Wtorek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Dziś sesja Rady Miasta

25.11.2022 00:12:00 PAN 1 2045

Limanowa. Dziś o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LXVII sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Limanowa w roku szkolnym 2021/2022.
5. Wystąpienia osób zaproszonych.
6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Limanowa do zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”
D. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in