Czwartek, 29 września
Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel

Bezrobocie przekroczyło 20%

01.03.2011 12:21:27 top 70 10039

Limanowa. Na koniec stycznia stopa bezrobocia w powiecie limanowskim wyniosła 20,1%. Niestety daje to powiatowi pozycję lidera w województwie. Drugim pod względem wysokości bezrobocia jest obecnie powiat dąbrowski – 19,6, natomiast trzecim nowosądecki – 19,5%.

Aktualny poziom bezrobocia w powiecie jest porównywalne z sytuacją z końca 2005 roku. Obecnie w PUP Limanowa zarejestrowanych jest ok. 10 tys. osób bezrobotnych.

- Z danych statystycznych wynika, że pogorszenie sytuacji na rynku pracy odnotowano w całym kraju. Stopa bezrobocia wzrosła do 13% w kraju i 11% w Małopolsce – mówi Marek Młynarczyk, p.o. dyrektora PUP w Limanowej.

Jak wyjaśnia dyrektor, rokrocznie w okresie zimowym odnotowujemy wzrost liczby rejestrujących się osób zatrudnianych sezonowo, głównie przy pracach budowlanych oraz w branżach okołobudowlanych. -Ponadto, do statystyk powróciła duża liczba osób aktywizowanych w formie staży czy prac interwencyjnych w ubiegłym roku. Odnotowujemy również dużą liczbę rejestrujących się osób, które utraciły pracę za granicą lub poza terenem powiatu - mówi Marek Młynarczyk. - Czekamy na rozpoczęcie prac sezonowych, które winny spowodować napływ ofert pracy. W regionie brakuje jednak wciąż nowych dużych przedsiębiorców, którzy mogliby "rozkręcić" rynek.

Jak dodaje dyrektor PUP dysponując ograniczonymi środkami z Funduszu Pracy może jedynie w niewielkim stopniu łagodzić negatywne skutki bezrobocia i na krótki okres.

Właśnie dziś PUP w Limanowej rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wszystkie aktywne programy rynku pracy (staże, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności, czy też doposażenie stanowisk pracy). – Liczymy, że powiat wkrótce otrzyma decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków na aktywizacje bezrobotnych w roku bieżącym. Ze wstępnych informacji wynika, że powiat otrzyma zaledwie ok. 40% środków ubiegłorocznego limitu – mówi dyrektor. Zainteresowanie aktywnymi programami z każdym rokiem jest coraz większe, zarówno po stronie bezrobotnych jak i pracodawców.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in