Samorząd chce skonsolidować zadłużenie - gmina zaciągnie kredyt na ponad 13 mln zł

13.08.2019 05:15:00 PAN 27 6701

Jodłownik. Gmina Jodłownik planuje skonsolidować swoje zadłużenie. Procesem mają zostać objęte zobowiązania z poprzednich lat, zaciągnięte w czterech bankach na łączną kwotę ponad 13 mln 394 tys. zł. Ma to obniżyć koszty obsługi długu oraz zmniejszyć zadłużenie w poszczególnych latach. Spłata kredytu konsolidacyjnego ma nastąpić w latach 2020 – 2030 z dochodów własnych gminy. Każdego roku samorząd zamierza spłacać po 1 mln 217 tys. zł.

Uchwałę, która upoważnia wójta do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, Rada Gminy Jodłownik podjęła na koniec czerwca. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych; decyzja w sprawie przyjęcia projektu zapadła jednogłośnie.

W uzasadnieniu dokumentu wskazano, że przyjęcie proponowanej uchwały jest zasadne z uwagi na „bezpieczeństwo finansowe oraz umożliwienie utrzymania wysokiego poziomu rozwoju inwestycyjnego”. Władze samorządu podkreślają, że cały proces nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia gminy, ma natomiast obniżyć koszty obsługi długu oraz zmniejszyć zadłużenie w poszczególnych latach. Spłata nowego zobowiązania ma nastąpić w latach 2020 – 2030 z dochodów własnych gminy. Każdego roku samorząd zamierza spłacać po 1 mln 217 tys. zł.

– Mamy w tej chwili około 13 mln zł w różnych bankach kredyty zaciągnięte. Chcielibyśmy, aby to zadłużenie obsługiwał jeden bank. Co to dla nas dobrego wnosi? Przede wszystkim, obniżą się koszty obsługi kredytu. Nie powiem, jaka to będzie kwota „po przecinku”, ale pewno około 500 tys. zł. Takie są prognozy. My musimy podjąć uchwałę o konsolidacji, czego efektem będzie ogłoszenie przetargu na konsolidację, określone banki będą się mogły zgłosić i oczywiście wygra ten bank, który będzie konkurencyjnie dla nas najlepszy – zapowiedział Paweł Stawarz.

Zmiana ustawy o finansach publicznych dokonana w roku 2018, umożliwiła gminom restrukturyzację długu wcześniej zaciągniętego czyli zastąpienie jednego zadłużenia nowym, ale pod warunkiem, że koszty nowego zadłużenia będą niższe niż koszty zadłużenia restrukturyzowanego.

W przypadku gminy Jodłownik konsolidacją ma zostać objęte zadłużenie opiewające na łączną kwotę blisko 13 mln 395 tys. zł. Składa się na nią 6 umów z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej (6 mln 754 tys. zł), 8 umów z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie (5 mln 247 tys. zł) oraz umowy z Getin Noble Bank S.A. (688 tys. zł) i Bank DnB NORD Polska S.A. (704 tys. zł). Z wyliczeń samorządu wynika, że konsolidacja kredytu zmniejszy koszty obsługi długu o 484 tys. zł.

Konsolidacją nie będzie objęte zadłużenie spowodowane tzw. sprzedażą zwrotną. Dług gminy Jodłownik na koniec 2018 roku wyniosło 26 mln 501 tys. zł, co stanowiło 64,35% pozyskanych w ubiegłym roku dochodów. Z ogólnej kwoty zadłużenia 8 mln 879 tys. zł stanowi dług wynikający ze stosowanej w ubiegłych latach tzw. sprzedaży zwrotnej. Przypomnijmy, że samorząd sprzedał parabankom nieruchomości, za które musi płacić czynsz dzierżawny w określonej wysokości, z jednoczesnym zobowiązaniem odkupienia gruntów. To jednak do tej pory nie nastąpiło, bo władze gminy przedłużyły terminy umów z parabankami.

(Aktualizacja - 12:14)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in