Poniedziałek, 25 stycznia
Elwira, Paweł, Miłosz, Tatiana

Jest wniosek o ZRID dla obwodnicy Chełmca - budowa w 2022 i 2023 roku

02.12.2020 07:13:00 top 2 4581

Chełmiec. Do Wojewody Małopolskiego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) obwodnicy Chełmca w ciągu DK28. Obwodnica ułatwi przejazd przez Chełmiec kierowcom dojeżdżającym do Nowego Sączą od strony Limanowej.

 - Obwodnica przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28 i uzupełnieni istniejącą obwodnicę Nowego Sącza. Początek odcinka zlokalizowany jest na ul. Limanowskiej, koniec natomiast na ul. Marcinkowickiej, gdzie połączony zostanie poprzez istniejące rondo z północną obwodnicą Nowego Sącza - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA.
 
Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
 
W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie :
- nowy odcinek drogi krajowej o długości 1,406 km,
- 4 obiekty inżynierskie: 2 mosty i 2 wiadukty,
- jezdnie dodatkowe o długości około 0,372 km,
- kanał technologiczny o długości około 1,477 km,
- ściany oporowe o długości około 0,248 km,
- urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, osadniki i separatory,
- ciągi piesze wzdłuż drogi głównej.
 
- Początkowo planowano wykonanie trzech obiektów inżynierskich, jednak Wójt Gminy Chełmiec odstąpił od zawartego z GDDKiA porozumienia, zgodnie z treścią którego gmina zobowiązywała się do budowy nowego odcinka drogi pomiędzy ul. Leśną a ul. Węgrzynek, który zapewniałby dostęp do usytuowanych przy ulicy Węgrzynek nieruchomości - informuje GDDKiA - Odstąpienie od realizacji zapisów porozumienia spowodowało, konieczność zaprojektowania dodatkowego wiaduktu zamiast tymczasowego zjazdu. Wiadukt ten umożliwi bezkolizyjne przejście obwodnicy nad ulicą Węgrzynek, bez ingerencji w istniejący układ drogowy i zapewni dostęp do nieruchomości.

Po uzyskaniu decyzji ZRID od wojewody ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy. Roboty przewidziane są w latach 2022 – 2023.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in