Wtorek, 03 sierpnia
Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Samorządowcy zawarli porozumienie ws. wspólnej budowy kompleksu sportowego

19.05.2021 05:06:00 PAN 4 4825

Limanowa. Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Limanowej nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy samorządami powiatu limanowskiego i miasta Limanowa w sprawie wspólnej budowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ulicy Kusocińskiego w Limanowej.

W podpisaniu i przekazaniu umów uczestniczyli starosta Mieczysław Uryga i wicestarosta Agata Zięba oraz burmistrz miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z zastępcą Wacławem Zoniem.

Przedmiotem zawartego wczoraj porozumienia jest określenie zasad współpracy w ramach planowanej wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej”w skład której wchodzi: budowa stadionu pełnowymiarowego z trybunami o nawierzchni z trawy naturalnej i bieżnią lekkoatletyczną na 6 torów, 2 korty do tenisa ziemnego, boisko koszykówki, urządzenia lekkoatletyczne (skocznia w dal, koło rzutu dyskiem, młotem, rzutnia pchnięcia kulą, rzutnia oszczepem, skocznia o tyczce), drogi, chodniki i parkingi, a także zaplecze szatniowo-sanitarne oraz administracyjne dla obsługi wszystkich obiektów kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech etapach. Pierwszy z nich to opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu. Etap drugi polegał będzie na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej z wszelkimi uzgodnieniami, opracowaniami i zgodami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowaniu dokumentacji przetargowej – STWiOR, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ostatni, trzeci etap to już wykonanie robót budowlanych. 

Podpisany przez samorządowców dokument zakłada równy udział powiatu i miasta w niezbędnym wkładzie własnym do budżetu przedsięwzięcia. Kwestie organizacyjne związane z utrzymaniem, administrowaniem oraz dokładną formą rozliczeń finansowych zostaną uregulowane w drodze odrębnych umów.

Wizualizacje obiektu przedstawialiśmy TUTAJ.udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in