Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Liczba mieszkańców zdecyduje o milionach?

16.01.2022 00:35:00 PAN 13 6013

Limanowa. Ilu mieszkańców rzeczywiście liczy Limanowa i jakie to ma znaczenie? Jak się okazuje ewentualne konsekwencje dotyczą… pieniędzy i to dużych - z jednej strony wysokości diet radnych i pensji burmistrza, a z drugiej ogromnych dofinansowań.

Na oficjalnej stronie samorządu pojawiła się informacja zawierająca statystyczne podsumowanie roku 2021 w mieście Limanowa. Magistrat podał, że na dzień 31 grudnia 2021 roku „miasto Limanowa liczyło 14 637  mieszkańców, w tym 7 481  kobiet i 7 156 mężczyzn”.

Temat był poruszany także podczas ostatniej sesji Rady Miasta Limanowa. Burmistrz podał w trakcie swojego sprawozdania dane dotyczące liczby urodzeń i zgonów, a nawet najpopularniejsze i najrzadsze imiona nadawane dzieciom przez rodziców, ale nie przedstawił danych obejmujących ogólną liczbę mieszkańców miasta w 2021 roku. 

W ślad za danymi na stronie podaliśmy na łamach portalu informację na temat spadku ludności miasta. Około południa zadzwonił do nas burmistrz Władysław Bieda, informując o pewnym nieporozumieniu. Mianowicie, przedstawione przez urząd na stronie internetowej dane obejmować mają wyłącznie statystykę Urzędu Stanu Cywilnego dotyczącą osób zameldowanych. Według burmistrza, Limanową w rzeczywistości zamieszkuje większa liczba osób, a wynikać ma to z faktu, iż nie wszyscy dopełniają obowiązku meldunkowego, za co w zasadzie nie ma żadnych sankcji. 

Burmistrz przesłał do nas kopię dokumentu datowanego na 10 stycznia, a stanowiącego odpowiedź na wcześniejsze pismo z Urzędu Skarbowego w Limanowej. Nie wiemy, czego dotyczy sprawa sygnalizowana przez skarbówkę już 20 grudnia ubiegłego roku, ale w odpowiedzi znalazły się informacje o liczbie mieszkańców Limanowej, opracowane na podstawie „rejestru mieszkańców, danych od zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych oraz z MZGKiM (na podstawie złożonych deklaracji śmieciowych i zużycia wody)”. W piśmie burmistrz informuje Urząd Skarbowy, iż na dzień 31 grudnia 2021 roku miasto Limanowa zamieszkiwały 15 552 osoby. 

Dlaczego liczba mieszkańców ma znaczenie? Miasto od lat balansuje bowiem na granicy dwóch progów, którymi różnicuje się samorządy na szczeblu gminnym. Zatem spadek ludności poniżej 15 tysięcy mieszkańców może mieć poważne konsekwencje finansowe – tak dla samego samorządu, jak i jego włodarzy. 

W grudniu radni podejmowali uchwały określające składniki wynagrodzenia burmistrza oraz wysokość swoich diet. W obu przypadkach zastosowano przepisy dotyczące samorządów o ludności pomiędzy 15 tys. a 100 tys. mieszkańców. 

W przypadku burmistrza różnica w zarobkach jest stosunkowo niewielka – obecnie Władysław Bieda otrzymuje maksymalne możliwe wynagrodzenie w łącznej wysokości 20 130 zł brutto miesięcznie; gdyby Limanowa zaliczała się do niższego progu, maksymalna pensja wynosiłaby 19 470 zł brutto, więc mowa o 660 zł brutto różnicy. 

Inaczej jednak sprawa wygląda w odniesieniu do diet radnych. Grudniową uchwałę radni podjęli przy założeniu, że miasto Limanowa mieści się w przedziale pomiędzy 15 tys. a 100 tys. mieszkańców, co oznaczało, iż dopuszczalna przez przepisy maksymalna wysokość diety nie może przekraczać 75% z 2,4-krotności kwoty bazowej. 

Punktem wyjścia jest zatem kwota 3 220,96 zł. Gdyby Limanową zaliczyć jednak do gmin, których ludność nie przekracza 15 tys. mieszkańców, maksymalna wysokość diety wynosiłaby 2 147,30 zł. To o 1 073 zł mniej. 

Poniżej podajemy aktualne stawki diet, określone w nowej uchwale Rady Miasta Limanowa, w nawiasach zaś możliwą wysokość diet w najniższym progu, związanym z liczbą mieszkańców. 

Dieta przewodniczącej wynosi 95% dopuszczalnej kwoty, w przypadku Jolanty Juszkiewicz mowa zatem o miesięcznym uposażeniu w wysokości 3059,91 zł (2039,93 zł). Dla wiceprzewodniczących Leszka Woźniaka i Stanisława Orzechowskiego przewidziano 75% maksymalnej diety, czyli 2415,72 zł (1610,47 zł). Takie same diety należą się przewodniczącym stałych komisji Rady Miasta. Z kolei wiceprzewodniczący tych komisji mogą liczyć na 65% maksymalnej kwoty, a zatem na 2093,62 zł (1395,74 zł). Diety pozostałych radnych określono na poziomie 60%, czyli na kwotę 1932,57 zł (1288,38 zł). 

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wysłaliśmy prośbę o interpretację wydziału prawnego i nadzoru z pytaniem, jakie dane (zameldowania czy zamieszkania) oraz na podstawie jakich źródeł powinny przyjmować samorządy w uchwałach regulujących wysokość zarobków i diet. 

Warto pamiętać, że konsekwencje zmiany klasyfikacji miasta Limanowa najpoważniejsze mogą się okazać dla samego samorządu i jego mieszkańców. Wiele programów, umożliwiających pozyskanie dofinansowania na różnego rodzaju inwestycje, w prowadzonych naborach także przyjmuje taki podział samorządów – na większe pieniądze mogą liczyć liczniejsze samorządy; w niektórych programach najmniejsze gminy w ogóle nie mogą aplikować.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in