Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Znane statystyki zdawalności matur po wszystkich sesjach

20.10.2021 09:48:00 top 2 3033

Limanowa. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki zdawalności egzaminu maturalnego po wszystkich sesjach. Wyniki we wszystkich szkołach uległy znaczącej poprawie.

Jak wypadły szkoły z terenu powiatu limanowskiego?

W kategorii szkół młodzieżowych najwyższą zdawalność (100%)  uzyskało Technikum w Szczyrzycu. Należy jednak podkreślić, że do egzaminu maturalnego w tej szkole podeszło tylko 15 osób.

Wyniki pozostałych szkół dla młodzieży:

Licea:
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej – 99%
Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej - IV Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 97%
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku - Liceum Ogólnokształcące – 75%

Technika:

Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej – 96%

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej - Technikum im. św. Antoniego z Padwy – 89%

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. J. Pawła II w Limanowej – Technikum – 83%

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej – Technikum – 83%

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej – Technikum – 68%

W kategorii szkół dla dorosłych wyniki przedstawiają się następująco:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej - Liceum Ogólnokształcące – 100% (zdało 5 osób)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej – 83% (zdało 5 osób)

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 0% (nie zdała ani jedna osoba).

Wyniki wszystkich szkół można porównać z danymi z poprzedniego raportu, który nie obejmował sesji poprawkowej. Pisaliśmy o tym w artykule: Wyniki matur w limanowskich szkołach młodzieżowych (limanowa.in)

Porównując wyniki z kilku ostatnich lat, można zaobserwować pewne trendy w poszczególnych szkołach. Wśród nich są zarówno te wznoszące jak i opadające. Zachęcamy do analizy danych udostępnionych przez OKE w Krakowie: Wyniki egzaminów – egzamin maturalny - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in