Czwartek, 04 marca
Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Łucja, Adrianna, Wacław

Gmina Limanowa w statystykach za 2020 r.

22.01.2021 14:23:00 UGLimanowa 284

Na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców zameldowanych pod adresem stałym w Gminie Limanowa wynosiła 26002. W 2020 roku urodziło się 353 mieszkańców gminy, w tym 180 dziewczynek i 173 chłopców. Najwięcej dzieci przybyło w rodzinach w Starej Wsi (68). Najmniej urodzeń zarejestrowano w miejscowości Makowica (1).

W 2020 roku:

 * przybyło  577 osób :  224 osoby z poza terenu gminy zameldowały się  na pobyt stały  oraz urodziło się  353 dzieci  (ponadto na naszym terenie, na okres czasowy zameldowało się 168 osób) 

 * ubyło  385 mieszkańców:  poprzez wymeldowanie się z pobytu stałego - 165 osób oraz zmarło 220 osób ( 115 mężczyzn i 105 kobiet).

W roku 2020 zostało zawartych 200 małżeństw.

Najpopularniejszymi imionami wśród chłopców były:

- Antoni

- Tymon

- Franciszek

- Szymon

 zaś w przypadku dziewczynek:

- Emilia

- Liliana

- Maria

- Julia

Do najrzadszych imion, które były nadawane dzieciom należały : Olaf, Bożen, Kornel, Zoja, Sandra, Linda, Jagoda, Sara, Laura, Lea i Jasmina.


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in