Wtorek, 03 sierpnia
Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Od wczoraj nowy wskaźnik mieszkaniowy

02.10.2011 19:21:37 top 0 4904

Od 1 października w Małopolsce obowiązuje nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kwadratowego w budynkach mieszkalnych.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, ustalił, że wskaźnik dla Krakowa wynosić będzie 4416, a dla województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa 3723 zł.

Wskaźnik będzie obowiązywał od 1 października 2011 do 31 marca 2012 roku. Wskaźnik dla Krakowa spada o 7,2 procent, a dla Małopolski wzrasta o 3,5 procent. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 4759 zł dla Krakowa i 3596 zł dla reszty województwa.

Wskaźnik jest używany w Towarzystwach Budownictwa Społecznego, czyli TBS-ach. W budynkach TBS-ów poziom czynszów nie może wzrosnąć powyżej 4 procent wartości odtworzeniowej (Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Bywa stosowany przez gminy przy określaniu wysokości czynszu w lokalach komunalnych.

Z kolei w Ustawie o ochronie praw lokatorów znajduje się zapis, że wartość odtworzeniową lokalu liczy się mnożąc jego powierzchnię użytkową i wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Jeśli właściciel mieszkania wprowadza podwyżkę czynszu, to gdy przekroczy ona 3 procent wartości odtworzeniowej, najemca ma prawo zażądać jej uzasadnienia i kalkulacji, a następnie zakwestionować podwyżkę, wnosząc do sądu pozew o ustalenie na podstawie przepisów ustawy, że podwyżka jest niezasadna. Udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu.

Wskaźnik jest ważny dla osób, które planują zakup mieszkania w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (z sierpnia 2011 roku), na podstawie której obecnie realizowany jest ten program, przewiduje, że cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego itd., na który został udzielony kredyt preferencyjny, ma nie przekraczać kwoty, którą otrzymujemy po pomnożeniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wartość średniego wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 w przypadku nieruchomości rynku pierwotnego, a 0,8 w przypadku nieruchomości rynku wtórnego, oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku Krakowa ten średni wskaźnik wynosić będzie 4587 dla rynku pierwotnego i 3670 zł dla rynku wtórnego, natomiast dla reszty województwa z 3659 dla rynku pierwotnego i 2927 zł dla rynku wtórnego.

(Fot. sxc.hu)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in