Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Termin składania ofert znów wydłużony

25.10.2021 05:18:00 PAN 2 2671

Limanowa. Kolejny raz władze miasta Limanowa przedłużyły termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na budowę nowego mostu w ciągu ulicy Lipowej.

Na propozycje firm gotowych podjąć się budowy nowej przeprawy nad potokiem Starowiejskim magistrat czeka do 15 listopada. To już drugie przedłużenie terminu składania ofert w przetargu, który został ogłoszony 17 września. Pierwotnie był on określony na dzień 11 października, później termin przesunięto o dwa tygodnie. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia. Wraz z budową nowej przeprawy planowane jest także wykonanie włączenia ul. Lipowej do turbinowego ronda, u zbiegu drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 965. Złożone w ramach przetargu oferty będą oceniane dwoma kryteriami – ceną (waga 60%) oraz okresem gwarancji jakości (40%). Warunkiem startu w przetargu jest wpłacenie 150 tys. zł wadium.

Na realizację przedsięwzięcia samorząd miasta uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 mln 100 tys. zł z funduszu wsparcia dla gmin górskich. Jak informowały władze miasta, planowano rozpoczęcie robót budowlanych tuż po zakończeniu modernizacji skrzyżowania w centrum Limanowej – która w zasadzie dobiegła już końca. 

Ciąg ulic Lipowa – Bronisława Czecha – Szwedzka jest często wybierany przez kierowców jako alternatywa dla zakorkowanej ulicy Piłsudskiego, przy której znajdują się szkoły, szpital i supermarkety. Problemem jest jednak most, posiadający jeden pas ruchu, na którym obowiązuje tzw. wahadło, sterowane sygnalizacją świetlną. Nowy obiekt, w przeciwieństwie do istniejącego, zaplanowano tak by nie był położony prostopadle do koryta potoku – dzięki temu, że oś mostu będzie ustawiona na kierunku jazdy, ruch będzie odbywał się płynniej i szybciej, bo wjazd na most nie będzie odbywał się po łuku. Wszystko to ma usprawnić komunikację pomiędzy Sowlinami i Rynkiem. 

Już kilka lat temu pojawił się pomysł zbudowania w tym miejscu nowego mostu, który posiadałby dwa pasy ruchu. Inicjatywa spotkała się jednak ze sprzeciwem części okolicznych mieszkańców, których domy znajdują się w pobliżu ronda w Sowlinach, u zbiegu drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 965. W 2016 roku wnieśli oni odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji środowiskowej. Od tamtej pory w sprawie trwały postępowania administracyjne, a przedsięwzięcie nie zbliżało się do finału. Kolejna przeszkoda w budowie mostu pojawiła się w lipcu ubiegłego roku. Wówczas starosta wydał decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości i zatwierdzenia projektu budowlanego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in