należy, że realizacja zadania możliwa była dzięki współpracy Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, z Wójtem Gminy Chełmiec Barnardem Stawiarskim.

Wykonawcą zadania była firma INSTAL-BUD Andrzeja Sołtysa z Wielogłów, która dołożyła wszelkich starań,  aby wykonane roboty były jak najbardziej użyteczne. Dzięki doświadczeniu Wykonawcy w trakcie prac zostało wprowadzonych kilka usprawnień, a w ramach robót wykonano między innymi:


- przyłącz wodociągowy łączący zbiornik wody w Krasnem Potockim ze zbiornikiem wody na Wysokiem,

- przy zbiorniku w Krasnem Potockim wykonano nowoczesną hydrofornię z nowoczesnym systemem monitoringu i sterowania,

- zmodernizowano zbiornik na Wysokiem poprzez montaż nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania oraz
uporządkowano instalacje zasilające zbiornik zlokalizowane w stacji uzdatniania wody i w komorze zasuw,

- zamontowano sterylizator UV, który dodatkowo zabezpieczy wodę podawaną siecią mieszkańcom gminy Limanowa, przed skażeniem

- na przyłączu zamontowano armaturę, która w perspektywie umożliwi dostarczenie do zbiornika na Wysokiem wody z wykonywanych studni głębinowych,

- uporządkowano zaniedbany teren wokół zbiornika na Wysokiem.

Nadzór nad robotami przy wykonywaniu inwestycji prowadzony był przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa, posiadających stosowne uprawnienia budowlane.Inwestycja zrealizowana została w całości ze środków własnych gminy Limanowa.

Gmina Limanowa uzyskała dostęp do zasobów wody rzeki Dunajec, co w dalszej perspektywie  pozwoli na dalszą rozbudowę wodociągu. Biorąc pod uwagę narastający problem z dostępem do wody pitnej Gmina Limanowa
planuje wykonać i włączyć do sieci wodociągowej dwie studnie głębinowe z terenu Wysokiego – ich włączenie będzie możliwe właśnie dzięki wykonanemu przyłączu. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej sieci wodociągowej w Kaninie da możliwość dostarczenia wody pitnej również dla potrzeb mieszkańców tej miejscowości, a możliwe to będzie właśnie dzięki zasobom wody pozyskanym za pośrednictwem gminy Chełmiec.

Nadmienić należy, że przy realizacji inwestycji dzięki bezinteresownej pomocy strażaków ochotników z OSP Wysokie:  Kazimierza Leśniaka, Stanisława Leśniaka, Dawida Fryzowicza i Sylwestra Hasiora - będącego zarazem radnym Gminy Limanowa, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który jest własnością gminy obsługiwanego przez konserwatora Rafała Smędę, wyczyszczono i odkażono wszystkie zbiorniki gromadzące wodę dla mieszkańców Wysokiego. Druhom z Wysokiego, którzy włączyli się w to zadanie należą się słowa podziękowania.


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in