RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2016 – Limanowa na 3 miejscu!

25.11.2016 00:00:00 UMLimanowa 2173

Limanowa po raz kolejny znalazła się w czołówce małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego. W tym roku zajęła prestiżowe 3 miejsce!

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie opracował Ranking Gmin Małopolski, który ocenił 179 gmin. Pozwoliło to wyłonić gminy wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce.

Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Zamysłem pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla Województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Przeprowadzane analizy statystyczne mogą stać się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

WYNIKI RANKINGU GMIN 2016:

 1. Niepołomice
 2. Wielka Wieś
 3. Limanowa
 4. Zielonki
 5. Wieliczka
 6. Sucha Beskidzka
 7. Zabierzów
 8. Zakopane
 9. Oświęcim
 10. Myślenice
 11. Michałowice
 12. Skawina
 13. Klucze
 14. Chełmiec
 15. Bochnia
 16. Nowy Targ
 17. Dobczyce
 18. Liszki
 19. Zator
 20. Wadowice
Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2013 r.)

4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca

5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności

7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych

8. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych

9. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat

10. Saldo migracji na 1000 ludności

11. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

12. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Do pobrania:

Wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2016

na podstawie www.mistia.org.pl

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in