Środa, 26 stycznia
Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma

GDDKiA odrzuca społeczny wariant. Mieszkańcy żądają szczegółowych analiz i blokują prace geologiczne

05.12.2021 16:30:00 PAN 23 11236

GDDKiA poinformowała, że przy dalszych analizach przebiegu obwodnicy Limanowej nie będzie brała pod uwagę propozycji mieszkańców, zgłoszonych w ramach tzw. wariantu społecznego. Jego inicjatorzy domagają się jednak szczegółowego opracowania wariantu przez projektantów, a następnie poddania go konsultacjom społecznym, jak miało to miejsce w przypadku trzech wcześniejszych koncepcji. Do tego czasu część właścicieli działek wskazanych do realizacji badań geologicznych nie wyraziła zgody na wykonanie odwiertów.

Na początku listopada krakowski oddział GDDKiA poinformował mieszkańców zrzeszonych w sprawie budowy obwodnicy, że zgłoszone przez nich propozycje zostały poddane analizie, ale nie zostaną uwzględnione w dalszych pracach projektowych. Szczegółowej analizy ani wyliczeń projektantów nie przedstawiono, a samo pismo ma dość ogólnikowy charakter. Tzw. wariant społeczny, zgłoszony GDDKiA, według inicjatorów został następnie uszczegółowiony i zmodyfikowany, a następnie przedstawiony inwestorowi; GDDKiA uznała to za dwie propozycje, które nazwała wariantem 4 i 5. 

- Wariant nr 4 w części pokrywa się z przebiegiem wariantu W3, który jest w najwyższym stopniu oprotestowany. Przebiega przez strefę zagrożenia osuwiskowego, tereny ochrony eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin, przez regionalny korytarz ekologiczny oraz przez obszary zagrożone powodzią. Zarówno wariant nr 4 jak i nr 5 nie przejmują ruchu tranzytowego w odpowiednim stopniu. Nadal duży ruch pozostaje w mieście. Obydwa warianty znajdują się na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo wariant 5 przebiega w śladzie koryta rzeki na długości 950 m i jest dłuższy od pozostałych. Bardzo ważnym aspektem jest również to, że trasa wariantu 5 przebiega przez strefę ochrony konserwatorskiej. Została wyznaczona dla cmentarza wojennego z I wojny światowej i cmentarza żołnierzy radzieckich z II wojny światowej – odpisała dyrekcja krakowskiej GDDKiA na propozycje mieszkańców.

W odpowiedzi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mieszkańcy zwrócili uwagę, iż do tej pory nie została udostępniona wizualizacja i właściwa analiza zaproponowanego przez nich tzw. społecznego wariantu obwodnicy. Jak wskazali, oczekują, że projektanci opracują różne wersje przebiegu bazującego na ich propozycji, analogicznie jak to zostało wykonane dla wariantów W1, W2 i W3, które następnie zostaną upublicznione i poddane grupowym konsultacjom społecznym.

Osoby, które działają w społecznym komitecie powołanym w sprawie budowy obwodnicy Limanowej, podkreślają, że wszystkie warianty przedstawione przez projektantów zostały oprotestowane przez lokalną społeczność w równym stopniu. Wskazują, że według ich wiedzy warianty W1, W2 i W3 także przebiegają na terenach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obszarach atrakcyjnych widokowo czy też obszarach faktycznie zagrożonych powodzią. Mieszkańcy zwracają też uwagę, że bez szczegółowej analizy trudno oszacować faktyczne koszty budowy obwodnicy według ich propozycji, a sama długość trasy nie jest jedynym kryterium. 

- W piśmie pada stwierdzenie, że w ramach wariantu społecznego ruch tranzytowy nie zostanie przejęty w „odpowiednim stopniu” i że ”nadal duży ruch pozostaje w mieście”. Niestety ani ten „odpowiedni stopień” nie został sprecyzowany, ani nie podano uzasadnienia tej opinii. Można natomiast stwierdzić, że w przypadku wariantów W1, W2, W3 duży ruch na pewno pozostanie w mieście, ponieważ proponowana w nich trasa obwodnicy w przeciwieństwie do wariantu społecznego, w znacznym stopniu (w przypadku wariantu W1 całkowicie) przebiega przez miasto. Ponadto publikowane na stronie GDDKiA wyniki pomiarów potwierdzają opinie mieszkańców, iż ruch w mieście to przede wszystkim ruch lokalny, który trudno jest zamienić na ruch tranzytowy bez względu na trasę przebiegu obwodnicy. Obwodnica wyprowadzi tylko ruch tranzytowy przebiegający przez rynek miasta Limanowa – stwierdzają. 

W październiku na stronach Urzędu Gminy Limanowa oraz Urzędu Miasta Limanowa opublikowano pismo wyjaśniające zakres prac i wykaz działek, na których planowano prace geologiczne. Już wtedy, jeszcze przed poinformowaniem mieszkańców o odrzuceniu ich propozycji, spółka odpowiedzialna za badania wskazała, że będą one realizowane na potrzebę trzech wariantów przebiegu obwodnicy, pomimo wcześniejszych zapewnień przedstawionych przez władze samorządu Limanowej po konsultacjach z GDDKiA, że projektanci analizować będą także tzw. społeczny wariant przebiegu obwodnicy.

Obecnie nie wiadomo, w jakim tempie będą przebiegać dalsze prace nad wariantami zaproponowanymi przez katowicką spółkę IVIA, działającą na zlecenie GDDKiA, ponieważ znaczna część właścicieli działek, które znalazły się w wykazie, nie wyraziła zgody na prowadzenie odwiertów. Trwa również zbiórka podpisów pod apelem o przeanalizowanie społecznej koncepcji. 

Do tematu będziemy powracać. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in