17°   dziś 12°   jutro
Sobota, 23 września Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Znany cennik i regulamin pływalni

05.02.2011 09:17:30 top
53 15542

Limanowa. 8 zł będzie kosztował bilet normalny, a 6 zł ulgowy na za 1 godzinę pływania na basenie w Limanowej.

Jak już informowaliśmy kryta pływalnia zostanie udostępniona dla wszystkich chętnych 10 lutego (10 i 11 lutego uczniowie szkół na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz dzieci do 7 lat wraz z opiekunem będą mogli bezpłatnie korzystać z pływalni. Natomiast w sobotę 12 lutego basen będzie bezpłatny dla wszystkich chętnych. Jednocześnie na basenie będzie mogło przebywać nie więcej niż 100 osób).

Obecnie powiat opublikował ceny biletów jednorazowych i karnetów wejść na basen. Bilet normalny będzie kosztować 8 zł za 1 godzinę. Ulgowy 6 zł za 1 godzinę (dzieci i młodzież w wieku szkolny, studenci, emeryci i renciści). Gdy ktoś będzie chciał skorzystać z pływalni bez ograniczenia czasu musi wyłożyć 14 zł. Wprowadzono także karnety. Na 5 wejść w miesiącu po 1 godzinie karnet normalny będzie kosztował 35 zł, a ulgowy 25. 10 wejść w miesiącu – 70 zł normalny, 50 zł ulgowy. Można będzie również kupić karnety dla większej ilości osób i tak 10 wejść w miesiącu na 1 godz. dla 2 osób to koszt 140 zł, dla 3 osób - 210 zł., a dla 4 osób - 280 zł.

Karnety przeznaczone są wyłącznie dla osób indywidualnych. Zakłady pracy przy zakupie grupowym oraz grupy (min. 15 os.) otrzymają cenę 7 zł za osobę na 1 godz. Rezerwacja jednego toru będzie kosztować 48 zł za godzinę. Kaucja za karnet - 15 zł.Opłata za zagubiony lub zniszczony zegarek - 20 zł.
Dzieci do lat 4 na basen mają wstęp wolny.

Publikujemy również regulamin Krytej Pływalni w Limanowej:
1. Kryta pływalnia jest obiektem Starostwa Powiatowego w Limanowej.
2. Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. od 6:00 do 22:00, w tym pobyt na basenie w godz. od 6:00 do 21:45. Natomiast ostatnia godzina wejścia to 20:45.
3. Przed wejściem na Krytą Pływalnię należy bezwzględnie zapoznać się z "Regulaminem Pływalni i Zjeżdżalni".
4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Krytej Pływalni mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu kosztów wniesionej opłaty.
5. W celu dodatkowego zabezpieczenia Kryta Pływalnia posiada monitoring.
6. Na terenie całej Krytej Pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest również wstęp osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Krytej Pływalni muszą podporządkować się poleceniom i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody.
8. Korzystać z pływalni można indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
9. Etatowy dyżurny ratownik zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z Pływalni tj. osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.
10. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.
11. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem opiekuna i pod kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, w ilości do 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
12. Opiekun grupy zobowiązany jest do zgłoszenia wejścia uczestników dyżurnemu ratownikowi i sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
13. Na pływalni i innych pomieszczeniach użytkowych znajdujących się na terenie obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
14. W czasie zawodów i innych imprez sportowych, organizator zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym regulaminie i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
15. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera lub instruktora pływania.
16. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Krytej Pływalni przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno - Sportowych, oraz zawarcia umowy określającej zasady prowadzenia zajęć.
17. Dyrektor Wydziału może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z pływalni.
18. Dyrektor Wydziału zastrzega sobie możliwość rezerwacji całej pływalni, niecki sportowej, niecki rekreacyjnej, rezerwacji torów lub odwołania zaplanowanych zajęć bez podania przyczyn.
19. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy i czepek, a prowadzący zajęcia musi posiadać strój ćwiczebny.
20. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenową w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
21. Przed wejściem na halę basenową, każdy zobowiązany jest do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik zlokalizowany przy wyjściu z szatni na halę basenową.
22. Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z szatni dla nich przeznaczonej.
23. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu.
24. Zabrania się skakania do basenu bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia.
25. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się: biegania po plażach otaczających niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów a także konsumpcji produktów żywnościowych, wnoszenia ostrych przedmiotów, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów.
26. Osoby u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany nie będą dopuszczone do korzystania z pływalni.
27. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Krytej Pływalni po konsultacji z lekarzem i zgłosić ten fakt dyżurnemu ratownikowi.
28. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
29. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
30. Do korzystania z Krytej Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni odpłatność tj. pobrały opaskę z czytnikiem [chipem], weszły na zakupiony karnet, opłaciły z góry za wejście na czas nieokreślony.
31. W rozliczeniu pobytu na Krytej Pływalni decyduje czas wejścia i wyjścia przez bramki przy kasie. Naliczenie opłaty odbywa się na podstawie aktualnego cennika.
32. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.
33. Dyrektor Wydziału odpowiada jedynie za rzeczy wartościowe złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.
34. Dyrektor Wydziału nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub utracone na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
35. Osoba, która zniszczy lub zgubi opaskę z czytnikiem [ chipem ] zostanie obciążona kwotą
20 zł. Osoba, która zniszczy lub zgubi kartę magnetyczną zostanie obciążona kwotą 15 zł.
36. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu Dyrektor Wydziału nie ponosi odpowiedzialności.
37. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno – Sportowych.

udostępnij

Komentarze (53)

chlop
2011-02-05 09:31:19
0 0
A czy przewidziano zniżki dla nauczycieli i bezrobotnych??Hej
Odpowiedz
duszpasztet
2011-02-05 10:21:31
0 0
A czy przewidziano zniżki dla księży i wójtów?? Hej
Odpowiedz
DRKidlerr
2011-02-05 10:26:29
0 0
Przewidziano zniżki dla nauczycieli i cyganów, z tym, że muszą razem korzystać z pływalni. I Zniżka będzie obowiązywała na pół godziny przed zamknięciem, A na marginesie, to czy ich nie stać na wykupienie karnetów?. Biedactwo jedno.
Odpowiedz
licealistka
2011-02-05 10:27:02
0 0
Czepki? O ludzie...
Odpowiedz
taranisko
2011-02-05 10:27:37
0 0
A znizki dla obcych z Marsa i wielkich nieobecnych ??
Odpowiedz
Fuentez
2011-02-05 11:17:41
0 0
10, 11, 12 lutego - Limanowski dzień moresa. Przyjdzcie, będzie to samo co na basenie w parku!!!!!!
Odpowiedz
konto usunięte
2011-02-05 12:02:53
0 0
No , wreszcie przestaniemy z dzieciakami jezdzić na basen do Nowego Sącza !!!!
Odpowiedz
czesio139
2011-02-05 12:09:42
0 0
Do DRKidlerr: O co Ci chodzi z tym nauczycielami? gdyby nie oni to byłbyś g...szy niż jesteś!!! (co widać z komentarza).
Odpowiedz
twardy3xx
2011-02-05 12:19:38
0 0
Czesio139 co sie gorączkujesz? DRKidlerr odpowiedział na głupie pytanie w poście powyżej. A co do nauczycieli to i tak są uprzywilejowaną grupa społeczną chroniona przez karte nauczyciela. A na karnecik chyba ich stać :)
Odpowiedz
crusader
2011-02-05 12:38:14
0 0
rozumiem, ze nie moge najpierw wrzucic kaczuszki a potem sam sie zamoczyc, tylko musze w niej wchodzic po schodkach, zgodnie z p. 25 regulaminu.. kurna, zawsze musi byc pod gorke..
Odpowiedz
johny
2011-02-05 12:42:01
0 0
Mam rozumieć że te karnety mają ważność tylko przez miesiąc? Nie lepiej wprowadzić karnet ważny bezterminowo który pobierałbym te 7 pln za każdorazowym wejsciem? Żenua
Odpowiedz
brigida
2011-02-05 13:18:38
0 0
Sprawa nr 1. Mimo tego, że pewne zwierzątko mnie obraziło tydzień temu w piątek na portalu, to ja jestem za BEZPŁATNYM WSTĘPEM DLA NAUCZYCIELI. Spójrzmy na sprawę z tej strony, z inicjatywy grona pedagogicznego więcej młodzieży zainteresuje się pójściem na basen co w efekcie i tak przyniesie wymierne korzyści, załóżmy - 1 nauczyciel w wolnym czasie przyprowadzi ze sobą 5 osób ze swojej klasy i tak dzięki temu wszyscy będą zadowoleni. Młodzież bardzo się ucieszy, że nauczyciel to równy człowiek i zaczną go lubić :-). Poza tym gdyby Dyrektor szkoły podchwycił tą moją inicjatywę to mógłby zorganizować takie wyjścia na basen w każdą sobotę o 8.00. Moim zdaniem to Super Pomysł! I wszyscy dzięki temu mogli by się lepiej poznać i zawiązać przyjaźnie. Sprawa nr 2. Widzę, że dużo osób jest zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem dlatego moją drugą propozycję kieruję do portalowiczów, zawiążmy „Portalowy Klub Pływacki” dzięki temu wszyscy przyjaźnie do siebie nastawieni mogli by się spotykać na basenie, jedni by pływali razem, inni mogli by posiedzieć sobie w łaźni, a inni w kafejce na plotkach, Uważam ten pomysł za strzał w dziesiątkę. W tym przypadku integracja jest najważniejsza. Wszyscy by się polubili i było by milo i sympatycznie. Sprawa nr 3. Czy słyszeliście o Aqua Aerobiciu? Ćwiczenia odbywają się na pływalni, w rytm muzyki - która nadaje odpowiednie tempo oraz mobilizuje do wykonywania wysiłku. Instruktor znajdujący się na brzegu pokazuje ćwiczenia, które wykonują uczestnicy. Do ćwiczeń używane są także: pasy wypornościowe, hantle piankowe, ciężarki na kostki i nadgarstki, deski pływackie, rękawiczki oporowe i rurki piankowe.
Odpowiedz
HiKrush
2011-02-05 13:22:21
0 0
A ja jestem za bezpłatnym wstępem dla hydraulików - z ich inicjatywy zainteresuje się tematem sporo klientów. Nie zapomnijmy o szewcach, blacharzach, tynkarzach, doktorach, profesorach, fryzjerach, lekarzach, informatykach i dziennikarzach. A, no i bezrobotnych. Wogle najlepiej niech każdy ma za darmo i spokój.
Odpowiedz
brigida
2011-02-05 13:30:23
0 0
Hej, Hydraulik nie przekona swoich Klientów do pływania, bo oni pomyślą, że on ma w tym jakiś interes, ale za to Nauczyciele są wzorem do naśladowania i przy okazji będą opiekunami na basenie, więc Twoje argumenty wydają mi się słabe… A poza tym kto jak nie Nauczyciel ma styczność z taką ilością osób jaka jest w szkole.
Odpowiedz
terorist
2011-02-05 13:33:19
0 0
A tak na powaznie to chyba zapomniano o honorowych dwacach krwi i weteranach wojennych.
Odpowiedz
HiKrush
2011-02-05 13:33:45
0 0
Pani na kasie w Biedronce?
Odpowiedz
brigida
2011-02-05 13:42:58
0 0
Ale, czy Pani na kasie w Biedronce, ma soboty wolne? Wiesz pomysł jest niezły, należy zacząć drążyć ten temat. Jeśli zrobisz zakupy za 100 zł otrzymasz 1 wejściówkę na basen. Oj, widzę same korzyści :-)
Odpowiedz
gargamelek
2011-02-05 13:44:02
0 0
Tak brydzia 'największym plusem' będa korki od Biedronki do basenu:/
Odpowiedz
KaKropka
2011-02-05 14:30:05
0 0
Patrząc na 'napięte' plany zajęć nauczycieli, 'zatrważającą' ilość godzin pracy, 'małą' ilość dni wolnych od pracy to faktycznie, darmowe wejściówki na basen im się należą.
Odpowiedz
brigida
2011-02-05 14:35:36
0 0
I super ja też jestem za BEZPŁATNYM WSTĘPEM DLA NAUCZYCIELI, w końcu to ONI niosą plon urodzaju na naszej limanowskiej ziemi, to ONI są wzorem do naśladowania, mam nadzieję, że Nauczyciele to czytają i zgodzą się z naszą społeczną inicjatywą.
Odpowiedz
konto usunięte
2011-02-05 14:41:02
0 0
Mogliby chociaż dla tych najmłodszych zorganizować jakieś lekcje pływania i dać instruktrów, założyć jakąś szkółkę pływacką myślę że nie jeden rodzic by chciał zapisać swoje dziecko zamiast wypuszczać na podwórka żeby biegały bez celu, a może znalazł by się jakiś drugi Michael Phepls ;)
Odpowiedz
konto usunięte
2011-02-05 14:46:56
0 0
to Mieciu z dziećmi będzie miał gdzie sie kąpać :D:D:D
Odpowiedz
HiKrush
2011-02-05 14:49:12
0 0
To ja jestem za bezpłatnym wstępem dla studentów, w końcu to oni są przyszłością naszej limanowskiej ziemi! Dla uczniów liceów, gimnazjów i podstawówek też!
Odpowiedz
HiKrush
2011-02-05 14:49:54
0 0
A, zapomniałem o zawodówkach i technikach. Uczniowie i studenci to czytają i się z tym zgodzą.
Odpowiedz
brigida
2011-02-05 14:59:48
0 0
Co tu dużo pisać jednak tylko Nauczyciele zasługują i są tą grupą społeczną tak bardzo oddziałującą na nas wszystkich i to im proponuję przyznać ten przywilej. Mam nadzieję, że Dyrektorzy szkół to czytają i się z tym zgodzą. Tę inicjatywę Szkółki Pływackiej dla dzieci powinni pociągnąć nauczyciele od WF-u. Jak będą mieć BEZPŁATNY WSTĘP to i zaopiekują się dziećmi. Brawo! Niech żyje Inicjatywa Społeczna!
Odpowiedz
konto usunięte
2011-02-05 15:14:34
0 0
A ja jestem za bezpłatnym wstępem ale tylko dla nauczycielek do 30 go roku życia i z aktualnym atestem co do urody - ewentualnie mogą pływać bez strojów kąpielowych.
Odpowiedz
HiKrush
2011-02-05 15:14:54
0 0
Sobie samemu bić brawo, co za żenada.
Odpowiedz
jacek272
2011-02-05 15:15:48
0 0
tylko nauczycieli brak. Oni nie mogą iść z młodzieżą za darmo. WIęc trzeba zrobić zrzutkę na naczycieli, żeby im zapłacić za to że pójdą bo w przeciwnym razie każdy nauczyciel Cie wyśmieje jak mu powiesz żeby poszedł z Twoim dzieckiem na basen.
Odpowiedz
czesio139
2011-02-05 15:16:47
0 0
Do twardy3xxx: Nie chodziło mi o bezpłatne karnety dla nauczycieli, tylko o porównanie nauczycieli i tak dalej...- uważniej przeczytaj tan post. Na karnecik na pewno ich stać - nie martw się o to !!
Odpowiedz
ggg
2011-02-05 15:34:22
0 0
' Na 5 wejść w miesiącu po 1 godzinie karnet normalny będzie kosztował 35 zł, a ulgowy 25. 10 wejść w miesiącu – 70 zł normalny, 50 zł ulgowy. Można będzie również kupić karnety dla większej ilości osób i tak 10 wejść w miesiącu na 1 godz. dla 2 osób to koszt 140 zł, dla 3 osób - 210 zł., a dla 4 osób - 280 zł ' . jaka jest polityka cenowa? im wiecej godzin wejsc na basen a cena w przeliczeniu ta sama. bez sensu. im na wiecej osob w przeliczeniu cena tez taka sama. bez sensu.
Odpowiedz
marek1359
2011-02-05 15:57:52
0 0
tak,tak oczywiscie brigido,Ty chyba tez jestes tym pedagogiczym cialem skoro Ci tak na tych darmowkach zalezy,wzorem do nasladowania sa zwlaszcza ci nauczyciele z fioletowymi nosami i trzesacymi rekami-osobiscie znam kilka sztuk,zwlaszcza PANIE-nauczyciel to nierob i pasozyt,ciekaw jestem ktory pojdzie w wolnym czasie jako opiekun i jeszcze za darmo puknij sie brigido,ha,haha pojdzie jesli on bedzie mial wejscie darmowe i jego dzieci tez
Odpowiedz
MarkerQx
2011-02-05 16:07:45
0 0
W Nowym Sączu ceny wynoszą : 5zl/h -dorośli 4zl/h -ulgowy 7zl -nieograniczona ilość czasu. A tutaj wszystko prawie 2 razy drożej.
Odpowiedz
brigida
2011-02-05 16:37:06
0 0
@marek1359: Przykro mi Marku, że nie przeszedłeś do następnej klasy i musiałeś powtarzać ale to nie powód aby się uwziąć na Nauczycieli, w końcu sam sobie jesteś winien. W życiu jest tyle ważnych spraw, na pewno gdzieś znajdziesz sobie miejsce na realizację swoich życiowych ambicji. Zazdrość zawsze się objawia krytyką i upokarzaniem bo to forma najprostsza bez argumentów. Rozumiem, że „pasożyt” bo wypijał z Ciebie wiedzę, którą sam przynosiłeś do szkoły. A z tymi „fioletowymi nosami” to tą alegorią mnie kompletnie zaskoczyłeś i nie rozumiem o co Ci chodzi, ale cóż to pewnie Twój kolejny epitet. Nauczycielką nie jestem ale ma do nich szacunek. A propos mojego ciała jak już wspomniałeś, to jest naprawdę czego pozazdrościć, zresztą jest mi z tym dobrze dlatego mam zamiar propagować zdrowy styl życia. FYI…
Odpowiedz
marcins87
2011-02-05 17:09:55
0 0
Ceny w porządku :)
Odpowiedz
konto usunięte
2011-02-05 18:28:02
0 0
Basen w Bochni od stycznia 2011 ceny za 1h (plus 10 minut na przebranie)w tygodniu: dzieci i młodzież 4 zł, studenci 5 zł, osoby dorosłe 7 zł, a inwalidzi, renciści i emeryci 4,50 zł. Wstęp w sobotę i niedzielę jest dla wszystkich droższy o 1 zł.
Odpowiedz
konto usunięte
2011-02-05 18:28:23
0 0
Ale dyskusja.Nauczyciele powinni być tak traktowani jak wszyscy inni ,czyli bez ulg.Według mnie dobry nauczyciel tak jak dobry lekarz jest na wagę złota,niestety tych jest niewielu.Teraz można zrobić studia pedagogiczne prawie że korespondencyjnie, więc mamy kadrę taką jaką mamy.
Odpowiedz
mateuszraczek
2011-02-05 18:46:08
0 0
a powstaną karnety cało dniowe np. jak w Sączu 10 zł cały dzień ??????
Odpowiedz
MarkerQx
2011-02-05 19:32:41
0 0
ceny sa za duze !!! prawie 2 razy wiekszy niz w nowym saczu !!!
Odpowiedz
Mily
2011-02-05 19:56:05
0 0
Jest grogo i to sporo.... jak na ten region... znaczna przesada a to tylko basen...... standart....ale i tak sprawdze
Odpowiedz
Mily
2011-02-05 19:59:13
0 0
'drogo'................
Odpowiedz
szefo
2011-02-05 21:26:01
0 0
to mam rozumieć jezeli na basenie będzie zarezerwowane 6 torów na godzinę to wogule można pomazyc o wejsciu do wody paranoja ja i tak będe jezdził do bukowiny tam jest wypas
Odpowiedz
kubrik
2011-02-05 22:26:49
0 0
po co różne karnety, skoro zawsze wypada 7 złotych za osobę na godzinę ??????
Odpowiedz
kubrik
2011-02-05 22:34:54
0 0
W Sączu jest mądrzejsza polityka cenowa, wiadomo że dłuższy karnet wiąże osobę i powinno być taniej, bo tak jest korzystniej dla obu stron. Ale w Limanowej myślą, że ludzie będą walić jak do Biedronki. Po miesiącu będzie pusto. Dla mnie to i lepiej nie lubię tłumów.
Odpowiedz
kubrik
2011-02-05 22:46:51
0 0
czytałem regulamin: 'na pływalni należy być cicho a w razie potrzeby głośno wzywać pomocy'
Odpowiedz
aniamp
2011-02-05 23:12:20
0 0
A pomyślał ktoś o zajęciach dla maluchów? O takiej wczesnej nauce pływania? Myślę że znalazło by się na takie zajęcia kilka chętnych mam.
Odpowiedz
gorc
2011-02-06 10:40:40
0 0
Cennik z pewnością wymyślił jakiś wybitny specjalista ze starostwa. Równie dobrze mógłby się ograniczyć do jednego wiersza – 7zł/godz. – byłby bardziej czytelny. W niedalekim Nowym Sączu karnety rodzinne są tańsze, bez limitu czasu i ważne bezterminowo, bez żadnych kaucji. Po godzinie to się dopiero rozgrzewam i co wygonią mnie czy policzą dwie godziny? To jest karnet na 10 godzin czy na 10 wejść?
Odpowiedz
gorc
2011-02-06 10:48:44
0 0
Może ktoś wie jak uzdatniana jest woda? Przez chlorowanie czy ozonowanie bo chyba nie było takiej informacji.
Odpowiedz
tutamka
2011-02-06 10:54:40
0 0
w czym niby nauczyciele są lepsi od innych ludzi?? W swoim życiu nie spotkałam DOBREGO nauczyciela. Wylewają na uczniach swoje niepowodzenia i żale. Zamiast befrom sponsorować niby z jakiej okazji wejściówki, opłacić choć jedną w miesiącu dzieciom. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić starą babicę lecącą ochoczo z uczniami na basen...
Odpowiedz
asiann7
2011-02-06 15:19:27
0 0
oczywiście, nauczyciele powinni wchodzić za darmo, mieć więcej wolnego w roku szkolnym i jeszcze płatne wczasy we wakacje, najlepiej zagraniczne wczasy!!! all exclusive proponuję, ktoś jest za?? hahahaha
Odpowiedz
BUFON
2011-02-06 17:27:35
0 0
Czy jest oficjalna strona WWW limanowskiego aquaparku? Gdzie można się więcej dowiedzieć na temat godzin otwarcia, wypożyczalni, parkingu, etc.???
Odpowiedz
ring1the7alarm
2011-02-07 13:59:26
0 0
taaaak - dla nauczycieli wszystko ;) bardzo dobry pomysł. ejj ale brigida uwzglednij to ze np taka asysta stomatologa - czy ty sobie wyobrazasz z iloma ludzmi ona ma doczynienia dziennie? telefony..pacjenci to i moze ona powinna siac reklamą hehehehe... i zaapelujmy do mieszkanców limanowej zeby starali sie o darmowki dla siebie - w koncu to na ich terenie postawiony jest basen xD aha i z Pani Kasjerka - Biedronka macie racje tam u gory. Ona to dopiero ludzi obsluguje - rowniez ma na nas dobry wplyw - np nie sprzedaje małoletnim tytoniu hahahahahahahaha. brigida brawo! hahaha smiech na pustej sali.
Odpowiedz
FOCH
2011-02-07 22:08:10
0 0
Pewien zamożny starszy człowiek powiedział kiedyś 'Sukces to cele, cała reszta to komentarze'.
Odpowiedz
blizniak
2011-02-07 22:19:34
0 0
To pewnie ten francuz
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Znany cennik i regulamin pływalni"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in