Słup z ulicy Kochanowskiego zniknie do dnia 15.07.2011 r.

06.07.2011 00:00:00 UMLimanowa 2450

W dniu 15.03.2011 r. całą Polskę obiegła informacja, że w Limanowej znajduje się słup w środku ulicy. To niechlubne  dla miasta zjawisko spowodowane było tym, że poprzednie władze poszerzając drogę nie znalazły sposobu na przesunięcie słupa przy poszerzaniu drogi, gdy nie było zgody właścicieli sąsiednich działek na zmianę trasy przebiegu napowietrznej linii energetycznej.
Całe szczęście , że nie doszło tam do wypadku i tragedii bo słup w środku drogi z powodu bezmyślności stał  jako przeszkoda całkowicie nieoznakowany.
Zaraz po tym jak powziąłem informację o słupie zostały podjęte następujące działania:
  1. Została przeprowadzona wizja lokalna i powstał pomysł, jak sprawę rozwiązać aby doprowadzić do przesunięcia słupa nie zmieniając przebiegu linii napowietrznej nad sąsiednimi działkami.
  2. W dniu 4.04.2011 r. zostało podpisane porozumienie z ENION S.A. w sprawie likwidacji kolizji między siecią energetyczną przebudowana drogą.
  3. W dniu 7.04.2011 r. zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego na przebudowę linii. Projekt został ukończony w dniu 15.04.2011 r.
  4. W dniu 15.04.2011 r. wystąpiliśmy o pozwolenie budowlane do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej.
  5. Po uzyskaniu decyzji prawomocnej w dniu 10.06.2011 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę.
  6. Postępowanie zakończyło się w dniu 20.06.2011 r.  Został wybrany wykonawca ELEKTRICAL Zakład Elektroinstalacyjny, Usługi Budowlane Wilhelm Mrożek, z którym w dniu 29.06.2011 r. podpisana została umowa na przebudowę sieci.
  7. Termin zakończenia przedsięwzięcia zapisany jest w umowie na dzień 15.07.2011 r.
  8. Koszt projektu przebudowy sieci wynosi 1.845 zł
  9. Koszt przebudowy linii energetycznej wynosi 13.934,23 zł.

W dniu 18.07.2011 r. o godzinie 10.00 zapraszam do wspólnego sprawdzenia czy z ulicy Kochanowskiego zniknął dowód bezmyślności poprzednich władz.


Dziękuję Internautom, że poprzez swoje komentarze zmobilizowali mnie do podania szczegółowej informacji  jakie są działania w tej sprawie.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda
udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in