Piłkarskie władze oburzone, sprawa wyjaśni się w sądzie

22.05.2020 12:48:00 jaca 0 1788

Zarząd piłkarskiego Podokręgu Nowy Sącz wydał komunikat w sprawie głośnej w środowisku piłkarskim informacji podanej przez radnego Miasta Nowy Sącz (byłego sędziego piłkarskiego) Krzysztofa Ziaję.

- Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu fałszował dokumenty i wyłudzał pieniądze - taką informację podał były sędzia piłkarski Krzysztof Ziaja, obecnie Radny Miasta Nowy Sącz.

O efektach kontroli informuje: https://www.facebook.com/krzysztof.ziaja.12

 

Oświadczenie Zarządu MZPN Podokręgu Nowy Sącz

W związku z ukazaniem się nieprawdziwych informacji na temat działalności b. Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu na portalach internetowych oraz w prasie Zarząd MZPN Podokręgu Nowy Sącz po wnikliwym przeanalizowaniu

wydał oświadczenie

W związku z przekroczeniem uprawnień przez radnego miasta Nowego Sącza, co do sposobu wyegzekwowania od b. pracowników i działaczy OZPN Nowy Sącz uwag dot. rozliczenia dotacji za okres 5 lat oraz nie przestrzegania prawa o RODO a także naruszenia dobrego imienia b. OZPN Nowy Sącz oraz osób podanych przez radnego miasta Nowego Sącza skierował pozew do Sądu o ochronę dóbr osobistych  b. pracownika OZPN Nowy Sącz oraz osoby  prywatnej.

Jedocześnie informujemy, iż w związku z tym, że zostało naruszone dobre imię, gdyż zarzucono nam m/innymi takie postępowanie, które może narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu, czy poniżyć w opinii publicznej Zarząd MZPN Podokręgu skorzystał  z dwóch ścieżek postępowania tj.

    Pozew o ochronę dóbr osobistych

    Prywatny akt oskarżenia o zniesławienie

Po zakończeniu sprawy o zniesławienie i jej wyników poinformujemy wszystkich zainteresowanych

wiceprezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz Antoni Ogórek

prezes  MZPN Podokręgu Nowy Sącz Robert Koral

 

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in