Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

W mieście ruszyły kontrole palenisk

23.10.2021 05:25:00 PAN 8 3173

Limanowa. Urząd Miasta Limanowa poinformował, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie miasta Limanowa rozpoczęły się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej.

Kontrole to jedno z działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście, a przeprowadza je ekodoradca Urzędu Miasta Limanowa, posiadający odpowiednie upoważnienie udzielone przez burmistrza, wraz ze strażą miejską. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika, bez wcześniejszego powiadomienia.

W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają: rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego, zawartość urządzenia, materiały przygotowane do spalenia, a w przypadku podejrzenia spalania odpadów - popiół.

Kontrolujący może wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących posiadanego kotła oraz zakupionego opału. Stosowane do ogrzewania drewno może zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. Podczas kontroli sporządzony zostaje protokół.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku może spodziewać się ponownej kontroli, dotyczącej sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Czego nie wolno palić?

Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po mleku, sokach, jogurtach, puszki, stare ubrania, buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony.
Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też spalać zabrudzonych, pomalowanych, impregnowanych desek – nie ma znaczenia czy były pomalowane niedawno czy kilka lat temu. Uwaga – meble i ich fragmenty to też odpady – nie wolno wrzucać ich do pieca! Spalać nie wolno też kolorowych tekturowych opakowań.

Co ważne – należy też zwrócić uwagę na jakość spalanego węgla i drewna. Drewno nie może mieć wilgotności większej niż 20% (powinno być sezonowane co najmniej dwa lata), natomiast w węglu frakcja o uziarnieniu 0-3 mm nie może przekroczyć 15% – wyklucza to możliwość spalania mułów, flotów i drobnego miału.

- Rozpoczyna się sezon grzewczy, prosimy więc dbać o jakość spalanych paliw oraz o czystość kotłowni! - zaapelował limanowski magistrat na swojej stronie internetowej. 

Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy straży gminnych stanowi art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Udaremnianie i utrudnianie kontroli to przestępstwo zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in