Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Przekazano plac budowy, przebudowa skrzyżowania do końca listopada

02.01.2021 15:03:00 PAN 8 11889

Limanowa. Przekazano już plac budowy pod modernizację skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Jana Pawła II (DK 28), Kopernika i Kolejowej w Limanowej. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada tego roku. Wykonawcą jest spółka ZIBUD z Kamienicy.

Jak już informowaliśmy, w porozumieniu z GDDKiA, miasto przyjęło rolę inwestora zastępczego dla tej inwestycji. Samorząd z własnych środków sfinansował projekt, zaś koszty robót budowlanych i nadzoru nad inwestycją leżą po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Po procedurze przetargowej okazało się, że zaplanowane wstępnie i zapisane w porozumieniu środki będą niewystarczające. Miasto wystąpiło do GDDKiA o zwiększenie finansowania, a ta zwróciła się o zgodę do Ministerstwa Infrastruktury. 

Ostatecznie, na zadanie przyznano kwotę 4 mln 247 tys. zł. Sam koszt przebudowy to 3 mln 743 tys. zł, 60 tys. zł kosztował będzie nadzór inwestorski, zaś pozostała kwota z dofinansowania do rezerwa na ewentualne nieprzewidziane roboty. 

W dniu 17 grudnia przekazano plac budowy w obecności burmistrza, przedstawiciela GDDKiA, inspektora nadzoru oraz reprezentantów wykonawcy – spółki ZIBUD z Kamienicy. Termin realizacji zadania wyznaczono na koniec listopada tego roku. 

- Chciałem podziękować ministrowi infrastruktury oraz GDDKiA za to, że ta inwestycja doszła do realizacji, że zostały zwiększone środki – powiedział na ostatniej sesji Rady Miasta Limanowa burmistrz Władysław Bieda. - Jest to do tej pory najbardziej kolizyjne skrzyżowanie w Limanowej, jego przebudowa z pewnością poprawi bezpieczeństwo na terenie miasta. Wystarczy przypomnieć, iż statystyki z 2019 roku pokazywały, że było tam 18 wypadków – zaznaczył burmistrz. 

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa istniejących warunków ruchu, w tym poprawa płynności ruchu na drodze krajowej nr 28, a także poprawa bezpieczeństwa na wlotach podporządkowanych skrzyżowania dk 28 z ulicami Kopernika i Kolejową. Przedsięwzięcie miało zostać zrealizowane już kilka lat temu. Były nawet pieniądze na ten cel w postaci oszczędności po przetargu na remont odcinka drogi krajowej nr 28 – ul. Piłsudskiego, ale środki te zostały przesunięte na inne zadania. GDDKiA tłumaczyła, że do podjęcia takiej decyzji skłonił ją m.in. fakt, że projektowany układ skrzyżowania tak bardzo ingeruje w sąsiednie tereny i konstrukcję korpusu drogowego, iż planowanych prac nie da się przeprowadzić w oparciu o zgłoszenie robót w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, konieczne jest natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in