Środa, 28 października
Szymon, Tadeusz, Serafin, Wioletta

Solary w szpitalu oficjalnie oddane

07.11.2012 10:58:55 top 17 7014

W poniedziałek w Szpitalu Powiatowym odbyło się spotkanie oficjalnie kończące projekt 'Montaż instalacji solarnej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej'. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych. Wartość całkowita projektu wyniosła 2 214 096,70 zł, z czego wartość dofinansowania 1 704 040,90 zł.

Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach. Pierwszym z nich był montaż 69 kolektorów słonecznych na dachu istniejącego budynku technicznego dla szpitala, który użytkowany jest miedzy innymi jako kotłownia i stacja trafo oraz 112 na wolnostojącej konstrukcji stalowej. Drugim etapem było połączenie obydwu zespołów kolektorów w piwnicy budynku kotłowni, gdzie umieszczony został wymiennik ciepłej wody użytkowej. Całość projektowana była z myślą o minimalnej ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu.  Prace związane z realizacją pierwszej części projektu trwały do grudnia 2011 roku, pozostała część prac wiązała się z wykonaniem całej instalacji solarnej.

We wrześniu przeprowadzona została analiza pracy instalacji ciepłej wody użytkowej, z której wnika , że w słoneczny dzień 50% ciepłej wody podgrzewa instalacja solarna, natomiast 50% ogrzewane jest tradycyjnie gazem. Przy pochmurnej pogodzie szacuje się, że kolektory będą podgrzewać około 10-20% wody zużywanej przez szpital.

- Oprócz tych wszystkich danych technicznych, oszczędności – tak ważnych w sytuacji, gdy w służbie zdrowia liczony jest każdy grosz, jest jeszcze ważny aspekt tej inwestycji. Pokazuje ona, iż potrafimy w Powiecie Limanowskim korzystać z innowacyjnych technologii z korzyścią dla nas wszystkich jako korzystających ze środowiska naturalnego. Dlatego dziękując wszystkim tym, którzy przysłużyli się do wykonania tych instalacji solarnych, tu w Szpitalu, proszę zarazem o dalsze wsparcie naszego regionu. Limanowszczyzna z ogromnym zapleczem młodych, wykształconych ludzi potrzebuje wsparcia ze strony Małopolski i władz centralnych, aby uwolnić swój entuzjazm i możliwości - mówili  w wystąpieniu Jan Puchała starosta oraz Franciszek Dziedzina wicestarosta limanowski.

- W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, które miały udział w realizacji tego przedsięwzięcia, począwszy od Zarządu Województwa, który pozytywnie zaopiniował projekt budowy instalacji solarnej dzięki czemu uzyskaliśmy znaczące dofinansowanie z unii Europejskiej. Szczególne wyrazy podziękowania pragnę złożyć na ręce starosty Jana Puchały za jego osobiste zaangażowanie w sprawy szpitala - mówił Marcin Radzięta. -  Zarząd Powiatu i Rada Powiatu obecnej kadencji nie tylko nadzorują, ale przede wszystkim wspierają rozwój szpitala, poprzez dofinansowania, zakup sprzętu, czy pomoc w pozyskaniu środków unijnych. Za to serdecznie Panu Staroście i całemu Zarządowi Powiatu Limanowskiego dziękuję.  Pragnę również podziękować pracownikom Szpitala zaangażowanym w realizację tego zadania, począwszy od byłego Dyrektora szpitala Dariusza Sochy, który ten proces zainicjował, a kończąc na służbach finansowych, gospodarczych, technicznych i organizacyjnych. Wspólny wysiłek się opłacił.

Po zakończeniu przemówień i prezentacji zaproszono gości do przejścia pod solary. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Jan Puchała oraz Marcin Radzięta. Kapelan szpitala ks.Janusz Bociek udzielił błogosławieństwa i poświęcenia nowych solarów.

 

(Źródło: Powiat Limanowski)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in