Jubileuszowy X Gwiaździsty Rajd Szlakami Jana Pawła II Limanowa 2012

12.06.2012 00:00:00 UMLimanowa 1972

Serdecznie zapraszamy na zakończenie X Jubileuszowego Rajdu Szlakami Jana Pawła II, które odbędzie  się 15 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 11:00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Limanowej przy ul. Z.Augusta 8.


 

JUBILEUSZOWY X GWIAŹDZISTY RAJD
  SZLAKAMI JANA PAWŁA II
 LIMANOWA 2012
  POD HASŁEM:
  „Chodzicie moimi drogami” Jan Paweł II

    zakończenie Rajdu 15.06.2012 r. (piątek)

ORGANIZATORZY:
Parafia Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
Urząd Miasta Limanowa
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Urząd Gminy Limanowa
Fundacja Szlaki Papieskie
Zarząd Oddziału PTTK w Limanowej

CEL RAJDU:
- uczczenie 13 rocznicy przejazdu przez Limanową Ojca   
   Świętego Jana Pawła II
- poznawanie nauczania Jana Pawła II
- poznawanie historii regionu, kultury oraz przyrody,
- wspólny wypoczynek w górach

Szlaki Papieskie w Beskidzie Wyspowym i Gorcach zostały otwarte i poświęcone w Rabce–Zdroju, 26 V 2003 r., jako jedne z pierwszych Polsce. Oznakowanie Szlaków Papieskich było darem dla Jana Pawła II z okazji  25-lecia Pontyfikatu. Inicjatorem był zawiązany w tym celu Społeczny Komitet Organizacyjny (przekształcony wkrótce w Fundację Szlaki Papieskie), złożony z przedstawicieli Krakowa, oraz gmin, powiatów i parafii z Limanowej, Mszany Dolnej, Rabki Zdroju, Nowego Targu, Krościenka n. Dunajcem, Słopnic, Raby Wyżnej, Lubnia, Ochotnicy, Dobrej, Łukowicy, Tymbarku i Kamienicy Gorczańskiej.

Oznakowane są błękitnymi tablicami z zaznaczonymi Szlakami Papieskimi, oraz malowanymi na drzewach znakami: na niebieskim tle żółty krzyżyk, wsparty na trójkącie symbolizującym świętą górę (Mons Sanctorum) .  Prowadzą trasami, które są związane z udokumentowanymi wędrówkami, bądź posługą duszpasterską kard.Karola Wojtyły,  a także pielgrzymkami bł. Jana Pawła II do Ojczyzny.

Obejmują dwie rozległe górskie kotliny, połączone przełęczami Gruszowiec i Przysłop, których centrum stanowią miasta Limanowa i Mszana Dolna, leżące na terenie diecezji  tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej. Ukształtowanie terenu spowodowało  podział Szlaków Papieskich w Beskidzie Wyspowym na „Zagórzański” (rabczańsko-mszański) i „Limanowski”.

 

Więcej na stronie: www.miasto.limanowa.pl

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in