Poniedziałek, 18 stycznia
Piotr, Małgorzata, Beatrycze

Ankieta informacyjna dotycząca sposobu ogrzewania budynku

16.11.2020 12:06:00 UGLimanowa 312

Wójt Gminy Limanowa zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Limanowa pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.)

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2019 r.  Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego gminy  mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków ( piecy i kotłów c. o.).

Przesłane ankiety pozwolą uzyskać wiedzę na temat aktualnego sposobu ogrzewania nieruchomości przez mieszkańców Gminy Limanowa i ewentualnej wymiany na inny niskoemisyjny system grzewczy oraz ocenią  gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących likwidację starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu go niskoemisyjnym typem ogrzewania (gazowe, na biomasę). Gmina uzyska dane konieczne w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji zadań związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji.Dane nie będą wykorzystywane  w innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Ankieta dostępna pod linkiem: https://www.gminalimanowa.pl/a...

Wypełnioną ankietę można zostawić na dzienniku podawczym, w pokoju nr 1 w sekretariacie, przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, lub na adres e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in