Sobota, 20 lipca
Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata

Zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa? Tu znajdziesz pomoc

24.03.2019 06:00:00 PAN 4 1190

Od 20 lutego w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (na parterze, w pomieszczeniach Klubu Pracy przy ul. Józef Marka 9) rozpoczął swoją działalność Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie „Podhale – Nasz Dom”.

Do Punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).

Kompleksowa oferta Punktu skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną: pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa), pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa), pomoc prawną, pomoc psychiatryczną oraz pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Między innymi są to środki, które mogą być przeznaczone na: zakup leków i materiałów ortopedycznych, czasowe zakwaterowanie i udzielenie schronienia, dopłaty do zobowiązań czynszowych i rachunków za media, dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup odzieży, żywności, wyposażenia mieszkania i sprzętów AGD.

Proponuje się tam także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, np. w celu uporania się z traumą związaną z uczestniczeniem w dramatycznym zdarzeniu o charakterze przestępstwa.

- Na uwagę zasługuje fakt, że Punkt jest zlokalizowany w ścisłym centrum Limanowej co ułatwia dotarcie osobom przyjezdnym, korzystającym z komunikacji publicznej - informuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Punkt czynny jest w następujących godzinach: poniedziałek: 15.30 – 19.30, wtorek: 15.30 – 19.30, środa: 15.30 – 19.30, czwartek: 15.30 – 19.30. Dyżur całodobowy, 7 dni w tygodniu, tel. 783-222-800.

Projekt pt. „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” realizowany w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in