Piątek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Komenda podsumowała szkolenia dla strażaków-ochotników

01.03.2021 05:11:00 PAN 0 2424

W roku 2020 w Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej zorganizowano i przeprowadzono 11 szkoleń dla członków OSP z terenu powiatu limanowskiego. Szkolenia rozpoczęło 260, a ukończyło 254 słuchaczy.

W minionym roku zorganizowano dwie edycje szkolenia podstawowego dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (szkolenie ukończyło 78 osób, w tym z jednostek KSRG – 42 osoby, z pozostałych jednostek – 36 osób); pięć edycji szkolenia dla dowódców (KDR - szkolenie ukończyło 96 ratowników OSP, w tym z jednostek KSRG – 59 osób, z pozostałych jednostek – 37 osób); oraz edycje szkolenia naczelników OSP - szkolenie ukończyło 80 ratowników OSP, w tym z jednostek KSRG – 42 osoby, z pozostałych jednostek – 38 osoby).

Łączna liczba strażaków-ratowników OSP spełniających wymagania formalne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tj. wiek do 65. roku życia, aktualne badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenie pożarnicze) to na koniec stycznia tego roku 1519 druhów (1012 – KSRG, 507 – jednostki pozostałe). 

W tej liczbie uprawnienia dotyczące ratownictwa technicznego posiada 1044 strażaków; kierowców-konserwatorów sprzętu OSP – 314 strażaków; działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach – 614 druhów; kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń – 898 strażaków; kierowania działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców) – 571 druhów; funkcji naczelnika – 221 strażaków; kwalifikowanej pierwszej pomocy – 404.

- Podniesienie poziomu merytorycznego zajęć, jak również atrakcyjności kursów jest jednym z głównych priorytetów kierownictwa KP PSP Limanowa. Pomimo występujących w minionym roku ze względu na pandemię koronawirusa utrudnień, udało się przeprowadzić, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznych, 11 edycji szkoleń na trzech poziomach. W zgodnej ocenie zarówno uczestników szkoleń, funkcyjnych jednostek OSP jak również wykładowców i instruktorów, w ostatnim roku udało się utrzymać wysoki poziom zajęć – podkreśla st. kpt. Marcin Kulig z wydziału operacyjno-szkoleniowego w Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej.

Organizacja szkoleń była możliwa dzięki zaangażowaniu finansowemu Starostwa Powiatowego w Limanowej, jak również wsparciu następujących organizacji i firm: jednostki OSP w Łososinie Górnej, która otworzyła swój poligon dla słuchaczy szkoleń podstawowych oraz salę wykładową w budynku strażnicy na potrzeby egzaminów, właściciela firmy „Midrew” udostępniającego terenu pod ww. poligon, klubu LKS „Płomień” oraz właściciela Stacji Demontażu Pojazdów „Łomzik” w Tymbarku udostępniającego na potrzeby ćwiczeń wraki pojazdów.

(Źródło/fot.: KP PSP Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in