Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Nowa pensja wójta - wyższa o ponad 9 tys. zł

16.11.2021 12:40:00 PAN 42 13559

Słopnice. Do kwoty ponad 19 tys. zł brutto miesięcznie wzrosło wynagrodzenie wójta Adama Sołtysa. Rada Gminy Słopnice w miniony piątek dostosowała pobory wójta do znowelizowanych przepisów.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się w miniony piątek, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługującego wójtowi Adamowi Sołtysowi. 

Uchwała zakłada, iż miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wójta gminy Słopnice wynosi 10 250 zł, natomiast dodatek funkcyjny został ustalony w wysokości 3 150 zł. Dodatek specjalny to 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i wydatku funkcyjnego, co daje kwotę 4 020 zł. Z uwagi na długi staż, wójtowi przysługuje także 20% wynagrodzenia zasadniczego tytułem dodatku za wieloletnią pracę. Radni uchwalili wójtowi pensję w maksymalnej wysokości, jaką przewidują znowelizowane przepisy.

Jak zatem można wyliczyć, łącznie miesięczna pensja wójta została określona w wysokości 19 470 zł brutto. Dla porównania, po obniżce wynikającej z rozporządzenia premiera w 2018 roku, do tej pory wójtowi przysługiwało wynagrodzenie w łącznej kwocie 10 180 zł brutto miesięcznie. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, ale mając zastosowanie od dnia 1 sierpnia tego roku, co oznacza, iż Adamowi Sołtysowi przysługuje wyrównanie za trzy poprzednie miesiące oraz miesiąc bieżący.

Zgodnie z przyjętą przez parlament nowelizacją ustawy, w tym roku wzrastają zarobki nie tylko marszałków, starostów, wójtów i burmistrzów oraz prezydentów miast, ale i diety przysługujące radnym na każdym szczeblu samorządu. 

(Fot.: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in