-1°   dziś 0°   jutro
Wtorek, 05 grudnia Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Romowie oskarżają starostę o rasistowskie wypowiedzi

03.12.2009 13:30:41
91 14069

Romowie z Koszar są oburzeni działaniem starosty limanowskiego Jana Puchały. Ich zdaniem jego niektóre wypowiedzi są rasistowsko-ksenofobiczne. Sprawa zostanie przekazana m.in. do Rzecznika Spraw Obywatelskich. Starosta Jan Puchała jest natomiast zbulwersowany stanowiskiem ks. Stanisława Opockiego.

Pod protestem podpisali się Cyganie mieszkający w Koszarach oraz Krajowy Duszpasterz Romów, ks. Stanisław Opocki. Romowie poczuli się urażeni wypowiedziami w Telewizji Kraków w programie „Tematy dnia”, gdzie Jan Puchała mówił m.in. o budowie świetlicy w Koszarach. Starosta sam zadał sobie wówczas pytanie „Czemu może służyć ta świetlica?”, po chwili odpowiadając: „... zaczynają zjeżdżać na Koszary Romowie różnych narodowości i nie sprzyja to niczemu dobremu. Mieszkańcy czują się zaniepokojeni”.

W przesłanym proteście czytamy m.in. „My Romowie z Koszar protestujemy przeciw wypowiedziom rasistowsko – ksenofobicznym Pana Starosty Powiatu Limanowskiego Jana Puchały w telewizji Kraków w programie „Tematy dnia”. Te słowa obrażają nas, gdyż Pan Starosta sugeruje jakoby należało się nas bardzo obawiać, tylko ze względu na to, że jesteśmy Romami. Osoba publiczna, która winna dążyć do dialogu całej społeczności, w tej wypowiedzi sobie zaprzecza. Doświadczamy przykrego zjawiska, kiedy problemy jednej rodziny Romskiej przenoszone są na każdego z nas tylko dlatego, że jesteśmy Romami”.

Starosta limanowski włączył się w całą sprawę, gdy miesiąc temu doszło w Limanowej do rozboju, o który oskarżana jest jedna z rodzin romskich mieszkająca przy ul. Fabrycznej. Jak przekonuje jego działanie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w tym również mniejszości etnicznej przed ewentualnym odwetem. Tymczasem Cyganie z Koszar urażeni są również słowami Jana Puchały, który w wypowiedzi dla telewizji stwierdził: „problem zaczął się wtedy, kiedy przyszedł Ksiądz Opocki Krajowy duszpasterz Romów”. - Problem zaczął się chyba dla władzy, gdyż Ksiądz Opocki budzi w nas świadomość naszej godności i ciągle starał i stara się nas integrować ze społeczeństwem – ripostują Romowie z Koszar. - Takie działania Pana Starosty uważamy za nieodpowiedzialne, szkodliwe i krzywdzące.

Protest został przekazany również do ordynariusza tarnowskiego Biskupa Wiktora Skworca oraz Rzecznika Spraw Obywatelskich. Prawdopodobnie przygotowywane są kolejne skargi na innych limanowskich samorządowców. Cyganie doszukują się kolejnych, ich zdaniem rasistowskich wypowiedzi. Ks. Stanisław Opocki jest przede wszystkim zbulwersowany komentarzem Przewodniczącego Rady Powiatu Jacentego Musiała, który dla tygodnika Newsweek powiedział: „nie chcę straszyć, ale w szkole numer 3 już siedem procent uczniów to Romowie. Zaraz będzie 10, 15 procent...”. W tym samym artykule przytoczona została wypowiedź wójta Limanowej Władysława Pazdana, które według ks. Opockiego są również rasistowskie. Na pytanie ilu Romów mieszka w gminie, wójt miał odpowiedzieć „Są niepoliczalni. Mnożą się zwłaszcza po pielgrzymkach”. Jacenty Musiał zaznaczył jednak, że dopiero po przeczytaniu artykułu w Nesweeku będzie mógł powiedzieć, czy czasami jego wypowiedź nie została wyrwana z kontekstu.

- To następne słowa przedstawicieli władz lokalnych, które sugerują, że Romów trzeba się bać – twierdzi ks. Stanisław Opocki. – Jeśli takie jest podejście samorządowców do problemów mieszkańców, to jestem zatroskany o przyszłość naszego regionu. Takie stanowisko niczemu dobremu nie służy.

Na zarzuty Romów Jan Puchała odpowiedział w specjalnie wydanym oświadczeniu. - Kto zada sobie trud przesłuchania tej wypowiedzi łatwo ustali, że nie mówiłem o kwestiach narodowościowych (w tej materii nie czuję się kompetentny) a o przestrzeganiu prawa, które musi być równe dla wszystkich – wyjaśnia starosta.

Jan Puchała podkreśla, że nie będzie jego zgody łamanie reguł społecznych przez kogokolwiek. W przesłanym oświadczeniu dodaje: „Rozumowanie, że jakiejś wydzielonej grupie, np. narodowościowej, służą jakieś szczególne prawa, w szczególności „prawo do nieposzanowania prawa” to ślepa pułapka. To wówczas rodzi się anarchia, to wtedy rodzi się oburzenie sąsiadów, którzy nie rozumieją przyczyn dla których ta nierównowaga jest tolerowana”.

Krytycznie odniósł się również do działalności krajowego duszpasterza Romów, którego metody zdaniem starosty są niewłaściwe. „Szanuję pracę księdza Opockiego, lecz nie podzielam jego przekonań – czytamy dalej w oświadczeniu. „Wystarczy pojechać do Koszar by ocenić wyniki dotychczasowych programów kierowanych wyłącznie do społeczności romskiej. Wyłożono na nie olbrzymie środki, które poróżniły mieszkańców, utrwalając stereotypy Romów jako osób uzależnionych od pomocy społecznej i „wyspecjalizowanych” w pozyskiwaniu zasiłków. Dla mnie tworzenie odrębnych świetlic, odrębnych klas w szkołach to prosta droga do tworzenia getta, do konserwowania sytuacji wykluczenia, a w ślad za tym biedy i przestępczości. Sprawa budowy świetlicy romskiej w miejscowości Koszary nie leży w moich kompetencjach – mam jednak prawo wyrazić swój pogląd, iż trzeba budować miejsca spotkań czy rozrywki dla wszystkich mieszkańców. Ubolewam nad faktem, że ksiądz Opocki zamiast tonować nastroje czy budować pozytywne relacje staje się „stroną we własnej sprawie” podpisując protest w swojej obronie. Jeżeli jest taka wola ze strony księdza Opockiego to chętnie się z nim spotkam.

Przypomnijmy, że w Koszarach główna batalia toczy się o świetlicę, która miałaby funkcjonować na osiedlu Romów. Inną sporną kwestią jest sprawa legalizacji nielegalnych zabudowań mieszkalnych wzniesionych przez Cyganów. Ks. Opocki jest zbulwersowany, że w tej kwestii nie może liczyć na poparcie władz lokalnych. Wójt Limanowej Władysław Pazdan przyjął taktykę, że będzie podejmował decyzję w porozumieniu z ogółem społeczności Koszar. Jak do tej pory polscy mieszkańcy Koszar nie zgadzają się z postulatami Romów. Na zebraniu wiejskim większość z nich podkreślała, że to Cyganie są odpowiedzialni za konflikty sąsiedzkie.

Pełna treść protestu Romów:
 
„My Romowie z Koszar protestujemy przeciw wypowiedziom rasistowsko – ksenofobicznym Pana Starosty Powiatu Limanowskiego Jana Puchały w telewizji Kraków w programie „Tematy dnia”, dotyczących budowy świetlicy w Koszarach. Pan Starosta na postawione przez siebie pytanie: „Czemu może służyć ta świetlica?” sam odpowiada: „... zaczynają zjeżdżać na Koszary Romowie różnych narodowości i nie sprzyja to niczemu dobremu. Mieszkańcy czują się zaniepokojeni”. Te słowa obrażają nas, gdyż Pan Starosta sugeruje jakoby należało się nas bardzo obawiać, tylko ze względu na to, że jesteśmy Romami. Osoba publiczna, która winna dążyć do dialogu całej społeczności, w tej wypowiedzi sobie zaprzecza. Postawa taka wspiera klimat niechęci społeczności Koszar i nie tylko wobec nas. Doświadczamy przykrego zjawiska, kiedy problemy jednej rodziny Romskiej przenoszone są na każdego z nas tylko dlatego, że jesteśmy Romami.

Protestujemy również wobec stwierdzenia Pana: „problem zaczął się wtedy, kiedy przyszedł Ksiądz Opocki Krajowy duszpasterz Romów”. Problem zaczął się chyba dla władzy, gdyż Ksiądz Opocki budzi w nas świadomość naszej godności i ciągle starał i stara się nas integrować ze społeczeństwem.

Takie działania Pana Starosty uważam za nieodpowiedzialne, szkodliwe i krzywdzące.

Dlatego przeciw takim działaniom Pana Starosty protestujemy!
 
Oświadczenie Starosty Limanowskiego w sprawie protestu Romów.
 
Limanowszczyzna, a szerzej obszar Galicji od wieków stanowią miejsce współistnienia społeczności polskiej i romskiej. Mimo odrębności kulturowej, językowej i obyczajowej oba narody potrafią funkcjonować na tym samym obszarze. Być może to wynik sympatii Narodu, który przez 123 lata musiał się bić o swoją wolność dla Narodu, który nigdy własnego państwa nie posiadał. Myślę, że każdy, niezależnie od narodowości pragnie akceptacji w społeczeństwie, pragnie poczucia bezpieczeństwa i wolności.
 
Romowie wspierani przez Księdza Stanisława Opockiego wyciągając kilka zdań z mojej wypowiedzi dla Telewizji Kraków określają mnie mianem rasisty i ksenofoba.
 
Szanowni Państwo;
 
Kto zada sobie trud przesłuchania tej wypowiedzi łatwo ustali, że nie mówiłem o kwestiach narodowościowych (w tej materii nie czuję się kompetentny) a o przestrzeganiu prawa, które musi być równe dla wszystkich. Już Perykles uznał, że tolerancja jest jedną z podstaw demokracji. Mówił, że: Ateńczycy stworzyli demokrację, „kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym i szanując prawa w życiu publicznym”. To właśnie szacunek dla prawa sprawia, że ludzie czują się równi, mają zaufanie do instytucji publicznych i do Państwa.

Nie będzie mojej zgody na tolerancję wobec łamania reguł społecznych przez kogokolwiek. Rozumowanie, że jakiejś wydzielonej grupie, np. narodowościowej, służą jakieś szczególne prawa, w szczególności „prawo do nieposzanowania prawa” to ślepa pułapka. To wówczas rodzi się anarchia, to wtedy rodzi się oburzenie sąsiadów, którzy nie rozumieją przyczyn dla których ta nierównowaga jest tolerowana. Prawdziwa tolerancja może być budowana tylko na zdrowej hierarchii wartości. Ksiądz Twardowski pisząc swój „Elementarz dla najmłodszego, średniaka i starszego” zauważył, że „Nie można być tolerancyjnym wobec kłamstwa, wobec zbrodni, przemocy, gwałtu i nienawiści. Prawdziwa tolerancja pozwala na swobodę wyrażania poglądów i nie walczy z tym co dzieje się w świecie ludzkiej myśli. Wymaga od człowieka jednak odpowiedzialności, szlachetności, uczciwości i prawdy”
 

Starosta Limanowski nadzorując Policję na terenie Powiatu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców. Tzw. „sprawa romska” w Limanowej miała swój początek w tym, że organy publiczne nie były w stanie uporać się z osobami notorycznie naruszającymi prawo. Będę zatem wymagał od podległych mi służb, by podejmowały odpowiednie działania w stosunku wszystkich osób, które prawo naruszają.
 
Szanuję pracę księdza Opockiego, lecz nie podzielam jego przekonań. Wystarczy pojechać do Koszar by ocenić wyniki dotychczasowych programów kierowanych wyłącznie do społeczności romskiej. Wyłożono na nie olbrzymie środki, które poróżniły mieszkańców, utrwalając stereotypy Romów jako osób uzależnionych od pomocy społecznej i „wyspecjalizowanych” w pozyskiwaniu zasiłków. Dla mnie tworzenie odrębnych świetlic, odrębnych klas w szkołach to prosta droga do tworzenia getta, do konserwowania sytuacji wykluczenia, a w ślad za tym biedy i przestępczości. Sprawa budowy świetlicy romskiej w miejscowości Koszary nie leży w moich kompetencjach – mam jednak prawo wyrazić swój pogląd, iż trzeba budować miejsca spotkań czy rozrywki dla wszystkich mieszkańców. Wtedy możliwe jest wzajemne poznawanie się, integracja, czy walka z negatywnymi stereotypami, które przecież funkcjonują wśród obu społeczności. Jak mówił Leszek Kołakowski „mam prawo upierać się stanowczo przy swoich przekonaniach.”.
 
Ubolewam nad faktem, że ksiądz Opocki zamiast tonować nastroje czy budować pozytywne relacje staje się „stroną we własnej sprawie” podpisując protest w swojej obronie. W moim odczuciu taka postawa cieniem będzie się kładła na budowaniu normalnych, opartych na zdrowych podstawach stosunkach między społecznościami polską i romską. Uważam iż powinniśmy wspólnie integrować się i współpracować dla dobra obu społeczności. Ja jestem otwarty na dyskusję o wszelkich sprawach dotyczących społeczności romskiej które leżą w mojej kompetencji. Jeżeli jest taka wola ze strony księdza Opockiego to chętnie się z nim spotkam.

udostępnij

Komentarze (91)

kapitan
2009-12-03 13:41:03
0 0
No cóż, jak społeczność romska czuje się prześladowana to zawsze może wyemigrować np. do Pakistanu. Tam będą wśród swoich.
Odpowiedz
nikoret
2009-12-03 13:50:54
0 0
podpisali protest...ciekawe ilu z nich umie pisać i czytać...!a z emigracją bardzo dobry pomysł, nie podoba się to do widzenia
Odpowiedz
nikoret
2009-12-03 13:53:28
0 0
dodatkowo-który Rom z koszar rozumie znaczenie słowa:ksenofob, ech te rozgrywki i zagrywki księdza Opockiego
Odpowiedz
placyda
2009-12-03 13:54:26
0 0
jestem całym sercem z panem Puchałą,jeden jedyny człowiek,który nie boi się mówić głośno o tych cygańskich pasożytach a opocki niech się puknie w głowę i się zastanowi nad swoim postępowaniem....
Odpowiedz
kapitan
2009-12-03 13:58:08
0 0
Widziałem cygańskie getto za Popradem po stronie słowackiej. Powinien ksiądz zrobić im wycieczkę, może by coś do nich dotarło.
Odpowiedz
loleklima
2009-12-03 14:13:39
0 0
ja pie....e!!!! zalegalizowac samowolke budowlaną????? jutro sie buduje jak to zrobią!!! no bo co? przeca rtównośc!! to ja proponuje zalegalizowac ime na z. augusta!!! AVE!!
Odpowiedz
loleklima
2009-12-03 14:16:10
0 0
ps. a Opockiego na księżyc!!!!
Odpowiedz
nulka
2009-12-03 14:17:26
0 0
Niestety przez wiele lat wypracowali sobie taką opinie.A ksiądz jak im chce pomóc to niech ich do roboty zagoni i opieka społeczna jest dla biednych a nie leniwych!!!!!!!!!!
Odpowiedz
kapitan
2009-12-03 14:28:00
0 0
nulka masz 200% racji
Odpowiedz
chlop
2009-12-03 14:45:18
0 0
nulka masz na 1000% rację.Hej
Odpowiedz
patii
2009-12-03 14:48:01
0 0
Macie rację!!!!oni tylko do opieki umią is!!!!a i wszystko im sie nalezy!!!człowiek naprawde biedny jak idzie ... to czy chory czy umieraj...do roboty mu każą..DLACZEGO CYGANOM WSZYSTO PRZYSŁUGUJE???? mają w POLSCE większe prawa niż my polacy???
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-03 14:58:24
0 0
Opowiem zabawną historię :-) Łowiłem ryby w Łososince poniżej ujęcia wody (- tam wolno), złapałem kika i patrzę a na brzegu kilku małych Romów mnie obserwuje .... pomyslałem dam im rybki - ucieszą się pewno.. Za chwile patrzę a oni wchodza do wody poniżej i rozkładaja firanke taką 4x3 metry.... przeszli w góre rzeki zapakowali do 2 worków ryby i powiedzieli mi 'dzień dobry' i poszli... Oczywiście swoje ryby wypuściłem ... Płacąc za kartę wedkarską zawsze mi się to przypomina...
Odpowiedz
kotecek69
2009-12-03 15:17:54
0 0
powino sie ich wywalic razem ztym opockim niech zabiera ich do siebie i mieszka z brudasami
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-03 15:20:36
0 0
Spakować tego plebana i tych brudasów i wywieź ich jak najdalej stąd!!!
Odpowiedz
kotecek69
2009-12-03 15:23:47
0 0
mir dokładnie :):)
Odpowiedz
xTm
2009-12-03 15:41:18
0 0
Popieram wszystkich: jak im coś nie pasi to wypieprzać stąd. A co do tego, że niby Romowie biedni itd. to warto by było podsumować ich wszystkie zasiłki, to na 100% wyjdzie tyle co dochody przeciętnej rodziny, lecz która pracuje na swoje utrzymanie, a nie żebrze...
Odpowiedz
RUMBURAK
2009-12-03 15:55:51
0 0
Przygotujcie się na mowy reportaż w Kronice. Ks. Opocki dziś znów przywiózł telewizje na osiedle romskie w Koszarach. Życzę miłego odbioru!!!!!!!!.
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-03 15:58:55
0 0
to powinno brzmieć „My Romowie z Koszar protestujemy przeciw wypowiedziom Pana Starosty Powiatu Limanowskiego Jana Puchały w telewizji Kraków w programie „Tematy dnia”, dotyczących budowy świetlicy w Koszarach, gdyż demaskują one naszą prawdziwą codzienność. Pan Starosta na postawione przez siebie pytanie: „Czemu może służyć ta świetlica?” sam odpowiada: „... zaczynają zjeżdżać na Koszary Romowie różnych narodowości i nie sprzyja to niczemu dobremu. Mieszkańcy czują się zaniepokojeni”. Te słowa obrażają nas, gdyż Pan Starosta sugeruje jakoby nam się nie należało, tylko ze względu na to, że jesteśmy cyganami. Osoba publiczna, która winna dążyć do dialogu całej społeczności, powinna nam dać i tyle. Postawa taka wspiera klimat niechęci społeczności Koszar i nie tylko wobec nas, bo czasem sami musimy komuś coś przez to zabrać i dać w pysk. Doświadczamy przykrego zjawiska, każą nam pracować i nie chcą dawać to co przecież się nam należy. Protestujemy również wobec stwierdzenia Pana: „problem zaczął się wtedy, kiedy przyszedł Ksiądz Opocki Krajowy duszpasterz Romów”. Problem zaczął się chyba dla władzy, gdyż Ksiądz Opocki budzi w nas świadomość gdzie się udać, by więcej żerować na społeczeństwie. Takie działania Pana Starosty uważam za nieodpowiedzialne, szkodliwe i krzywdzące. Dlatego przeciw takim działaniom Pana Starosty protestujemy!
Odpowiedz
galanonim
2009-12-03 16:00:33
0 0
Wiele apeli do ks. Opockiego o to aby integrację zacząć od małych kroków (dzień dobry, przepraszam, dziękuję itp.) zadją się psu na budę. On jest NIEREFORMOWALNY !!!! Potrafi tylko żądać, żądać i jeszcze raz żądać. Mam nieodparte wrażenie, że wiele mediów jest na jego usługach.... A tak na marginesie: czy Krajowy Duszpasterz Romów jest na etacie MSWiA i pobiera za tą 'pracę' pensję?????????
Odpowiedz
reniferlopez
2009-12-03 16:20:24
0 0
Ci limanowscy Cyganie to Bergitka Roma - oni są 'skalani' nawet dla pozostałych Cyganów, przestrzegających Romanipen. Dlaczego wyrzekli się ich nawet swoi... może ksiądz Opocki wie???
Odpowiedz
mimi
2009-12-03 16:38:57
0 0
ja wam opowiem ciekawą rzecz na temat cyganów z koszar.pewnego dnia znajomym zginą owczarek niemiecki co się okazało do innego mojego znajomego przychodzi mały cygan ze ma do sprzedania owczarka niemieckiego akurat byłem swiadkiem tej rozmowy.natychmiast złapałem za tel i zadzwoniłem do znajomego że jego psa mają cygany i chcą go sprzedać.znajomy pojechał w te pędy na koszary i okazało się ze to jego pies.moresy tłumaczyli się że za dziećmi przyszedł aż z limanowej śmiechu warte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-03 16:48:07
0 0
Cygenie, cygany, moresy to są nazwy historyczne jakie od wieków stosowały społeczności mieszkające obok takich wynalazków wyrzuconych z terenów obecnego Bangladeszu. Więc nazywanie ich Romami jest tak debilne jak nazywanie np. Jaśka Szczyrby Pikusiem synem Reksia. Jakakolwiek próba asymilacji tego elementu ma takie szanse jak nakarmienie Afryki (dajcie murzynom jeść to będą się płodzić jak króliki.. a tak przynajmniej 90% energii poswięcają na szukanie czegoś co można wrzucić do przewodu trawiennego zamiast uganiać się za partnerkami z niskim i szerokim zawieszeniem :) ..to samo tyczy się naszych krajowych cudzoziemców ..jak by im jeszcze opieka żarcie na Koszary gotowe dowoziła to zamist świetlicy budowali by tylko porodówki i złobki ...jak mówili starzy górale co to jest cygańska choroba ...kto wie??? he he
Odpowiedz
marcel
2009-12-03 16:50:59
0 0
To co ten ksiadz wyprawia to normalnie masakra jest. Do czego ty dążysz czlowieku?? Do tego zeby dalej kradli, nie pracowali i wymagali od innych zasiłków i innych dofinansowań??? Skąd oni znają takie słowa jak ksenofobia??? Dobrze Starosta chce to musisz mieszać!!! Dlaczego oni mają być bezkarni, dlaczego im wolno stawiać domu a normalnym, cieżko pracującym obywatelom nie?? Tego Duszpasteżu nie widzisz co?? Chciałbym, żebys zobaczył te wszystkie komentarze!!!!! Jeżeli jest taka możliwość to niech administratorzy pokażą te wypowiedzi Opockiemu, Staroście, romom i limanowskim urzędnikom. Niech wiedzą jaka jest opinia ludzi!!!!! Nie wiem dlaczego ten ksiądz tak robi, dlaczego ich broni i namawia tylko, żeby wymagali od innych, ale racji na pewno nie ma!!!!!!!!!!Ludzie się obawiają cyganów a ty księże dalej nic nie widzisz, jesteś strasznie zaślepiony!!!!
Odpowiedz
BLANT
2009-12-03 16:53:30
0 0
Po co w ogóle sprowadzali się do tego miasta powinno się ich wszystkich wyrzucić z tego kraju i pozamykać granice.Albo zbudować dla nich getto na odludziu:P
Odpowiedz
mala321
2009-12-03 17:07:00
0 0
Boże, marzę że kiedyś się obudzę i pomyślę że cyganie to był tylko zły sen. czy kiedyś tak będzie że już o nich nie usłyszymy i ich nie uwidzimy i słowo cyganie przejdzie w zapomnienie CHYBA ,,NIE'
Odpowiedz
bolo
2009-12-03 17:14:19
0 0
Im bardziej starosta będzie atakowany za sprawę Romów, tym bardziej jego notowania będą coraz większe. Ks. Opocki chyba sobie nie zdaje sprawę, że tym protestem zrobił staroście dużą przysługę.:)
Odpowiedz
tobi
2009-12-03 17:27:13
0 0
macie tutaj wszyscy rację-im wszystko wolno-trzeba to zmienić
Odpowiedz
darek05l
2009-12-03 17:31:04
0 0
a te panie na zdjęciach to zamiast tak siedzieć na tych tłustych D**** to mogłyby się do roboty zabrać(tak swoją drogą to ciekawe dlaczego romskie kobiety sa takie otyłe. Czyżby z biedy???).
Odpowiedz
InKa
2009-12-03 17:50:39
0 0
I JA muszę coś napisać .CZY PRZYPADKIEM ks.OPOCKI NIE JEST PO CZĘŚCI CYGANEM...PODEJRZEWAM ŻE MA ON Z TEGO DOBRY INTERES,WIEM TROCHĘ O TYCH SPRAWACH Z CYGANAMI.WYCHOWYWAŁAM SIĘ MIĘDZY NIMI A RACZEJ W POBLIŻU.NIE MOGĘ POWIEDZIEĆ ŻE ZLE BYŁO ZAWSZE.NIE.....TO TA RESOCJALIZACJA ZROBIŁA IM TAK DOBRZE -MAMY REZULTATY -DAJMY IM JESZCZE WIĘCEJ.MOŻE NIECH ŚWIETLICA POWSTANIE NA PLEBANII. JEST TAM DUŻO MIEJSCA A I KS.OPOCKI BĘDZIE MIAŁ PRZYJEMNOŚĆ Z NIMI POBYĆ- TAK TROCHĘ DŁUŻEJ.JESTEM ZA TYM ŻE ZA DARMO NIE MA NIC.DLA NICH TEŻ.
Odpowiedz
kapitan
2009-12-03 17:58:44
0 0
Ciężko jest namówić nomada do osiadłego trybu życia.
Odpowiedz
limonovion
2009-12-03 18:05:24
0 0
Perykles (lub Perikles) syn Ksantyposa a kuzyn Klejstenesa żył około 500 lat p.n.e. Peryklesa wybierano wielokrotnie strategiem,od 444 p.n.e. prawie co rok. No ale już mamy XXI wiek n.e. i demokracja przeszła dużą transformację, więc zobaczymy jak to za rok przy wyborach będzie....
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-03 18:10:56
0 0
A gdzie wy teraz widzicie cyganów 'nomadów' chyba jak po zasiłek pędzą do opieki ...:), albo jak z siekierami się przemieszczają, swoją drogą można tym D. z fabrycznej pracę w 'porąbanej' reklamie zaproponować ... już widzę minę aktora za kółkiem i D. obok niego ...hasło reklamy ...'Sprzedajemy polisy od cyganów' w razie ataków zwrot strat moralnych 100% Przypuszczam ze 90% populacji Limanowej by wykupiło polisę na spokój od beżowych z Bangladeszu ..:)
Odpowiedz
kapitan
2009-12-03 18:16:07
0 0
Ci 'nasi' to już faktycznie nie nomadzi ale bardziej CD-romy
Odpowiedz
kapitan
2009-12-03 18:25:41
0 0
zawsze zresztą myślałem że pochodzą z Indihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Romowie
Odpowiedz
kotecek69
2009-12-03 18:36:44
0 0
moim zdaniem powino sie im zrobic rezerwat zamist świetlicy tak jak indianie mieli w ameryce jak który przekroczy granice to odszczelić :)
Odpowiedz
lim
2009-12-03 19:09:44
0 0
cygani do koszykówki trener ochocki
Odpowiedz
lim
2009-12-03 19:17:13
0 0
panie starosto szaacunek pan powiedzial co myśli
Odpowiedz
konopia
2009-12-03 19:53:12
0 0
Panie starosto spokojnie dziś widziałem Gutka na mieście - na pewno zajmie sie sprawa romska
Odpowiedz
gagaga
2009-12-03 19:54:22
0 0
Ja do nich w sumie nic nie miałam ale tylko do momentu kiedy to 11 letni cyganek włamał się do mojego samochodu (w Sowlinach) i zabrał portfel z firmowymi pieniędzmi ale szybko zgłosiłam to na policję a oni już chyba wiedzieli kto bo za około godzinę cyganek z tatą zjawił się na policji z moimi pieniędzmi.(Tutaj wielkie dzięki dla limanowskiej Policji). I jak ich traktowac kiedy nawet koło samochodu nie przejdą obojętnie, do roboty ich dac i tyle..
Odpowiedz
mimi
2009-12-03 20:01:58
0 0
Konopia gutek jest już za cienki by z moresami zrobić porządek!tu trzeba wynająć chłopaków z nowej huty a oni to potrafią to zrobić!!!!
Odpowiedz
santimail
2009-12-03 20:42:20
0 0
Romowie do Rumunii - ZROBIĆ MIEJSCE DLA POLAKÓW, KTÓRZY NIE MAJA GDZIE MIESZKAĆ ! POPIERAM W 100 % STAROSTĘ LIMANOWSKIEGO
Odpowiedz
szuwar77
2009-12-03 20:43:07
0 0
Do ks. Opockiego: nie powinieneś być duchownym, bo jesteś strasznie zakłamanym człowiekiem. to już nie jest chęć niesienia pomocy jej potrzebującym a nakłanianie do dalszych włamań, wymuszeń, rozbojów, wyłudzania kredytów i żerowania na zapomogach wypłacanych z podatków płaconych przez PRACUJĄCYCH Polaków - i jeszcze raz księdzu przypomnę: to nie MY jesteśmy gośćmi u cyganów lecz ONI u nas. Ksiądz daje im do zrozumienia, że nie muszą faktu naszej gościnności doceniać tylko mają ciągle prawo czegoś żądać. Nie tędy droga posługi kapłańskiej... Czy przyrost naturalny Romów spowoduje wzrost polskiego PKB? Oczywiście, że nie! Mamy dość ubogich Polaków naprawdę potrzebujących pomocy...mogli by żyć lepiej gdyby to do nich skierować pomoc przeznaczaną dla Romów - ludzi znikąd ale za to wiedzących, że się im należy...
Odpowiedz
donkiszot
2009-12-03 20:56:56
0 0
To My, mieszkańcy Limanowej i okolic powinniśmy napisać petycję o tym jak Romowie Nas traktują. 100% poparcia dla władz. Nie widzę w ich zachowaniu ksenofobii. Wiadomo - Romowie uważają, że Im się więcej należy niż Polakom... Jak dla mnie - Sybir - to jedyne odpowiednie miejsce dla Nich. Niech sobie założą na terenach niezaludnionych własne państwo i tam nakładają własny porządek. Nie jestem rasistą, ale Romów nienawidzę - ale mam do tego podstawy. To głównie Oni są tzw 'marginesem społecznym'. Nie jest to jednak spowodowane pechem życiowym, a zwykłym lenistwem i krętactwem. Uważają, że Im się wszystko od państwa należy. Nasze państwo najpierw powinno zadbać o polskich obywateli, a później myśleć o mniejszościach, które wykorzystują Nasza naiwność.
Odpowiedz
webster
2009-12-03 20:59:21
0 0
Buhaha:)) Biedni romowie:))))))) Jak napadają na Kopernika na małolatów,to też wina Władz kapelanie????? A może rasistowskiej społeczności L-wej???:))
Odpowiedz
webster
2009-12-03 21:08:45
0 0
Może powinniśmy(mieszkańcy miasta i okolic) napisać list do Prezydenta RP. Gdyby Głowa Państwa dowiedziała się,co wyprawia w Naszym regionie 'mniejszość',to może coś by ruszyło w tej sprawie?? Ks. opocki idzie w zaparte,broniąc ich wszystkich,a przy okazji straszy lokalne władze Rzecznikiem i co najśmieszniejsze Biskupem:)) A ja się pytam szanownego księdza... Co ma Ordynariusz Diecezjii do władz w demokratycznym Państwie??? To jakiś absurd!!!
Odpowiedz
caymann
2009-12-03 21:18:31
0 0

Komentarz usunięty

Odpowiedz
bolo
2009-12-03 21:31:10
0 0
caymann te dzieci na zdjęciu też był przepuścił przez komin??? Piękna wypowiedź białego porządnego Polaka.
Odpowiedz
bolo
2009-12-03 21:32:25
0 0
wstyd!!! idź się puknij w głowę caymannn
Odpowiedz
caymann
2009-12-03 22:02:14
0 0
przepraszam trochę to napisałem zbyt dosadnie ale takie moje zdanie bo to co sie dzieje z Romami w L-wa to tragedia. Maja obóz nad popradem to niech sie rozbiją tam jak w limanowej mają problem i nie tylko oni bo MY większy. 'bolo' - dzieci też kiedyś dorastają i bedą takie same jak dzisiejszy dorosły Rom
Odpowiedz
Ewenement
2009-12-03 22:04:23
0 0
Kazdy rom jest romem I kazdy polak polakiem^^
Odpowiedz
Ewenement
2009-12-03 22:04:57
0 0
caymann nie ma o co przepraszac:)
Odpowiedz
Ewenement
2009-12-03 22:08:39
0 0
Bolo ale czemu wstyd?? NIe rozumiem Ciebie:P
Odpowiedz
bolo
2009-12-03 22:31:34
0 0
niech caymann się wytłumaczy jakie bzdury napisał w notce, którą usunął administrator. Ale przemyślał, przeprosił więc jest ok.
Odpowiedz
bolo
2009-12-03 22:33:03
0 0
zgadzam się niemal z wszystkimi komentarzami powyżej, ale nie jestem zwolennikiem unicestwienia Cyganów. Za tego typu komentarze może zabrać się prokurator.
Odpowiedz
andzia287
2009-12-03 22:59:26
0 0
Zgadzam się z bolo.Nie można unicestwiać Cyganów i wszystkich pakować do jednego wora. Aczkolwiek nie można im też pozwolić na samowolę. Rzeczywiście legalizacja ich budynków to absurd. Ludzie czasem miesiącami starają się o pozwolenie a Romom chce się dać to za darmo. Nie zapomnijmy jednak, że oni też są ludźmi.
Odpowiedz
nulka
2009-12-03 23:12:47
0 0
Wydaje mi się że ksiadz nie wie o tym co naprawdę wyprawiają romowie.Może trzeba mu to uświadomić-niech ksiądz sprawdzi w jaki sposób kożystają z opieki medycznej? wymuszając pierwszeństwo u lekarza zawsze muszą być pierwsi.Nie mogą czekać w kolejce jak wszyscy-bo im się spieszy.ciekawe gdzie???????
Odpowiedz
nulka
2009-12-03 23:16:11
0 0
Nikt nie chce ich unicestwić ale dlaczego są bezkarni? Niech zapracują na szacunek!
Odpowiedz
InKa
2009-12-03 23:25:16
0 0
zgadzam się z tobą. niech zapracują na siebie,zamiast słynnej świetlicy stworzyć im obóz pracy.-dać im szansę. nie zechcą pracować...zabrać wszystkie świadczenia .
Odpowiedz
InKa
2009-12-03 23:29:50
0 0
ciekawa jestem czy ks. Opocki to czyta. jeśli tak to niech ma odwagę napisać coś mądrego w obronie -swoich ROMÓW-
Odpowiedz
afaik
2009-12-04 01:46:33
0 0

ludzie!!!!!rasiści!!!!jak możecie???nie wstyd wam??????romowie to taki bidny, zacofany i prześladowany naród!!!!!nie macie serc!!!!!należą się im wyższe zasiłki i lepsza opieka!!!!!a Pan Starosta niech się wstydzi tych jakże zawstydzających nasz region wypowiedzi!!!!skandal!!!!!BUHAHAHAHAH ŻARTUJE!!!!!*****

Odpowiedz
Gargamel
2009-12-04 08:25:52
0 0
No jasne że Ks. Opocki będzie trzymać za Cyganami. Panie Starosto niech Pan nie zbulwersuje sie bo Ks. Opocki siedzi na ich czele. Ciekawie ci przyjdą w przyszłym roku do Limy na Odpust we wrześniu
Odpowiedz
kpiarz
2009-12-04 12:08:14
0 0
Obawiam się, że jak tak dalej szanowny ksiądz Opocki będzie podpuszczał romów do domagania się wszystkich możliwych przywilejów łącznie z gwiazdką z nieba to w końcu kilku ludziom o słabszych nerwach owe nerwy 'puszczą' i dojdzie do prawdziwej tragedii. A najgorsze będzie to, iż wówczas 'światły duszpasterz' będzie mógł już z pełnym przekonaniem popartym zaistniałą sytuacją opowiadać o prześladowaniu romów w Limanowej. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest ze strony księdza działanie celowe - doprowadzić swoimi działaniami do tragedii, nie ważne jak kosztownej, aby mieć argument do obrony. Czy to aby na pewno jest zgodne z nauką kościoła. Ksiądz powinien raczej uświadomić swoim podopiecznym fakt, że to oni działają niezgodnie z prawem i powinni przynajmniej, mówiąc trywialnie 'skulić uszy po sobie', a nie eskalować napięcie swoimi głupimi protestami.
Odpowiedz
kpiarz
2009-12-04 13:02:44
0 0
Należy zorganizować publiczną debatę Pan Starosta kontra Ks. Opocki w domu kultury. Pan Starosta w swoim oświadczeniu wyraził chęć spotkania i rozmów. Niechaj Duszpasterz romów zobaczy, jak wielu ludziom nie podobają się jego działania.
Odpowiedz
szuwar77
2009-12-04 14:19:00
0 0
I ja chętnie wziąłbym udział w takiej publicznej debacie, bo o ile rozumiem i w dużej części popieram sposób podejścia do sprawy Pana Starosty o tyle argumenty i postępowanie ks. Opockiego w ogóle do mnie nie przemawiają. Starosta chce, więc czekamy na Duszpasterza Romów i zaproszenie dla zainteresowanych problemem koegzystencji mieszkańców Limanowej...
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-04 15:33:57
0 0
Podpisuje się pod propozycją debaty. Mam tylko nadzieję że będą na niej służby porządkowe, bo w świetle ostatnich zdarzeń na fabrycznej nie czuł bym się bezpiecznie. Tylko na pewnie ks. Opocki nie będzie miał czasu. Tak było na ostatnim spotkaniu dotyczącym romów. Prościej przecież nasmarować pismo że ktoś jest rasistą. A czytając słynne pisemko dochodzę do wniosku że też jestem rasistą. Gdyż chcę równego traktowania, dlaczego ja płaciłem za węgiel prawie 800zł za tonę a oni dostali go za darmo? Dlaczego ich baraki mają zostać zalegalizowane a ja musiałem prosić o pozwolenia. Dlaczego ja co miesiąc oddaje w podatkach połowę swojej pensji a oni dostają równowartość tejże pensji za nic. Nie przepraszam nie za nic za to że są mniejszościa. Czy jest to sprawiedliwe odpowiedzcie sami a najlepiej niech odpowie duszpasterz na debacie.
Odpowiedz
limanowiok
2009-12-04 15:36:33
0 0
Romowie chyba cyganią bo to 'ksadz-patron' raczej im ten protest napisal. Nikt im nie broni zyc wg ogolnie panujacych zasad! Chyba ze... jesli jest przyzwolenie spoleczne na tworzenie nowych kanonow rodem z Westernu to moze 'biale twarze' tez zaczna zyc wg zasad 'bo tak mi sie podoba' Panie Starosto jestesmy z panem!
Odpowiedz
limanowiok
2009-12-04 15:40:04
0 0
Jak Rom zaszlachtowal Belga za MP3 to wszyscy mowia ze to POLAK (nie wspominajac ze romskiego pochodzenia), ale jak Romom mowi sie ze czas zaczac zyc jak wszyscy biali to wtedy pod wodza ksieda krzycza ze sie ich dyskryminuje, ze nie ze im wiecej sie nalezy. To jak to jest - to sa Romowie czy Polacy :) ?
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-04 15:53:26
0 0
Ta rodzinka pokazana na zdjęciu, to chyba jedna z nielicznych gdzie ojciec pracuje i dzieci są zadbane. Bo reszcie sie nie chce pracować a ich dzieci plątają sie brudne po okolicy..
Odpowiedz
trelelele
2009-12-04 15:59:53
0 0
przesadzacie troche czyz nie sadzicie????Wiekszosc to pewno katolicy wierzacy a tak muwicie o ksiedzu WSTYD NORMALNIE!!!!!! a co do romuw to zasluguja na szanse tak jak kazdy inny czlowiek a co do romow to ja do nich nie mam nic moze czasem przesadzaja ale to jest caly problem w tym ze sa dyskryminowani ludzie jak gdzie oni maja robic jak dla nas nie ma roboty wescie pierwsze zastanowcie sie co macie napisac a pozniej piszcie zeby to mialo sens TO TEZ LUDZIE TAK JAK WY
Odpowiedz
trelelele
2009-12-04 16:02:54
0 0
a nie tylko romow dzieci sie plataja brudne biale tez czy ty tego nie widzisz ale przeciez lepiej widziec u kogo a nie u siebie
Odpowiedz
kpiarz
2009-12-04 16:09:04
0 0
Trelelele a kto zatrudni człowieka, który lada chwila może go okraść lub zabić waląc obuchem siekiery w głowę. Człowieku weź ty się zastanów co piszesz - jak ktoś ma z własnej woli zatrudnić osobę która urąga wszelkim zasadom praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-04 16:10:42
0 0
Jak już do katolicyzmu i księży skaczesz to post nad tobą z tego co wiem wypowiada się ksiądz. Ale nie jestem tego pewien, tak czy siak ksiądz nie jest bogiem i jest grzeszny tak samo jak my i może popełniać błędy.
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-04 16:12:51
0 0
'a co do romuw to zasluguja na szanse tak jak kazdy inny czlowiek'. Przeciż Wy (skoro o nas piszesz My)ciągle dostajecie szansę od Limanowian, ale niestety jej nie wykorzystujecie. Ileż można tolerować takie zachowanie.
Odpowiedz
trelelele
2009-12-04 16:29:25
0 0
no a ilu z nas bialych daje sie szanse tez kradna zabijaja itd itp zastanow sie
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-04 16:46:04
0 0
O to chodzi w tym wszystkim, że właśnie biali nie dostają żadnych szans (na szczęście) i tak samo powinno być wobec cyganów. Równość wobec wszystkich. Zgrzeszyłeś pokutuj.
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-04 16:56:19
0 0
Zresztą co tu dużo pisać, jeśli zaczną normalnie żyć i funkcjonować jak na człowieka przystało, będą mogli liczyć nawet na mój szacunek (może kiedyś). Wszystkim oburzonym negatywnymi wypowiedziami internautów (oczywiście w granicach dobrego smaku) proszę abyście udowodnili, że można przeżyć z 'braćmi' cyganami jeden miesiąc, jak kiedyś udowodnili to posłowie, próbują wyżyć miesiąc za 500 zł. Powodzenia w nowym Reality Show.
Odpowiedz
konto usunięte
2009-12-04 17:04:33
0 0
trelelele po pierwsze.....zanim zaczniesz pisać bzdury poszukaj słownika j.polskiego piszesz jak analfabeta...wiesz jak wygląda literka Ó poszukaj a znajdziesz.. po drugie ..to co piszesz to jakiś skrajny debilizm żal mi Ciebie bo cygana to ty widziałeś ostatni raz na obrazku w czytance dla dzieci..zejdz na ziemię ..najlepiej w Koszarach...jak ci beżowi nakopią do ... to zobaczysz że prawda boli nawet tych którzy przepisują hasełka z GW...porażka
Odpowiedz
elf
2009-12-04 18:57:07
0 0
Cyganie nie mają wstydu drzeć mordę publicznie... i mocni są w grupie. Zresztą zawsze chodzą całą bandą. Nie dziwne, że wtedy czują się mocni w gębie i w pięściach. Bazują na zastraszeniu społeczeńśtwa. My kulturalni ludzie nie wyobrażamy sobie darcia ryja w sądzie, szpitalu czy urzędzie. Myślę, że nawet urzędnicy im przez to ulegają, bo wolą mieć ich z głowy... A taka niemoc jaka mnie ogarnia na samo ich wspomnienie to straszne!! Choć znam kilku fajnych cyganów, którzy mieszkali w bloku po sąsiedzku i oni też się pewnie za tą resztę wstdzą.A księdza na księżyc- zacofaniec jeden! Niech ich wszystkich wezmie do siebie!
Odpowiedz
elf
2009-12-04 18:59:22
0 0
Wyzwalają we mnie straszne uczucia i chęci...
Odpowiedz
Jolka
2009-12-04 19:17:58
0 0
Cyganie zjeżdżają do nas bo ich tutaj za dobrze traktujemy. Pozbawić ich przywilejów i finansowania. Jak nie spełniają warunków dla swoich dzieci odebrać im je i zapewnić rodziny zastępcze. Wyjdzie to na dobre im i tym biednym dziecią.
Odpowiedz
elf
2009-12-04 19:24:57
0 0
Jolka - wiesz jak oni robią z tymi dziećmi?? Oddają je do rodzin zastępczych, bo nie mają je za co utrzymywać - ale te zastępcze rodziny to ich rodzice, czyli dziadkowie tych dzieci...I wychodzi na to, że wszyscy są dalej w tym samym domu i biorą grubą kasę jako rodzina zastępcza. Wiem to, bo moja znajoma jest u nich kuratorem!
Odpowiedz
Asmodeusz
2009-12-04 19:37:50
0 0
Za to swoje żerowanie na nieszczęściu innych księżulo opocki będzie smażył się na samym dnie piekła, a za nagabywanie do żebractwa powinien znaleźć się w pierdlu. Rozwiązanie problemu cygańskiego który stworzył ten klecha jest następujące. Po pierwsze wstrzymanie datków na tacę niech mu płacą jego pupilki. Po drugie niech w końcu zadecyduje demokracja i mieszkańcy w referendum wypowiedzą się czego chcą tak jak w ostatnich dniach Szwajcarzy wypowiedzieli się na temat minaretów.
Odpowiedz
boq
2009-12-04 22:05:30
0 0
A nasz proboszcz to w jakim celu zaprosił romów do 'pielgrzymowania' do Limanowej?. Niech zobaczy co dzieje się na limanowskim rynku po takiej 'pielgrzymce'. Ilu jest w kościele a ilu w tym czasie koczuje na rynku i okolicach
Odpowiedz
szuwar77
2009-12-04 22:27:42
0 0
boq dobrze, że mi przypomniałeś o jeszcze jednej rzeczy, o którą chciałem zapytać ks. Opockiego: co ksiądz ma do powiedzenia na temat załatwiania potrzeb fizjologicznych w Bazylice Limanowskiej w trakcie trwania mszy podczas Pielgrzymki Romów? Czy to jest ich sposób na integrację i dialog z jakby nie patrzeć cywilizowanym państwem - członkiem UE? Mnie już raczej nikt nie przekona do prowadzenia dialogu z Romami - i podkreślam, że nie jestem rasistą i stanowczo odcinam się od takich treści. Ja po prostu chcę żyć w państwie gdzie szanowane jest prawo i pieniądze podatników nie są wydawane na utrzymanie egzystencji mniejszości narodowej. Dziwne, że w Polsce żadna inna mniejszość nie walczy tak ambitnie o swoje prawa i o żadnej innej mniejszości nie słyszy się tyle złego...Myślę, że wszyscy wypowiadający się w tej sprawie na tym forum mają jasno sprecyzowane podejście do tematu i nikt nikogo nie przekona, że ma rację lub nie. Pomysł debaty z udziałem władz samorządowych i mieszkańców jest bardzo dobry i nawet wręcz potrzebny do pokazania jak dużo ludzi faktycznie popiera Romów i ich sposób na wegetację z zasiłków a ile osób stanowczo sprzeciwia się takiej rzeczywistości. Ja bym się nie obawiał o brak obecności służb porządkowych...jestem pewien, że tych mniej zachwyconych teoriami ks. Opockiego będzie zdecydowanie więcej.
Odpowiedz
szuwar77
2009-12-04 22:31:09
0 0
Wierzę, że ks. Opocki uważnie czyta te komentarze i jak spotkamy się osobiście to nie będzie zaskoczony poruszanymi tematami.
Odpowiedz
mateoWRC
2009-12-05 17:46:44
0 0
Dongi i reszta gadów GUTEK WYSZEDŁ !!! :)
Odpowiedz
elf
2009-12-06 18:58:55
0 0
Ciekawe czy te wszystkie 'owieczki' Opockiego chodzą do kościoła??? Bo to, że nie dają na tacę to pewne, bo niby skąd...
Odpowiedz
klaczu
2009-12-06 20:45:42
0 0
Ja absolutnie nie widze nic rasistowskiego w wypowiedzi pana Puchały, moim zdaniem ten człowiek wypowiedział się jasno, czym są dla naszego regionu cygany z Koszar oraz ci mieszkający w samej Limanowej!!! A jakieś śmieszne protesty cyganów to na 200% pomysł oraz sama treść księdza Opockiego, w sumie wcale mu się nie dziwie, że tak zaciekle walczy za swoimi braćmi, bo jakby mógł się teraz wycofać jak działa z nimi od lat... ale naprawdę na jego miejscu troszke bym się zreflektował, bo NIE WIERZE, że nie wie o wyczynach podopiecznych, więc raczej warto w tej sytuacji przyjąć stronę negocjatora a nie dyktatora !!! W sumie przez tyle lat nie pomogła polubowna integracja, więc niech teraz nie oczekują Bóg wie czego, jak z dnia na dzień jest tylko gorzej. Nie pomogła metoda kija i marchewki, trzeba użyć samego kija....proste....
Odpowiedz
bocian
2010-01-12 09:00:05
0 0
Panowie niech mają lepiej tylko niech pracują tak jak my Polacy i budują domy opłacają wszystko plany itd a oni czekają na gotowe.A jak mają prace to jej nieszanują tylko zastraszają jeszcze lepiej mieć Panstwo Polskie za sponsora
Odpowiedz
goralbmw
2010-04-21 11:01:58
0 0
DOBRZE TYM BRUDNYM ROMOM NIECH WRACAJA DO SIEBIE INDIANCY.... SAM ZOSTALEM PRZEZ NICH OKRADZIONY POBITY PRZEZ NIEJAKIEGO ALLADYNA.... A POLICJA POWIEDZIALA ZE NIC NIE MOGA ZROBIC BO ON JEST ROMEM..... WIEC DOBRZE ZE STAROSTA WYKORZYSTUJE SWOJE STANOWISKO I MOZE WKONCU COS ZROBIC Z TYM ... TERAZ GDYBY JAKIS CYGAN RUSZYL MEGO SYNA TO SZCZERZE BYM GO CIAGAL PO LIMANOWSKICH LASACH NA LINCE CHOLOWNICZEJ.......
Odpowiedz
goralbmw
2010-04-21 11:03:41
0 0
WRACAJAC DO KSIEDZA TO NIECH NIE UDAJE SWIETEGO BO DOBRA KASE MUSIAL DOSTAC OD ROMOW NA TACE.... JUZ DOSC JEST AFER Z KSIEZAMI....
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Romowie oskarżają starostę o rasistowskie wypowiedzi"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in